Kadastrale dienstverlening

Heeft u kadastrale informatie nodig of een offerte voor het maken van een tekening voor het splitsen in appartementsrechten? Daarvoor kunt u terecht bij de gemeentelijke Kadasterbalie.

Kadastrale informatie is informatie over zakelijke rechten op grond en gebouw.

Welke informatie kunt u opvragen?

De volgende informatie kunt u opvragen bij het Kadaster:

 • eigenaar van het pand (eigendomsgegevens)
 • uittreksel hypotheken en/of beslagen
 • akten van beslagen, hypotheek en splitsing in appartementsrechten
 • akte van uitgifte in erfpacht
 • akte van heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht (van nĂ¡ 1986) 
 • situatietekening van het kadastrale perceel
 • publiekrechtelijke beperkingen, zie Aanschrijving pand, informatie opvragen

Landelijk Kadaster

De Kadasterbalie in Den Haag verstrekt dezelfde informatie als het landelijk Kadaster. Dat is voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland en gevestigd in Rotterdam. U kunt op www.kadaster.nl zelf de informatie raadplegen. Hier zijn kosten aan verbonden. De kosten zijn afhankelijk van de gevraagde informatie.

Kadastrale informatie opvragen

Een afspraak maken met een medewerker van de Kadasterbalie van de gemeente kan ook. Deze balie levert de informatie aan vanuit het landelijk Kadaster. 

 • Voor het maken van een afspraak bij de gemeentelijke Kadasterbalie kunt u een e-mail sturen naar kadaster@denhaag.nl of bellen naar (070) 353 62 74 of 353 62 76.
 • Zodra u een afspraak heeft gemaakt kunt u langskomen op:
  Leyweg 813
  2545 HA Den Haag

Kosten

Het inzien en opvragen van kadastrale informatie kost geld. De kosten zijn afhankelijk van de vraag. U moet de kosten direct afrekenen. U kunt bij de Kadasterbalie alleen pinnen.