Uitstallingsvergunning aanvragen

Bent u een ondernemer en wilt u een uitstalling plaatsen op de openbare weg, zoals een reclamebord? Dan heeft u een vergunning nodig. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Wat is een uitstalling?

Onder uitstallingen verstaat de gemeente voorwerpen op de openbare weg, bedoeld om producten of diensten van een winkel of bedrijf onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld goederen of reclame- of aanbiedingsborden. Verkoop van goederen vanuit de uitstalling is niet toegestaan. Uitgangspunt bij winkeluitstallingen is dat de verkoopoppervlakte van een winkel binnen is en de uitstalling een aandachtstrekker is die beperkt van omvang is.

Voorwaarden

De regels voor winkeluitstallingen zijn vastgesteld in de richtlijnen voor uitstallingen.

U heeft geen vergunning nodig voor het plaatsen van een uitstalling als:

  1. de uitstalling alleen tijdens de openingstijden geplaatst is op het gedeelte van de stoep of het voetgangersgebied direct aan en alleen voor de gevel van uw pand
  2. de uitstalling niet dieper is dan 80 centimeter en niet hoger dan 2,00 meter
  3. a. op de stoep een obstakelvrije doorgang overblijft van minimaal 1,50 meter
    b. in een voetgangersgebied een obstakelvrije doorgang overblijft van minimaal 3,50 meter
  4. de uitstalling niet verankerd is in de bestrating en geen hinder oplevert voor de omgeving en de gebruiksmogelijkheden van de weg
  5. de uitstalling geen inbreuk maakt op doelmatig beheer en onderhoud van de stoep of het voetgangersgebied en niet zorgt voor schade
  6. de uitstalling in de Vlamingstraat, Spuistraat of Venestraat niet geplaatst wordt tijdens koopavonden, op zaterdagen en zondagen

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet u een vergunning aanvragen.

Aanvragen

U kunt digitaal een vergunning aanvragen. De gemeente bepaalt op basis van uw aanvraag of de vergunning kan worden verleend.

Uitstallingsvergunning aanvragen

Nodig bij uw aanvraag

Voor de aanvraag van een uitstallingsvergunning heeft u een situatieschets nodig. Dit is een tekening op schaal met de ligging en afmetingen van de uitstalling en eventuele obstakels (zoals lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes en bomen). U kunt de situatieschets digitaal toevoegen in het aanvraagformulier.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moet u leges betalen.
Voor 2021 is dit € 193,85. Dit bedrag betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.
Als u de vergunning krijgt, betaalt u voor het plaatsen van een uitstalling ook huur voor het gebruik van de grond. Hiervoor wordt een grondhuurovereenkomst opgesteld. Als voor uw uitstalling geen vergunning nodig is, wordt ook geen grondhuurovereenkomst afgesloten.

Hoelang duurt het?

De behandelingstermijn van uw aanvraag gaat in vanaf de ontvangstbevestiging en duurt 8 weken. Als de afhandeling langer duurt, krijgt u hierover een brief.

Geldigheidsduur

De uitstallingsvergunning is 1 jaar geldig.