Den Haag - Huwelijk en partnerschap voor Nederlanders die in het buitenland wonen melden

Huwelijk en partnerschap voor Nederlanders die in het buitenland wonen melden

Wonen u en uw partner in het buitenland? En wilt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente Den Haag. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'. U maakt nu kenbaar dat u 'het voornemen heeft met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan'.

U kunt in elke gemeente trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. De gemeente Den Haag stuurt uw voornemen door naar de gemeente waar u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Voorwaarden

 • Beide partijen wonen in het buitenland. Woont één van de partijen in Nederland, neem dan contact op met de gemeente waar u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
 • Tenminste 1 van beide partners heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Beide partijen zijn minimaal 18 jaar oud.
 • U maakt tenminste 2 weken voor de geplande huwelijksdatum / datum van geregistreerd partnerschap uw voornemen kenbaar. Wacht liever niet tot 2 weken voor de geplande datum. Maak uw voornemen kenbaar zodra u het besluit heeft genomen. Het voornemen is 1 jaar geldig. Trouwt u pas na 1 jaar? Dan moet u opnieuw uw voornemen kenbaar maken.
 • Naast bloedverwanten in de eerste en tweede graad mogen ook bloedverwanten in de derde of vierde graad niet meer met elkaar trouwen. Bijvoorbeeld (groot-) ouders, (klein-)kinderen, broer/zus, neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website www.rijksoverheid.nl
 • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
De gemeente waar u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat bepaalt welke documenten u voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap nodig heeft.

Kosten

Uw voornemen kenbaar maken is gratis.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 1 week een bericht dat de gemeente Den Haag uw voornemen en de bijbehorende documenten naar de gemeente heeft gestuurd waar u gaat trouwen of een partnerschap aangaat. Deze gemeente neemt contact met u op en laat u weten welke documenten u uiteindelijk dient te overleggen. 

Melden

Formulier invullen en printen

 • Vul het formulier 'Melding van voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap' digitaal volledig in.
 • Het formulier wordt u vervolgens aangeboden als pdf bestand.
 • Print dit bestand.

  Formulier 'Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap'

  Formulier ondertekenen en scannen

  • U moet het geprinte papieren formulier beiden ondertekenen.
  • Scan het getekende document samen met een kopie van het paspoort van u beiden. Hierna dient u uw voornemen in.

   Voornemen indienen

   Dien uw voornemen in

   Bewaar het originele document goed. De gemeente waar u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat kan dit document altijd opvragen.

   Vragen

   Heeft u vragen? Stuur deze dan per e-mail naar: lt@denhaag.nl.