Subsidie ouderensociëteiten aanvragen

Haagse ouderensociëteiten kunnen subsidie krijgen om activiteiten voor en door senioren te organiseren. Denk aan een zangkoor, een biljart- of bridgeclub of een nordic walking groep.

  Activiteiten waar ouderen samen komen

  Het gaat om activiteiten voor groepen ouderen die bij elkaar komen in bijvoorbeeld een:

  • Buurthuis van de toekomst
  • wijkcentrum
  • sportvereniging
  • verzorgingshuis
  • schoollokaal

  Voorwaarden

  • De deelnemers wonen in Den Haag.
  • Uw aanvraag moet uiterlijk 30 september van het lopende jaar binnen zijn.
  • Uw organisatie heeft per activiteit van de sociëteit minimaal 15 deelnemers van 55 jaar en ouder.
  • Uw sociëteit organiseert minimaal 26 bijeenkomsten per jaar (eens per 2 weken).
  • De activiteiten worden voor en door Haagse senioren georganiseerd en zijn gericht op ontmoeting en recreatie.
  • De gemeente behandelt de aanvragen in de volgorde waarin ze binnenkomen. Is het budget dat beschikbaar is helemaal gebruikt? Dan wijst de gemeente de volgende aanvragen af.
  • De gemeente controleert steeksproefsgewijs en kan hiervoor gegevens bij u opvragen. Heeft u niet aan de subsidievoorwaarden voldaan of de gegevens niet op tijd geleverd, dan moet u mogelijk de subsidie (gedeeltelijk) terugbetalen.

  Er zijn regels voor het geven van deze subsidie en de verantwoording over deze subsidie. Kijk voor meer informatie op de pagina wet- en regelgeving subsidies.

  Kosten

  Gratis.

  Hoelang duurt het?

  De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 6 tot 8 weken.

  Aanvragen

  U kunt geen subsidie meer aanvragen. De aanvraagtermijn is verstreken.

  Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op nummer 06 20 52 47 47 op dinsdag en woensdag tot 15.30 uur en op donderdag tot 11.00 uur of stuur een e-mail naar secretariaat.stadenbestuurocw@denhaag.nl.