Toegankelijkheidsverklaring

Iedereen moet de informatie op denhaag.nl gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan vooropgestelde normen.

Centrale register

De toegankelijkheidsverklaring van denhaag.nl is opgenomen in het "centrale register van toegankelijkheidsverklaringen".

De status van deze website is:
B- Voldoet gedeeltelijk

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u de volledige verklaring lezen in het register.

Belangrijke informatie: Door een beperking in het systeem van de 'Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring' kunnen de gecombineerde bevindingen uit de onderstaande onderzoeksrapporten niet in de verklaring verwerkt worden. 

Het toegankelijkheidslabel van denhaag.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Rapporten

De toegankelijkheidsverklaring is gebaseerd op onderstaande onderzoeksrapporten.

Resultaten toegankelijkheidsonderzoek Formulieren (januari 2022)
Resultaten toegankelijkheidsonderzoek Chat (december 2021)
Resultaten toegankelijkheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek (oktober 2021)
Resultaten toegankelijkheidsonderzoek denhaag.nl (maart 2020) (PDF, 786,7 kB)
Resultaten toegankelijkheidsonderzoek Haags Afsprakensysteem (juli 2019) (PDF, 312,3 kB)
Resultaten toegankelijkheidsonderzoek MijnDenHaag (mei 2019) (PDF, 3,6 MB)