Subsidie samen sociaal en vitaal 2022 aanvragen

Wilt u zorgen dat ouderen en mensen met een handicap beter meedoen in de stad en niet eenzaam worden? Of wilt u voorkomen dat mantelzorgers te zwaar werk doen? Vraag dan de subsidie Samen sociaal en Vitaal 2022 aan.

  Belangrijke informatie: Als de gemeente een definitief besluit heeft genomen over alle aanvragen (vanaf half november 2022), dan vindt u op deze pagina een lijst (anoniem) met bedragen.

  De subsidieregeling is gepubliceerd in het Gemeenteblad en vervalt op 31 december 2025.

  Hoe werkt het?

  U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in 2023. U kunt subsidie aanvragen in 4 categorieën:

  • Categorie A: subsidie tot € 45.000 per aanvrager voor het kalenderjaar 2023. U kunt een aanvraag indienen tussen 1 juli 2022 en 1 oktober 2023.
  • Categorie B: subsidie vanaf € 45.000 tot maximaal € 600.000 per aanvrager per kalenderjaar (2023). U kunt een aanvraag indienen tussen 1 juli 2022 en 15 juli 2022.
  • Categorie C: projectsubsidie van maximaal € 15.000 per aanvraag met een maximum van 3 projecten per aanvrager voor het kalenderjaar 2023. U kunt een aanvraag indienen vanaf 1 juli 2022 tot maximaal 12 weken voor de datum van de uitvoering van de activiteit.
  • Haags Ontmoeten: subsidie speciaal voor ouderen en hun mantelzorgers. Lees meer informatie op de website Haagsontmoeten.nl.

  Voor wie

  Rechtspersonen (organisaties) mogen de subsidie aanvragen.

  Voorwaarden

  Voor alle 4 categorieën subsidies geldt:

  • U gebruikt de subsidie voor 1 of meer van de volgende doelgroepen:

   • ouderen (senioren)
   • inwoners die zich eenzaam voelen
   • mensen die lange tijd voor iemand anders zorgen (mantelzorgers)
   • kwetsbare inwoners die hulp krijgen van vrijwilligers of maatjes
   • inwoners met een beperking
  • De activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

   • De activiteit zorgt ervoor dat deelnemers zich voor langere tijd sterker en gezonder voelen.
   • De activiteit helpt deelnemers zodat ze goed voor zichzelf kunnen zorgen, zich kunnen redden en kunnen meedoen.
   • Er wordt bij het opzetten of uitvoeren van de activiteit samengewerkt met belangrijke partijen.
   • Er is een plan om deelnemers uit de doelgroep te bereiken en mee te laten doen aan activiteiten.

  Alle voorwaarden

  Kijk voor alle voorwaarden in de Subsidieregeling Samen sociaal en Vitaal Den Haag 2022 (RIS-nummer 312352).

  Nodig bij uw aanvraag

  Bij een aanvraag stuurt u de volgende informatie mee:

  • Een ingevuld aanvraagformulier Subsidieregeling samen sociaal en vitaal Den Haag 2022
  • Een ingevuld projectplan Subsidieregeling samen sociaal en vitaal Den Haag 2022 (alleen voor categorie B)
  Download instructies projectplan categorie B (PDF, 80,8 kB)
  • Een ingevuld begrotingsformulier (overzicht van de kosten) voor alle categorieën.
  Download begrotingsformulier (PDF, 199,9 kB)

  Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

  Stuur dan ook mee:

   • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
   • een kopie of scan van de laatste statuten
   • een kopie of scan van het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)

   Aanvragen

   Onder het kopje Hoe werkt het? leest u in welke categorie u subsidie kunt aanvragen.

   • Subsidie categorie A of C aanvragen.
   Aanvraagformulier subsidie categorie A of C (PDF, 156 kB)
   • Subsidie categorie B aanvragen.
   Aanvraagformulier subsidie categorie B (PDF, 132 kB)
   • Subsidie Haags Ontmoeten aanvragen

   Huidige Haags Ontmoeten-partners hebben een bericht ontvangen met informatie over het aanvragen van subsidie. Heeft u dit bericht niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl. Lees meer informatie op de website Haags ontmoeten.  

   Stuur het aanvraagformulier en de bijlagen die nodig zijn bij de aanvraag naar subsidies@denhaag.nl en subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl.

   Hoelang duurt het?

   • Na indiening van uw aanvraag ontvangt u een automatisch bericht van ontvangst. U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen over de volledigheid of de juistheid van de gegevens die u heeft aangeleverd.
   • Subsidie categorie A: u ontvangt binnen 12 weken nadat uw volledige aanvraag om subsidie is ingediend een besluit van de gemeente.
   • Subsidie categorie B: u ontvangt op zijn laatst 30 september 2022 een besluit van de gemeente.
   • Subsidie categorie C: u ontvangt binnen 12 weken nadat uw volledige aanvraag om subsidie is ingediend een besluit van de gemeente.

   Goed om te weten

   Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie?

   PEP Den Haag kan u helpen bij het aanvragen van subsidies. Lees meer informatie op de website van PEP Den Haag.

   Spreekuren

   Er zijn de afgelopen periode verschillende inloopspreekuren geweest. Informatie die hieruit voorkomt, is verwerkt op deze pagina. Zie hiervoor ook de Vragen en antwoorden.

   Vragen en antwoorden SSV (PDF, 263 kB)

   Heeft u vragen over het proces rondom uw aanvraag?

   Stuur een e-mail naar subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl

   Blijf op de hoogte

   Wilt u op de hoogte blijven van de subsidie samen sociaal en vitaal 2022? Stuur dan een e-mail naar subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl. U krijgt dan regelmatig een update.

   Factsheet

   Achtergrondinformatie vindt u in de factsheet Samen verder.

   Factsheet Samen verder (PDF, 199,5 kB)

   Video

   Via de video krijgt u een korte uitleg over de subsidieregeling.

   Subsidieregels