Subsidie samen sociaal en vitaal

Wilt u zorgen dat ouderen en mensen met een beperking beter kunnen meedoen in de stad? Wilt u eenzaamheid voorkomen of bestrijden? Of wilt u overbelasting van mantelzorgers voorkomen? Vraag dan de subsidie samen sociaal en vitaal aan bij de gemeente.

  U kunt nog projectsubsidie aanvragen. Daarvoor is maximaal € 15.000 per aanvraag beschikbaar. U mag maximaal 3 projectaanvragen per jaar indienen.

  De projectsubsidie is voor projecten die af en toe zijn en een vast begin en eind hebben.

  Voor wie

  Rechtspersonen (organisaties) mogen de subsidie aanvragen.

  Voorwaarden

  • U gebruikt de subsidie voor 1 of meer van de volgende doelgroepen:

   • ouderen (senioren)
   • inwoners met eenzaamheidsproblemen
   • mensen die lange tijd voor iemand anders zorgen (mantelzorgers)
   • kwetsbare inwoners die hulp krijgen van vrijwilligers of maatjes
   • inwoners met een beperking
  • De activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

   • De activiteit zorgt dat deelnemers zich voor langere tijd sterker en gezonder voelen.
   • De activiteit helpt deelnemers om goed voor zichzelf te kunnen zorgen, zich te kunnen redden en te kunnen meedoen.
   • Er wordt bij het opzetten of uitvoeren van de activiteit samengewerkt met belangrijke partijen.
   • Er is voorzien in een plan om deelnemers uit de doelgroep te bereiken en mee te laten doen aan activiteiten.

  Hiernaast zijn er ook voorwaarden per doelgroep of activiteit. Bekijk alle voorwaarden in de subsidieregeling samen sociaal en vitaal (RIS 308715).

  Nodig bij uw aanvraag

  Bij een aanvraag heeft de gemeente het volgende van u nodig:

  • Een beschrijving van het doel en de doelgroep, met daarbij:

   • de manier waarop u deelnemers zoekt
   • het gewenste aantal deelnemers dat bereikt wordt
  • Een beschrijving van de activiteit, met daarbij:

   • met wie en hoe u samenwerkt
   • hoe u voldoet aan de extra voorwaarden die er zijn voor de doelgroep
   • waar de activiteit is en wat de extra waarde van de activiteit is vergeleken met andere activiteiten in de buurt
   • hoe u de resultaten van de activiteit meet
   • hoeveel ervaring u heeft met het uitvoeren van de activiteit
   • of de activiteit het gebruik van technologische hulpmiddelen en digitale oplossingen aanmoedigt bij de doelgroep
   • als u vrijwilligers inzet: het aantal vaste en (flexibele) vrijwilligers, hun activiteiten en hoe u ze helpt en waardeert
  • Begroting, volgens het begrotingsformat. Hierin staan:

   • uw vaste of bijkomende kosten
   • medefinanciering
   • de verrekenbare en niet-verrekenbare btw

  Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

  Stuur dan ook mee:

   • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
   • een kopie of scan van de laatste statuten
   • een kopie of scan van het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)
   Belangrijke informatie:

   Iedere activiteit waarover de aanvraag gaat, moet u apart toelichten onder ieder criterium.

   • In het aanvraagformulier kunt u volstaan met een korte beschrijving en het benoemen van de cijfers per activiteit.
   • In het projectplan kunt u per activiteit een toelichting geven. U kunt ook per activiteit een aanvraag doen, zodat u de activiteiten niet onder elkaar hoeft te zetten. De aanvragen worden dan afzonderlijk van elkaar beoordeeld.

   Aanvragen

   Jaarsubsidie aanvragen

   U kunt de jaarsubsidie niet meer aanvragen. Dit kon tot 4 september 2021 0.00 uur.

   Aanvraag subsidie samen sociaal en vitaal 2021 (PDF, 149,9 kB)
   Begrotingsformat subsidie samen sociaal en vitaal (PDF, 179 kB)

   Ingediende aanvragen

   Voor de subsidieregeling samen sociaal en vitaal Den Haag 2021 konden tot 4 september 2021 subsidieaanvragen worden ingediend. Dit kon in de categorieën A, B1, B2 en C. U kunt geen subsidie meer aanvragen voor de categorieën B1, B2 en C. De aanvraagtijd daarvan is voorbij. De ingediende aanvragen zijn beoordeeld.

   In de categorie B2 is meer subsidie aangevraagd dan het subsidieplafond toelaat. In deze categorie is het beschikbare bedrag van € 4.190.000,00 (het subsidieplafond) dus volledig uitgeput.

   Wie krijgen subsidie?

   In categorie B1 zijn 20 aanvragen ontvangen voor een bedrag van €480.550,25. Van deze aanvragen zijn er 17 op tijd ingediend die ook aan de eisen voldeden. Deze 17 aanvragen zijn beoordeeld op de criteria die in de subsidieregeling staan. Na deze beoordelingen is een rangschikking (lijst) opgesteld zoals dit staat in artikel 1:10 van de subsidieregeling. Deze rangschikking staat hieronder.

   In categorie B2 zijn 44 aanvragen ontvangen voor een bedrag van € 7.820.177,16. Van deze aanvragen zijn er 40 op tijd ingediend die ook aan de eisen voldeden. Deze 40 aanvragen zijn beoordeeld op de criteria die in de subsidieregeling staan. Na deze beoordelingen is een rangschikking (lijst) opgesteld zoals dit staat in artikel 1:11 van de subsidieregeling. Deze rangschikking staat hieronder. Het subsidiebedrag is op bij nummer 23 in de rangschikking. Daarom worden subsidieaanvragen in categorie B2 tot en met nummer 23 gehonoreerd. Omdat het geld op is vanaf de subsidieaanvraag die op nummer 24 staat, worden subsidieaanvragen met nummer 24 en hoger afgewezen.

   In categorie C zijn 6 aanvragen ontvangen voor een bedrag van € 97.430,00. Van deze aanvragen zijn er 4 op tijd ingediend die ook aan de eisen voldeden. Deze 4 aanvragen zijn beoordeeld op de criteria die in de subsidieregeling staan. Na deze beoordelingen is een rangschikking (lijst) opgesteld zoals dit staat in artikel 1:12  in de subsidieregeling. Deze rangschikking staat hieronder.  

   Rangschikking subsidie Samen sociaal en vitaal (PDF, 119,2 kB)

   Hoelang duurt het?

   Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

   Subsidieregels

   Contact

   Hulp bij uw aanvraag

   Wilt u hulp bij uw aanvraag? Dat kan op de volgende manieren:

   • PEP Den Haag kan u tijdens een gesprek helpen bij subsidies van de gemeente. Iedereen die een subsidie wil aanvragen kan bij PEP terecht. U kunt verschillende manieren van hulp krijgen. Zoals een antwoord op een simpele vraag, een training of een 1-op-1 adviestraject. Kijk voor meer informatie op de website van PEP Den Haag.
   • Ook Fonds 1818 kan u helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van een projectplan en bij het geven van advies. Ga naar de website van Fonds 1818.

   Veelgestelde vragen

   Tot 26 juli 2021 kon u vragen over de subsidie naar de gemeente sturen. Er zijn vragen gesteld over de beoordelingscriteria, het begrotingsformat, wat subsidiabel is en de aanvraagprocedure. Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden in de 3 documenten:

   Q&A subsidieregeling samen sociaal en vitaal (PDF, 125,6 kB)
   Q&A Subsidieregeling samen sociaal en vitaal deel 2 (PDF, 162,8 kB)
   Q&A Subsidieregeling samen sociaal en vitaal deel 3 (PDF, 179,8 kB)

   Of bekijk de webinar:

   Bekijk de video Webinar subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal (YouTube-kanaal van de gemeente)