Huwelijk of geregistreerd partnerschap melden

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Den Haag? Dan moet u dit eerst melden bij de gemeente. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’.

   Voorwaarden

   • U moet allebei 18 jaar of ouder zijn om te kunnen trouwen of een partnerschap aan te gaan.

   • U kunt de melding maximaal 1 jaar en minimaal 3 weken voor de datum van de ceremonie doen.
   • U kunt online melding doen als u beiden bent ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Daarnaast moet u alle benodigde documenten hebben.
   • U kunt uw voornemen om te trouwen bij elke gemeente melden. U kunt dit het best doen in de gemeente waar u gaat trouwen of uw partnerschap aangaat.

     Nodig bij uw melding

     Document Wanneer nodig? Toelichting
     Een kopie van een geldig identiteitsbewijs Altijd Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
     Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen * Altijd Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
     Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte Als u eerder gehuwd bent geweest/ partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRP De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden
     Een recent afschrift van uw geboorteakte Als de geboorteakte nog niet is geregistreerd in de BRP In uw geboorteakte staan de gegevens van uw ouders. Deze akte vraag u aan in de plaats waar u bent geboren.
     Verklaring van woonplaats, nationaliteit en van burgerlijke stand Als u of uw partner in het buitenland woont De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats
     Akkoordverklaring vrije locatie Als u wilt trouwen op een vrije locatie

     * Bij uw huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig. De getuigen tekenen allemaal voor beide partners. Alle getuigen moeten meerderjarig zijn. Ze moeten persoonlijk aanwezig zijn tijdens de ceremonie. De gemeente levert geen getuigen.

     Twijfelt u of alle benodigde documenten compleet en juist zijn? Controleer deze dan in MijnOverheid.nl. Ontbreken daar de gegevens van uw ouders en/of die van uw (ex-)partner? Maak dan een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven om deze gegevens te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u in Den Haag ingeschreven, kijk dan op de pagina Buitenlandse documenten registreren in de BRP.

     Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Lees meer op rijksoverheid.nl.

     Melden

     Om uw huwelijk of partnerschap te melden, gebruikt u het afsprakensysteem (het Trouwloket). Hierin kunt u de datum en uw voorkeuren vastleggen. Ook kunt u hierin de nodige documenten uploaden.

     U kunt uw voornemen digitaal melden als u allebei bent ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

     Voordat u de melding doet, moet u eerst weten waar en wanneer u de plechtigheid wilt houden. En welke trouwambtenaar u graag heeft.

     In de agenda kunt u bekijken welke datums vrij zijn. De datum vastleggen doet u bij stap 3 in het Trouwloket.

     Bekijk de agenda

     Doorloop stappen 1 tot en met 3 hieronder. Voor de kosten krijgt u een factuur.

     • Vul het formulier in

      • Vul het digitale formulier helemaal in. Houd hiervoor uw gegevens en die van uw ouders en de getuigen bij de hand (bijvoorbeeld geboortedatum, geboorteplaats).
      • Print het formulier en onderteken het allebei.
      • Scan het getekende document in. Doe dat in 1 bestand, hierin kunt ook foto's zetten.
      • Upload het gescande document bij het boeken van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.
     • Ga naar het Trouwloket:

      • De 1e mogelijkheid om te boeken is over 3 weken, gerekend vanaf nu.
      • Kies de soort ceremonie: regulier, eenvoudig of kosteloos. Let op: voor het eenvoudig of gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn de wachttijden vaak lang.
      • Reserveer uw trouwdatum en trouwlocatie en geef uw voorkeuren voor een trouwambtenaar op. Zijn uw voorkeuren niet beschikbaar, dan krijgt u automatisch een andere trouwambtenaar. Hierover wordt vooraf niet gecommuniceerd.
      • Upload de volgende documenten:

       • Het volledig ingevulde en ondertekende formulier Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.
       • Kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van u, uw partner en de getuigen.
      • Eventueel de akkoordverklaring vrije locatie. U kunt ook een foto van de documenten maken en die uploaden.
     • U krijgt binnen een paar minuten een automatische bevestiging. Heeft u deze na 10 minuten nog niet ontvangen? Ook niet in uw spamfolder? Dan is de melding niet gelukt. Probeer het dan nog een keer.

      Na ongeveer 1 week krijgt u nog een bevestiging van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

      Ontbreken er documenten of heeft u de melding niet helemaal ingevuld? Dan wordt uw aanvraag afgekeurd.

      Uw trouwambtenaar

      U krijgt de trouwambtenaar ongeveer 3 weken voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap officieel toegewezen. Daarna neemt hij of zij zo snel mogelijk contact met u op. Bij een gratis of eenvoudige ceremonie neemt de trouwambtenaar geen contact op.

     Goed om te weten

     • Bloedverwanten in de 1e, 2e, 3e of 4e graad mogen niet met elkaar trouwen. Dat zijn bijvoorbeeld: (groot-)ouders, (klein-)kinderen, broer en zus, neef en nicht, neef en neef, nicht en nicht, oom en nicht, oom en neef, tante en nicht of tante en neef. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
     • Wilt u dat de gemeente straks voor u de naam van uw echtgenoot of partner gebruikt? Kijk dan bij Verandering naamgebruik aanvragen.
     • Woont 1 van u in het buitenland? Bel met 14070 voor meer informatie.
     • Staan beide partners niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente en hebben beide partners niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u niet trouwen in Nederland.
     • Woont u allebei in het buitenland, maar heeft 1 van u beiden de Nederlandse nationaliteit? En wilt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet u dit eerst melden bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente. Kijk hiervoor op Huwelijk voor Nederlanders die in het buitenland wonen melden.
     • Bent u in Nederland geboren en heeft u hier altijd gewoond? Dan zijn uw gegevens meestal bekend in de BRP. Bent u niet in Nederland geboren of heeft u hier niet altijd gewoond? En zijn niet al uw gegevens bekend in de BRP? Dan moet u uw buitenlandse documenten eerst laten registreren in de BRP.
     • Voor een plechtigheid op een vrije locatie heeft u een akkoordverklaring nodig. Lees meer op de pagina Trouwen op een vrije locatie.
     • Bent u onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.

     Kosten

     Uw voornemen melden is gratis. Voor de ceremonie verschillen de kosten per locatie. Lees meer over de trouwlocaties.

     Contact

     Videobellen voor vragen

     Heeft u vragen over uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap in Den Haag? Dan kunt u videobellen met de gemeente. Dit kunt u doen met uw computer, tablet of smartphone met internet.

       De gemeente kan tijdens het videobellen niet beoordelen of documenten juist of volledig zijn.

       Hoe werkt het?

       • U maakt een afspraak via de knop Maak een afspraak voor videobellen.
       • U ontvangt een e-mail met de bevestiging en een beveiligde link voor videobellen.
       • Op de afgesproken tijd en datum klikt u op de beveiligde link om het videogesprek te starten.
       • De link kunt u openen met uw computer, tablet of smartphone met internet.

       Maak afspraak videobellen

       Zie ook