Subsidie verbinding en antidiscriminatie aanvragen

Organiseert u activiteiten om discriminatie te voorkomen en tegen te gaan? Of zorgt u voor meer verbinding tussen Hagenaars met verschillende achtergronden? Vraag dan subsidie aan via de Subsidieregeling verbinding en antidiscriminatie Den Haag 2021.

U kunt geen subsidie meer aanvragen. Dat kon van 1 december tot en met 15 december 2021 en van 1 april tot en met 15 april 2022, voor activiteiten in kalenderjaar 2022.

 • U krijgt voor elke aanvraag (per kalenderjaar) maximaal € 30.000 van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • Als u meer dan € 10.000 subsidie aanvraagt, krijgt u maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Dat betekent dat u in sommige gevallen ook op andere manieren aan geld moet zien te komen.

   Voor wie

   Voor organisaties (rechtspersonen) die geen winst maken.

    Voorwaarden

    • De activiteiten die uw organisatie organiseert hebben als doel:

     • discriminatie voorkomen en tegengaan (categorie A)
     • de gevolgen van discriminatie bestrijden (categorie A)
     • Hagenaars met verschillende achtergronden meer met elkaar verbinden (categorie B)
    • U kunt per aanvraag voor maximaal 1 categorie subsidie aanvragen.
    • De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt duren op zijn langst 1 kalenderjaar.

    Nodig bij uw aanvraag

    Stuur bij uw aanvraagformulier de volgende stukken mee:

    • een projectplan met een overzicht en een beschrijving van de activiteiten, een beschrijving van de doelgroep(en) en partners waarmee u samenwerkt (als die er zijn).
    • een begroting (overzicht van de kosten) met een dekkingsplan en een toelichting. Daarin geeft u aan:

     • hoe u aan de opgegeven inkomsten komt
     • de naam van andere partijen waar u om geld heeft gevraagd
     • de bijdrage die u aan de gemeente vraagt
    • een bewijs dat de subsidieontvanger btw moet betalen
    • een overzicht van verrekenbare en niet-verrekenbare btw
    • een bewijs dat de subsidieontvanger vennootschapsbelasting moet betalen

    Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

    Stuur dan ook mee:

    • een kopie van de oprichtingsstatuten
    • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
    • een kopie van het laatste rekeningafschrift (niet ouder dan 3 maanden)

    Is uw rekeningnummer nog niet bekend bij de gemeente?

    Stuur dan een kopie of scan van het laatste bankafschrift. Daarop moeten de naam en het rekeningnummer duidelijk te zien zijn. Bedragen mag u onleesbaar maken.

      Aanvragen

      U kunt geen subsidie meer aanvragen voor activiteiten in kalenderjaar 2022. U kon subsidie aanvragen van 1 december tot en met 15 december 2021 en van 1 april tot en met 15 april 2022.

      Ingediende aanvragen tranche 1

      Van 1 tot 16 december 2021 kon u een aanvraag doen voor de subsidie. Dit kon in de categorieën A en B. De gemeente heeft de aanvragen van deze 1e tranche beoordeeld.

      Wie krijgen subsidie?

      • In de categorie A kreeg de gemeente 9 aanvragen voor een totaalbedrag van € 158.447,10. Van deze aanvragen waren er 6 op tijd binnen die ook aan de eisen voldeden. De gemeente heeft deze 6 aanvragen beoordeeld volgens de criteria in de subsidieregeling. En er is een rangschikking (lijst) gemaakt (artikel 1:9 van de subsidieregeling). De lijst kunt u hieronder bekijken.
      • In categorie B kreeg de gemeente 18 aanvragen voor een totaalbedrag van € 346.208,19. Van deze aanvragen waren er 9 op tijd binnen die ook aan de eisen voldeden. De gemeente heeft deze 9 aanvragen beoordeeld volgens de criteria in de subsidieregeling. En er is een rangschikking (lijst) gemaakt (artikel 1:9 van de subsidieregeling). De lijst kunt u hieronder bekijken.
      Rangschikking subsidie Verbinding en antidiscriminatie Den Haag 2021 (1e tranche) (PDF, 75,6 kB)

      Ingediende aanvragen tranche 2

      Van 1 tot 16 april 2022 kon u een aanvraag doen voor de subsidie. Dit kon in de categorieën A en B. De gemeente heeft de aanvragen van deze 2e tranche beoordeeld.

      Wie krijgen subsidie?

      • In de categorie A kreeg de gemeente 1 aanvraag voor een bedrag van € 19.263. Deze aanvraag was op tijd binnen en voldeed aan de eisen. De gemeente heeft deze aanvraag beoordeeld volgens de criteria in de subsidieregeling. En er is een rangschikking (lijst) gemaakt (artikel 1:9 van de subsidieregeling). De lijst kunt u hieronder bekijken.
      • In categorie B kreeg de gemeente 7 aanvragen voor een totaalbedrag van € 128.421,79. Van deze aanvragen waren er 4 op tijd binnen die ook aan de eisen voldeden. De gemeente heeft deze 4 aanvragen beoordeeld volgens de criteria in de subsidieregeling. En er is een rangschikking (lijst) gemaakt (artikel 1:9 van de subsidieregeling). De lijst kunt u hieronder bekijken.
      Rangschikking subsidie Verbinding en antidiscriminatie Den Haag 2021 (2e tranche) (PDF, 70,7 kB)

      Hoelang duurt het?

      De gemeente beslist op zijn laatst op 9 maart 2022 en op 8 juli 2022 over uw aanvraag.

      Goed om te weten

      De gemeente:

      • behandelt aanvragen tot het subsidiegeld op is
      • beoordeelt en geeft de aanvragen punten volgens criteria in de subsidieregeling
      • onderzoekt of het goed gaat met het beleid voor antidiscriminatie en verbinding. Daarom zijn de resultaten van gesubsidieerde activiteiten belangrijk. Als het nodig is dat uw organisatie meewerkt aan dit onderzoek, dan neemt de gemeente daarover contact met u op.

      Subsidieregels

      Meer informatie

      Verantwoording

      Verantwoordingsformulier subsidie verbinding en antidiscriminatie (PDF, 132,3 kB)

      Contact

      Heeft u vragen over het verbindings- en antidiscriminatiebeleid van de gemeente? Stuur dan een e-mail naar integratie@denhaag.nl.