Basissubsidie voor bewonersorganisaties aanvragen

Bewonersorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor kosten die ze maken voor kantoor- of vergaderruimte, communicatie en administratieve ondersteuning.

Vanwege het coronavirus krijgt u schriftelijk of digitaal antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag. Mis het antwoord niet, check daarvoor uw inbox.

  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal inwoners van een wijk. De vastgestelde bedragen vindt u op de laatste pagina van het aanvraagformulier. U vraagt de subsidie voor een kalenderjaar aan.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een basissubsidie zijn:

  • Alleen bewonersorganisaties kunnen deze subsidie aanvragen.
  • De bewonersorganisatie moet voldoen aan de eisen van democratisch functioneren. Dat betekent dat de zittingsduur van de bestuursleden niet langer dan 6 jaar is, gerekend vanaf 1 juli 2011. Deze zittingsduur geldt niet voor bewonersorganisaties die in hun statuten hebben geregeld dat bestuursleden worden benoemd op bindende voordracht van wijkbewoners.
  • De basissubsidie is bedoeld voor kantoor- en vergaderruimte, voor communicatie of voor administratieve ondersteuning. Hoe de subsidie verdeeld wordt over deze kosten maakt niet uit.
  • De basissubsidie mag ook worden ingezet voor administratieve ondersteuning.

  Nodig bij uw aanvraag

  • uw begroting
  • kostenposten

  Aanvragen

  De basissubsidie kunt u zo aanvragen:

  • Het pdf-formulier invullen en als bijlage per e-mail versturen.
  • Het pdf-formulier invullen, printen en per post versturen.
  Let op!
  Kies 1 optie. Als u de aanvraag op beide manieren verstuurt, kan dit tot vertraging leiden.
  • Download het aanvraagformulier basissubsidie voor bewonersorganisaties.
  Aanvraagformulier Basissubsidie bewonersorganisaties (PDF, 197,9 kB)
   • Vul het formulier volledig in en stuur het met de benodigde bijlagen per e-mail naar subsidies@denhaag.nl of print het en stuur het per post naar:
    Burgemeester en wethouders
    Centraal Subsidiebureau
    Postbus 16106
    2500 BC Den Haag

   Activiteitensubsidie

   De basissubsidie is niet inzetbaar voor de organisatie van activiteiten in uw wijk. Wilt u (ook) een activiteitensubsidie aanvragen? Kijk dan bij Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen.

   Hoe lang duurt het?

   • U krijgt binnen 4 werkdagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend een ontvangstbevestiging.
   • Binnen 6 weken nadat de gemeente uw complete aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een beschikking waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.
   • Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u binnen 1 week de subsidie op uw rekening.

   Vragen