Subsidies onderwijsbeleid

Hier vindt u alle informatie over het aanvragen van subsidies op het gebied van onderwijsbeleid.

De systematiek voor het aanvragen van subsidies onderwijsbeleid is bepaald door de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 (HEA). Wilt u onderwijssubsidie aanvragen? In het Subsidieoverzicht onderwijsbeleid staan het beleid en de regels die gelden voor subsidies onderwijsbeleid. U vindt er onder meer een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Voor elk jaar worden afzonderlijke subsidieoverzichten gemaakt.  U vindt de meest actuele informatie op de pagina Subsidieoverzicht onderwijsbeleid.

Subsidieoverzicht onderwijsbeleid

Wie kan er in aanmerking komen voor subsidie uit het Subsidieoverzicht Onderwijsbeleid?

Dat zijn Haagse schoolbesturen en andere organisaties die activiteiten voor onderwijs verrichten. Daarbij kunt u denken aan welzijnsinstellingen en onderwijsondersteunende instellingen. Het moet gaan om activiteiten die gericht zijn op Den Haag en haar inwoners.

In een enkel geval kan subsidie worden aangevraagd voor regionale activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten op basis van de wettelijke taak van Den Haag als centrumgemeente RMC voor de regio Haaglanden. Per activiteit wordt aangegeven wanneer dit het geval is.

Integrale plannen primair onderwijs en voorschool

Vanaf de 1e tranche 2016 onderbouwen basisscholen en voorscholen hun subsidieaanvragen in een meerjarig integraal plan, inclusief begroting. De betrokken schoolbesturen en voorschoolse instellingen zijn hierover apart geïnformeerd.
Meer informatie en de te gebruiken formats hiervoor kunnen scholen en voorscholen vinden in het Onderwijsloket, bij het onderdeel integrale plannen (5).
Vragen hierover kunt u stellen via onderwijsloket@denhaag.nl.

Bekijk de volledige subsidieregeling integrale plannen primair onderwijs en voorscholen Den Haag 2015 (RIS 285424)

Onderwijsloket

U kunt subsidies aanvragen via het Onderwijsloket. Subsidies onderwijsbeleid worden alleen verleend voor thema’s en activiteiten uit de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022: Ontwikkel Kansen in Den Haag (HEA).
In het subsidieoverzicht kunt u zien voor welke thema's en activiteiten een subsidieaanvraag gedaan kan worden en welke kaders daarvoor gelden.

Toekennen subsidies onderwijsbeleid

Aanvragers van onderwijssubsidies worden over de voortgang van de beoordeling en toetsing van de aanvragen, tot en met de toekenning, geïnformeerd via het Onderwijsloket. U kunt hier de meest actuele informatie vinden over het toekennen van subsidies onderwijsbeleid.

Verantwoording subsidies onderwijsbeleid

U kunt alle informatie over de financiële en inhoudelijke verantwoording van de onderwijssubsidies vinden op verantwoording onderwijssubsidies.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt contact opnemen met afdeling Onderwijsbeleid. U kunt hen bereiken via e-mail onderwijsloket@denhaag.nl.

Zie ook: Integrale plannen voor aanvragen onderwijssubsidie

Gepubliceerd: 10 november 2017Laatste wijziging: 15 juli 2021