Subsidie maatschappelijke opvang aanvragen

Biedt uw organisatie professionele hulp en opvang aan dak- en thuislozen? Vraag dan subsidie aan.

De subsidieregeling Maatschappelijke opvang Den Haag 2021 heeft als doel:

 • voorkomen dat dak- en thuislozen tegen hun wil op straat leven
 • dak- en thuislozen beter helpen naar tijdelijke opvang
 • zorgen dat alle organisaties die hulp en opvang bieden aan dak- en thuislozen dit samen doen
 • zorgen dat dak- en thuislozen (begeleid) zelfstandig gaan wonen of naar een vorm van wonen gaan die bij hen past
 • zorgen dat dak- en thuislozen voor zichzelf kunnen zorgen en opkomen
 • zorgen dat dak- en thuislozen kunnen meedoen aan het sociale leven (maatschappelijke participatie)

  Voor wie

  De subsidie is voor organisaties (rechtspersonen) die professionele hulp en opvang bieden aan dak- en thuislozen. Dak- en thuislozen die hun situatie niet zelf duurzaam kunnen verbeteren. De hulp bestaat uit:

  • nachtopvang
  • dagopvang
  • 24-uurshuisvesting
  • opkomen voor belangen

  Voorwaarden

  Bij het toekennen van subsidie kijkt de gemeente naar:

  • Hoeveel ervaring heeft de aanvrager met het bieden van deze vorm van ondersteuning?
  • Hoelang verblijven de dak- en thuislozen gemiddeld in de opvang voordat ze de volgende stap kunnen maken?
  • Is de ondersteuning en hulpverlening door specialistische zorgaanbieders goed geregeld?
  • Hoe vernieuwend is de activiteit?
  • Heeft de aanvrager goede samenwerking met belangrijke zorgpartijen en andere aanbieders?
  • Wat is de kwaliteit van de activiteit?
  • Wat zijn de kosten?

  Bekijk alle voorwaarden in de Subsidieregeling maatschappelijke opvang Den Haag 2021 (RIS309358).

  Nodig bij uw aanvraag

  Stuur bij uw aanvraag de volgende informatie mee:

  1. Gegevens organisatie

  • complete naam van de organisatie
  • straat en huisnummer
  • postcode en plaats
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • naam contactpersoon
  • nummer Kamer van Koophandel (KvK)

  2. Activiteiten

  Voor welke van de genoemde activiteiten (categorie) vraagt u subsidie aan?

  • categorie a: nachtopvang
  • categorie b: dagopvang
  • categorie c: 24-uurshuisvesting voor cliĆ«nten uit de regio
  • categorie d: belangenbehartiging voor dak- en thuislozen

  3. Financiering

  • subsidiebedrag dat u aanvraagt
  • overzicht van de kosten en de inkomsten van de activiteit
  • directe personeelskosten
  • indirecte personeelskosten
  • hotelmatige kosten (kosten die bovenop de kale huur komen)
  • overige kosten

  Geef aan waar het geld voor de activiteit verder vandaan komt (bijvoorbeeld gemeentelijke regelingen, of eerder betaalde activiteiten).

  Geef aan of u voor de activiteiten ook andere aanvragen heeft ingediend voor gemeentelijke steun.

  4. Onderbouwing

  Beschrijf hoe uw activiteit aan de voorwaarden voldoet. Bekijk de voorwaarden in artikel 1:9 (Wijze van verdeling) van de Subsidieregeling maatschappelijke opvang Den Haag 2021. Als u in de onderbouwing naar informatie verwijst, noem dan duidelijk de documenten waar deze informatie vandaan komt.

  Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

  Stuur dan ook mee:

  • kopie of scan van uw inschrijving bij de KvK
  • kopie of scan van de laatste statuten (grondregels organisatie)
  • bankrekeningnummer (IBAN)

  Is dit rekeningnummer nog niet bekend bij de gemeente? Stuur dan een kopie of scan van het laatste bankafschrift. Daarop moeten de naam en het rekeningnummer duidelijk te zien zijn.

    Aanvragen

    U kunt de subsidie aanvragen door een e-mail te sturen naar subsidies@denhaag.nl. Stuur met uw aanvraag alle bijlagen mee die Nodig zijn bij uw aanvraag.

    Hoelang duurt het?

    Voor 31 december 2021 krijgt u bericht van de gemeente.

    Subsidieregels