Beoordeling verzoek tegemoetkoming planschade

Wie beoordeelt mijn aanvraag voor planschade?

Wanneer de gemeente een verzoek ontvangt, vraagt zij een onafhankelijk bureau om advies. Dat bureau vraagt u en de gemeente om meer informatie en zal met u een afspraak maken om bij u thuis te komen. Het bureau stuurt een conceptadvies op naar u en naar de gemeente, daarop kunnen u en de gemeente reageren. Daarna stelt het bureau het definitieve advies op en stuurt dit naar u en de gemeente.

Besluit

Naar aanleiding van het advies neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Daarbij wordt het advies in de meeste gevallen overgenomen. Maar er kan ook van worden afgeweken. In het besluit van burgemeester en wethouders wordt bepaald of en in hoeverre de gemeente in de schade tegemoetkomt.

In bepaalde gevallen wordt een planschadeverzoek verkort afgedaan, zonder advies van een onafhankelijk bureau. Dat kan als vooraf al duidelijk is dat het verzoek ongegrond is. Bijvoorbeeld wanneer u als huurder van een woning of pand een planschadeverzoek indient.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het college?

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van het college door een bezwaarschrift in te dienen. Informatie over hoe u een bezwaarschrift kunt indienen, ontvangt u tegelijkertijd met het besluit op uw verzoek.

Meer informatie over planschade

U wilt een verzoek indienen? Kijk bij Planschade, tegemoetkoming.

Meer documentatie

Gemeentelijke procedureverordening advies tegemoetkoming planschade

RIS 164838 Procedureverordening planschade (PDF, 22,8 kB)

Een toelichting op deze procedureverordening

RIS 163317 Toelichting procedureverordening planschade raadsvoorstel (PDF, 27,4 kB)

Wettekst Wet ruimtelijke ordening, hoofdstuk 6 Financiƫle bepalingen, Afdeling 6.1: met betrekking tot tegemoetkoming in planschade.

Afdeling 6.1 Wet ruimtelijke ordening (PDF, 442,4 kB)
Bepalingen Besluit ruimtelijke ordening (PDF, 341,6 kB)

Gepubliceerd: 17 november 2011Laatste wijziging: 30 mei 2017