Subsidie verwarmen op schone energie 2022 aanvragen

Wilt u uw woning helemaal van het aardgas afhalen? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente.

Belangrijke informatie:

Door het grote aantal aanvragen voor deze subsidie en het gebruik van een nieuw computersysteem, kan het langer duren voordat u een reactie ontvangt.

Voor wie

De subsidie is voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren.

Bent u verhuurder of belegger met meer dan 50 woningen? Dan kunt u deze subsidie niet aanvragen.

  Voorwaarden

  • U vervangt de verwarming op gas door een andere energiebron. De subsidie hiervoor is maximaal € 4.500.
  • U krijgt maximaal 50% van uw kosten vergoed. Heeft u bijvoorbeeld € 10.000 aan de werkzaamheden uitgegeven? Ook dan kunt u maximaal € 4.500 subsidie krijgen.
  • U kreeg niet eerder subsidie voor het aardgasvrij maken van uw woning.
  • U bent nog niet begonnen met de werkzaamheden.
  • U voert de werkzaamheden binnen 1 jaar na ontvangst van de subsidie uit.
  • Binnen 12 weken na de werkzaamheden legt u verantwoording af aan de gemeente.
  • U heeft een gesprek gehad met een adviseur van de gemeente. Het verslag daarvan heeft u nodig om subsidie aan te vragen.
  • Doet u de aanvraag voor een VvE (Vereniging voor Eigenaren)? Dan heeft minimaal 50% van de appartementen een woonfunctie. En elk appartement wordt aardgasvrij.

  Afspraak maken

  U kunt pas subsidie aanvragen, als u een gesprek met een adviseur van de gemeente heeft gehad. Maak een afspraak voor een gesprek.

  Afspraak maken

  Belangrijke informatie: De gemeente kreeg in korte tijd heel veel aanvragen voor een gesprek. Het kan daardoor iets langer duren voordat u een afspraak kunt maken.

  Nodig bij uw aanvraag

  Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten meesturen:

  • Het verslag van de adviseur van de gemeente. Dit verslag is niet ouder dan 3 maanden.
  • De offertes van de gemaakte kosten bij de installateurs en warmteleveranciers.
  • Een bankafschrift met naam en IBAN. Hieruit blijkt dat de rekening op naam van de aanvrager staat.

  U doet de aanvraag namens een VvE

  Heeft de VvE besloten om met alle woningen van het gas af te gaan? Dan stuurt u ook mee:

  • Een VvE-vergaderbesluit waarin de VvE instemt helemaal over te gaan op schone energie.
  • Een kopie van een bankafschrift en het IBAN-nummer.

  Als de VvE voor het eerst subsidie aanvraagt:

  • De oprichtingsakte van de VvE.
  • De statuten van de VvE.
  • Vraagt u de subsidie aan in het jaar waarin de VvE is opgericht? Dan ook de balans (een overzicht van bezittingen en schulden aan het einde van het jaar).

    Aanvragen

    Vul het digitale aanvraagformulier in.

    Aanvraag doen

    Kosten

    Het gesprek met de adviseur is gratis. Dat geldt ook voor de aanvraag van de subsidie.

    Hoelang duurt het

    Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

    Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, stort de gemeente het subsidiebedrag direct op uw rekening.

    Verantwoording

    Binnen 12 weken na de werkzaamheden moet u de subsidie verantwoorden. Vul daarvoor het digitale formulier in.

    Heeft u de subsidie in 2021 aangevraagd? Dan kunt u deze ook met het formulier hieronder verantwoorden.

    Verantwoording indienen

    Stuur het uitgeprinte en ondertekende formulier naar subsidies@denhaag.nl. Stuur daarbij de volgende documenten mee:

    • De factuur of facturen van de gemaakte kosten bij de installateur of warmteleverancier. Deze facturen zijn niet ouder dan 1 jaar vanaf het moment dat u de aanvraag deed.

    • De bevestiging dat de netwerkbeheerder de aardgasaansluiting heeft verwijderd.

    • Heeft u meer subsidie gehad dan nodig? Of heeft u de vervanging niet (helemaal) gedaan? Dan betaalt u dat geld terug aan de gemeente.

    De gemeente mag de uitgevoerde werkzaamheden controleren. Ook kan de gemeente met u contact opnemen voor een tussentijdse evaluatie.

    Goed om te weten

    De gemeente heeft het recht om de uitgevoerde werkzaamheden te controleren. Ook kan de gemeente met u contact opnemen voor tussentijdse evaluatie.

    Woont u in een wijk met een collectief warmtenet of staat dit gepland? Dan kunt u zich beter aansluiten op dit collectieve net. Staat uw woning in zo’n wijk, maar kiest u toch voor een andere warmteoplossing (bijvoorbeeld warmtepomp)? Dan is de subsidie maximaal € 2.500. Deze wijken vindt u op de Energiekansenkaart in de bestuurlijke stukken: Subsidieregeling wonen op schone energie (RIS311083).

    • Wijken waar een collectief warmtenet is, of waar dit gepland is:

     • Ypenburg: postcodes beginnend met 2496, 2497, 2498

      • Zuidwest, Bouwlust-Vrederust: postcodes beginnend met 2532, 2542, 2544
     • Mariahoeve: postcodes beginnend met 2591, 2592, met uitzondering van:

      • woningen met postcodes 2592BX, 2592CN, 2592CP, 2592CR, 2592CS, 2592CV, 2592CW, 2592XG, 2592XK, 2592XL, 2592XM, 2592XN, 2592XP, 2592XR, 2592XS, 2592XT, 2592XV, 2592XW, 2592XX, 2592XZ
      • woningen aan Hongarenburg, Finnenburg, Hendrinaland, Margarethaland, Bordewijklaan en Aegonplein

     Heeft u vragen over dit overzicht? Neem dan contact op met de gemeente.

    Subsidie koken op schone energie 2022

    Wanneer u ook subsidie aanvraagt voor koken dan moet u hiervoor een aparte aanvraag doen. Ga hiervoor naar Subsidie koken op schone energie 2022 aanvragen.

    Energiescan

    Heeft nog geen concrete plannen voor aardgasvrij verwarmen? Vraag dan eerst een energiescan aan.

    Subsidieregels

    Contact

    Voor vragen over de subsidieregeling kunt u terecht op telefoonnummer (070) 353 99 31 en (070) 353 32 81.

    Zie ook