Reizen naar school: leerlingenvervoer aanvragen

U bent als ouder of verzorger verantwoordelijk voor het reizen en begeleiden van uw kind naar school. Ook als uw kind een beperking heeft en niet alleen kan reizen. Mogelijk kunt u dan ondersteuning krijgen van de gemeente.

Vanaf 11 mei gaan kinderen van het primair onderwijs weer naar school. Voor ouders van kinderen die gebruik maken van de taxi(bus) betekent dit:

 • De taxi(bus) rijdt alleen volgens reguliere schooltijden.
 • U brengt uw kind naar de chauffeur en houdt 1,5 meter afstand.
 • In de busjes wordt afstand geadviseerd, maar dat is niet altijd mogelijk. Dit mag volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • Zieke kinderen blijven thuis. Bij twijfel hoeft de chauffeur uw kind niet mee te nemen.

Voor het aan- en of afmelden van uw kind of voor andere praktische vragen neemt u contact op met Trafficon via (070) 752 51 55.

Vraag op school advies over welke manier van reizen past bij uw kind. Adviseert de school om leerlingenvervoer aan te vragen, dan beslist de gemeente of uw kind hier recht op heeft.

Vanwege het coronavirus krijgt u schriftelijk of digitaal antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag. Mis het antwoord niet, check daarvoor uw inbox.

Informatie over reizen naar school: leerlingenvervoer

Bekijk eerst de video over reizen naar school. In deze video krijgt u informatie over de reismogelijkheden en de ondersteuning van de gemeente. Kijk wat er mogelijk is voor uw kind.

Leren zelf te reizen

De school en de gemeente vinden het belangrijk dat elke leerling met een beperking zo veel mogelijk leert zelfstandig te zijn. Hier hoort ook zelfstandig reizen bij. Zelfstandigheid geeft kinderen zelfvertrouwen en het geeft u en uw kind meer vrijheid.

Niet alle kinderen kunnen dat leren, maar sommige wel.
Kan uw kind zelf leren reizen? Help uw kind daar dan bij. Door bijvoorbeeld samen te fietsen naar school, of door samen reizen met openbaar vervoer te oefenen.

Reismogelijkheden en hulp van de gemeente

Hoe kan uw kind naar school reizen? Bekijk het overzicht van reismogelijkheden voor uw kind en de mogelijke hulp daarbij van de gemeente. Vraag naar het reisadvies van de school en maak dan uw keuze.

Voorwaarden voor leerlingenvervoer

Alleen als u voldoet aan deze voorwaarden kunt u leerlingenvervoer aanvragen:

 • Uw kind woont of verblijft in de gemeente Den Haag.
 • De gekozen school is de dichtstbijzijnde school met het soort onderwijs dat uw kind nodig heeft.
 • Als u een aanvraag doet in verband met geloofsovertuiging dan moet de afstand naar school meer dan 6 kilometer zijn. Heeft uw kind een verstandelijke gedrags- en/of langdurige lichamelijke beperking, dan maakt de afstand naar school niet uit.

Leerlingenvervoer aanvragen

Heeft u van de school het reisadvies gekregen? Vindt u dat uw kind hulp nodig heeft bij het reizen naar school? Voldoet u aan de voorwaarden die hierboven staan? Dan kunt u een aanvraag doen voor leerlingenvervoer.

 • U krijgt van school de Schoolverklaring Leerlingenvervoer. In deze verklaring staat dat uw kind op school staat ingeschreven en de school geeft hierin het reisadvies voor uw kind. Deze schoolverklaring heeft u nodig bij het invullen van het aanvraagformulier.
 • Vul het aanvraagformulier leerlingenvervoer in.
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier leerlingenvervoer met de bijlagen en de Schoolverklaring Leerlingenvervoer naar de gemeente Den Haag. Stuur ze per post naar:
  Gemeente Den Haag
  Dienst OCW - team Leerlingenvervoer
  Postbus 12652
  2500 DP Den Haag
  Of scan het formulier en de bijlagen en stuur ze per e-mail naar: ibdienstpost@denhaag.nl.

Hoe lang duurt het?

Als de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. De gemeente kijkt of u recht heeft op leerlingenvervoer. Na maximaal 8 weken krijgt u het besluit over uw aanvraag per post. In bepaalde gevallen mag de gemeente de termijn met 4 weken verlengen.

Let op!

Pas als uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u gebruikmaken van leerlingenvervoer. Tot die tijd brengt en haalt u uw kind zelf van school.

Vervolgaanvraag leerlingenvervoer

Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer? En is ook komend schooljaar voor uw kind hulp van de gemeente noodzakelijk bij het reizen naar school? Dan kunt u een vervolgaanvraag doen voor leerlingenvervoer.

 • Print het aanvraagformulier leerlingenvervoer.
U stuurt uw aanvraagformulier met de schoolverklaring zelf naar de gemeente.
 • Vraag op school naar de Schoolverklaring Leerlingenvervoer. In deze verklaring staat dat uw kind op school staat ingeschreven en de school geeft hierin het reisadvies voor uw kind. Deze schoolverklaring heeft u nodig bij het invullen van het vervolgaanvraagformulier Leerlingenvervoer.
 • Vul het aanvraagformulier leerlingenvervoer in.
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de bijlagen en de Schoolverklaring Leerlingenvervoer voor 15 mei naar de gemeente Den Haag. Stuur ze per post naar:
  Gemeente Den Haag
  Dienst OCW - team Leerlingenvervoer
  Postbus 12652
  2500 DP Den Haag
  Of scan het formulier en de bijlagen en stuur ze per e-mail naar: ibdienstpost@denhaag.nl.

Hoe lang duurt het?

Als de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. De gemeente kijkt of u recht heeft op leerlingenvervoer. Na maximaal 8 weken krijgt u het besluit over uw aanvraag per post. In bepaalde gevallen mag de gemeente de termijn met 4 weken verlengen.

Een wijziging doorgeven of leerlingenvervoer beƫindigen

Maakt uw kind gebruik van leerlingenvervoer en verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld als u verhuist naar een andere gemeente, als u een ander telefoonnummer heeft of als uw kind in het vervolg op een andere manier naar school reist. Ook als u niet langer gebruik wilt maken van leerlingenvervoer moet u dit doorgeven.

Geef de wijziging door aan de gemeente 3 weken voordat deze ingaat.

Let op!

 • Gaat uw kind naar een andere school? Doe dan een nieuwe aanvraag.
 • Gaat uw kind stage lopen? U hoeft niets te doen. De school vraagt het vervoer naar het stageadres voor uw kind aan bij de gemeente.

Wijziging doorgeven of leerlingenvervoer beƫindigen

 • Print het wijzigingsformulier.
Wijzigingsformulier leerlingenvervoer 2020-2021 (PDF, 89,3 kB)
 • Vul het wijzigingsformulier in.
 • Stuur het ingevulde wijzigingsformulier naar de gemeente Den Haag. Stuur het per post naar:
  Gemeente Den Haag
  Dienst OCW - team Leerlingenvervoer
  Postbus 12652
  2500 DP Den Haag
  Of scan het formulier en stuur het per e-mail naar: ibdienstpost@denhaag.nl.

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt uw wijziging binnen 8 weken.

Bijzondere situaties

 • Voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs krijgt u alleen een vergoeding als ze door hun handicap niet zelfstandig kunnen reizen.
 • Bij een beperking korter dan 3 maanden heeft u geen recht op leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij een gebroken been.
 • Het is in bijzondere situaties mogelijk in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer, ondanks dat u daar volgens de regels geen aanspraak op kunt maken. Het gaat alleen om zeer uitzonderlijke gevallen. U kunt dan een beroep doen op het uitzonderingsartikel van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2014 (op www.overheid.nl). Dit heet de 'hardheidsclausule'. Geef dit aan op het aanvraagformulier. U moet dit gemotiveerd bewijzen. Dus geef met duidelijke argumenten aan waarom uw situatie bijzonder is. Waarom zou u leerlingenvervoer moeten krijgen? Stuur documenten mee die dit bewijzen. En als het kan de naam, het e-mailadres en telefoonnummer van iemand die uw verhaal kan bevestigen. Dat u een baan heeft, is geen reden om uw kind niet zelf naar school te brengen en te halen.

Meer informatie

De regels voor leerlingenvervoer vindt u in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2014 (op www.overheid.nl).

Heeft u vragen over leerlingenvervoer? Stuur dan een e-mail naar: leerlingenvervoer@denhaag.nl of bel met telefoonnummer (070) 752 58 64 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur).