Toegankelijkheidsverklaring

Iedereen moet de informatie op denhaag.nl gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan vooropgestelde normen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website https://www.denhaag.nl.

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

Succescriterium 2.4.6: Koppen en labels (Niveau AA)

Oorzaak

Het label omschrijft niet het invoer element in het formulier.

Gevolg

Gebruikers met een functiebeperking kunnen mogelijk de content niet (snel) begrijpen.

Alternatieven

Geen.

Maatregelen

Labels gebruiken die het invoer element juist beschrijven.

Planning

4e kwartaal 2018.

Succescriterium 4.1.1: Parsen (Niveau A)

Oorzaak

Een id-waarde wordt bij meerdere elementen gebruikt.

Gevolg

Hulptechnologieën kunnen content niet nauwkeurig verwerken als op de pagina dezelfde id-attributen voorkomen.

Alternatieven

Geen.

Maatregelen

Unieke id-attributen gebruiken.

Planning

4e kwartaal 2018.

Toegankelijkheid bij documenten

Er staan PDF's op de website die niet volledig aan de richtlijnen voldoen. Wij werken momenteel aan een oplossing om de meeste recente PDF's toegankelijk te maken.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

  • 31-12-2017: Handmatige inspectie door Accessibility.nl
  • Elke 5 dagen wordt de website geëvalueerd door de tool voor Quality Assurance en Accessibility van Siteimprove.

Controles om naleving van de Webrichtlijnen te bewaken

  • Automatische toetsen: wij laten onze website iedere 5 werkdagen toetsen door de tool voor Quality Assurance en Accessibility van Siteimprove. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Werkprocessen: toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werk- processen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
  • Afspraken en contracten: bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de Webrichtlijnen toe te passen.
  • Kennis en vaardigheden: onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de Webrichtlijnen goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel.
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail: webmaster@denhaag.nl

Omschrijf in ieder geval het probleem en de link naar de pagina waar het probleem is.