Natuurgebied in met voertuig of paard

Soms mag u met een paard of voertuig een natuurgebied niet in. Dit is om overlast voor andere bezoekers te voorkomen en mogelijke schade aan het milieu te beperken. U kunt bij de gemeente een ontheffing aanvragen op dit verbod.

Nodig bij aanvraag

Bij de aanvraag van een ontheffing op het toegangsverbod, moet u de volgende gegevens doorgeven aan de gemeente:

  • reden van de ontheffing
  • datum, tijdstip en plaats van de ontheffing
  • aard van het voertuig (inclusief kenteken)
  • naam van verantwoordelijke (instantie)

Bij het beoordelen van deze ontheffingsaanvraag kijkt de gemeente waarom u met een voertuig of paard het natuurgebied in wilt.

Kosten

  • aanvraag van een ontheffing voor maximaal 3 maanden: € 75,80 (€ 78,20 in 2020)
  • aanvraag van een ontheffing voor langer dan 3 maanden: € 144,60 (€ 149,35 in 2020)
  • voor de ontheffingskaart betaalt u € 18,65 (€ 19,25 in 2020)

Tarieven gelden in 2019 (2020).

Hoe lang duurt het?

De afhandeling van de aanvraag duurt 8 weken. Als de afhandeling langer duurt, stuurt de gemeente u hierover een brief.

Aanvragen

Ontheffing aanvragen