Privacyverklaring bodycams van beveiligers

De gemeente zet beveiligers in voor de veiligheid in gemeentelijke gebouwen. Die beveiligers dragen een bodycam. Deze kleine camera’s zijn er voor de veiligheid van onze medewerkers en van de bezoekers. Bodycams maken beeld- en geluidopnames. Lees hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Veelgestelde vragen

De bodycams zijn er voor de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers.

De opnames van de bodycams worden op verschillende manieren gebruikt.

  • aangifte bij de politie
  • afhandelen van klachten
  • integriteitsonderzoek naar medewerkers

De politie mag ook opnames vorderen.

Team Beveiliging & Veiligheid stelt de opnames veilig als dat noodzakelijk is. Alleen geautoriseerde medewerkers van het Team Beveiliging & Veiligheid kunnen de opnames bekijken, verwijderen en archiveren.

Als uw gegevens worden verwerkt heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten. Als u aangeeft dat u hier gebruik van wilt maken, moet de gemeente dat toestaan, of aangeven waarom dit niet kan. Denk bijvoorbeeld aan het recht om te bekijken welke gegevens van u worden verwerkt. Lees welke rechten u precies heeft in de Begin link: Algemene privacyverklaring, einde link. .

De gemeente deelt de opnames uitsluitend met politie of justitie. De gegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

De gemeente heeft bewakingscamera’s opgehangen in gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties. Camera’s maken beeldopnames en dat zijn persoonsgegevens. Lees hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn in de Begin link: Algemene privacyverklaring, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070