Reizen naar school: leerlingenvervoer aanvragen

U bent als ouder of verzorger verantwoordelijk voor het reizen en begeleiden van uw kind naar school. Ook als uw kind een beperking heeft en niet alleen kan reizen. Mogelijk kunt u dan ondersteuning krijgen van de gemeente.

  Informatie over reizen naar school: leerlingenvervoer

  Belangrijke informatie:

  Deze pagina gaat over het vervoer van uw kind naar school. Wilt u informatie over vervoer naar een jeugdhulpinstelling? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd & Gezin (CJG). Stuur een e-mail naar cjg.jgz@denhaag.nl of bel met (070) 752 80 00. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

  Bekijk de video over reizen naar school. In deze video krijgt u informatie over de reismogelijkheden en de ondersteuning van de gemeente. Kijk wat er mogelijk is voor uw kind.

  Bekijk de video Leerlingenvervoer (YouTube-kanaal van de gemeente)

  Leren zelf te reizen

  De school en de gemeente vinden het belangrijk dat elke leerling met een beperking zo veel mogelijk leert zelfstandig te zijn. Hier hoort ook zelfstandig reizen bij. Zelfstandigheid geeft kinderen zelfvertrouwen en het geeft u en uw kind meer vrijheid.

  Niet alle kinderen kunnen dat leren, maar sommige wel.
  Kan uw kind zelf leren reizen? Help uw kind daar dan bij. Door bijvoorbeeld samen te fietsen naar school, of door samen reizen met openbaar vervoer te oefenen.

  Reismogelijkheden en hulp van de gemeente

  Hoe kan uw kind naar school reizen? Bekijk het overzicht van reismogelijkheden voor uw kind en de mogelijke hulp daarbij van de gemeente. Vraag naar het reisadvies van de school en maak dan uw keuze.

  Voorwaarden voor leerlingenvervoer

  Alleen als u voldoet aan deze voorwaarden kunt u leerlingenvervoer aanvragen:

  • Uw kind woont of verblijft in de gemeente Den Haag.
  • De gekozen school is de dichtstbijzijnde school met het soort onderwijs dat uw kind nodig heeft.
  • Als u een aanvraag doet in verband met geloofsovertuiging dan moet de afstand naar school meer dan 6 kilometer zijn. Heeft uw kind een verstandelijke gedrags- en/of langdurige lichamelijke beperking, dan maakt de afstand naar school niet uit.

  Leerlingenvervoer aanvragen of een vervolgaanvraag doen

  Heeft u van de school de Schoolverklaring Leerlingenvervoer met daarin het reisadvies voor uw kind gekregen? Vindt u dat uw kind hulp nodig heeft bij het reizen naar school? En voldoet u aan de voorwaarden die hierboven staan? Dan kunt u een aanvraag doen voor leerlingenvervoer.

  • Vul hiervoor het aanvraagformulier leerlingenvervoer in. Dit formulier kunt u aanvragen via leerlingenvervoer@denhaag.nl of telefonisch tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer (070) 752 58 64.

   Belangrijke informatie: Om het formulier in te vullen heeft u een Schoolverklaring Leerlingenvervoer nodig. Deze krijgt u van school. In deze verklaring staat dat uw kind op school staat ingeschreven en de school geeft hierin het reisadvies voor uw kind.
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier leerlingenvervoer, de bijlagen en de Schoolverklaring Leerlingenvervoer per post naar: Gemeente Den Haag Dienst OCW, afdeling Leerlingenvervoer Postbus 12652 2500 DP Den Haag
  • Of scan het formulier, de bijlagen en de Schoolverklaring Leerlingenvervoer en stuur deze per e-mail naar: ibdienstpost@denhaag.nl.

   Hoelang duurt het?

   Als de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. De gemeente kijkt of u recht heeft op leerlingenvervoer. Na maximaal 8 weken krijgt u het besluit over uw aanvraag per mail. Schrijf daarom duidelijk uw e-mailadres op. In bepaalde gevallen mag de gemeente de termijn met 4 weken verlengen.

   Let op!
   Pas als uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u gebruikmaken van leerlingenvervoer. Tot die tijd brengt en haalt u uw kind zelf van school.

   Een wijziging doorgeven of leerlingenvervoer beëindigen

   Maakt uw kind gebruik van leerlingenvervoer en verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld als u verhuist naar een andere gemeente, als u een ander telefoonnummer heeft of als uw kind in het vervolg op een andere manier naar school reist. Ook als u niet langer gebruik wilt maken van leerlingenvervoer moet u dit doorgeven.

   Geef de wijziging door aan de gemeente 3 weken voordat deze ingaat.

   Let op!
   • Gaat uw kind naar een andere school? Doe dan een nieuwe aanvraag.
   • Gaat uw kind stage lopen? U hoeft niets te doen. De school vraagt het vervoer naar het stageadres voor uw kind aan bij de gemeente.

   Wijziging doorgeven of leerlingenvervoer beëindigen

   Verandert er iets in uw situatie? En wilt u daardoor iets wijzigen of het leerlingenvervoer beëindigen?

   • Vul hiervoor het Wijzigingsformulier leerlingenvervoer in. Dit formulier kunt u aanvragen via leerlingenvervoer@denhaag.nl. Of telefonisch tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer (070) 752 58 64.
   • Stuur het ingevulde Wijzigingsformulier leerlingenvervoer per post naar:

   Gemeente Den Haag Dienst OCW,
   afdeling Leerlingenvervoer
   Postbus 12652
   2500 DP Den Haag

   Hoelang duurt het?

   De gemeente verwerkt uw wijziging binnen 8 weken.

   Bijzondere situaties

   • Voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs krijgt u alleen een vergoeding als ze door hun handicap niet zelfstandig kunnen reizen.
   • Bij een beperking korter dan 3 maanden heeft u geen recht op leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij een gebroken been.
   • Het is in bijzondere situaties mogelijk in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer, ondanks dat u daar volgens de regels geen aanspraak op kunt maken. Het gaat alleen om zeer uitzonderlijke gevallen. U kunt dan een beroep doen op het uitzonderingsartikel van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2014 (www.overheid.nl). Dit heet de 'hardheidsclausule'. Geef dit aan op het aanvraagformulier. U moet dit gemotiveerd bewijzen. Dus geef met duidelijke argumenten aan waarom uw situatie bijzonder is. Waarom zou u leerlingenvervoer moeten krijgen? Stuur documenten mee die dit bewijzen. En als het kan de naam, het e-mailadres en telefoonnummer van iemand die uw verhaal kan bevestigen. Dat u een baan heeft, is geen reden om uw kind niet zelf naar school te brengen en te halen.

   Klachten leerlingenvervoer

   Het beheer van leerlingenvervoer wordt uitgevoerd door Trafficon. Heeft u een klacht? Dien uw klacht binnen 3 weken na de bestelde / verreden rit in.

   Vermeld bij uw klacht de volgende gegevens:

   • uw naam
   • naam chauffeur/begeleider
   • naam en geboortedatum van uw kind
   • aard en inhoud klacht
   • datum en tijdstip rit
   • naam school/bestemming

   Trafficon meldt de klacht bij de vervoerder. De vervoerder onderzoekt de klacht en stuurt u binnen 10 werkdagen een antwoord. Voordat de brief verzonden wordt, beoordeelt Trafficon de reactie van de vervoerder. Bent u niet tevreden over het antwoord van de vervoerder? Dan kunt u dit aangeven bij Trafficon.

   Incidenten tijdens het vervoer worden binnen 2 uur na het incident door de vervoerder aan Trafficon gemeld. Wanneer sprake is van een ongeval worden de ouders en/of verzorgers van de leerling(en) direct door de vervoerder op de hoogte gesteld. Trafficon informeert de gemeente direct.

   Meer informatie

   De regels voor leerlingenvervoer vindt u in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2014 (op www.overheid.nl).

   Heeft u vragen over leerlingenvervoer? Stuur dan een e-mail naar: leerlingenvervoer@denhaag.nl of bel met telefoonnummer (070) 752 58 64 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur).