Subsidie duurzaamheid aanvragen

Start u een duurzaam project in uw wijk? Dan kunt u vanaf 1 februari maximaal € 6.000 subsidie voor het opstarten van duurzame initiatieven in Haagse wijken aanvragen. Lees over de mogelijkheden die de Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019-2022 biedt.

De gemeente wil duurzaamheid vanuit de wijken een kans geven. Een duurzaam project is goed voor mens en milieu, voor hier en nu en voor de toekomst. Voorbeelden van duurzame wijkprojecten zijn:

 • energie besparen met de vereniging
 • de school duurzamer maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen
 • een plan voor meer groen in uw omgeving maken
 • samen slimme manieren delen om afval te hergebruiken of te scheiden
 • een stichting oprichten die onderzoekt hoe de buurt zonder gas wordt
 • hoe kun je laten zien hoe je bewust omgaat met voedsel?
 • hoe verbeter je samen de luchtkwaliteit in je straat?

Voor wie

U kunt alleen namens een stichting, vereniging of coöperatie subsidie aanvragen voor een duurzaam project in uw wijk.

Aanvragen

U kunt nog geen aanvraag indienen voor 2023. Zodra het kan, leest u dat op deze pagina.

Voorwaarden

 • Als u subsidie krijgt, voert u het project uit en woont u bijeenkomsten bij die de gemeente organiseert. Daar kunt u experts en andere deelnemers ontmoeten. Bijvoorbeeld voor advies over organisatie en kosten. U kunt zo kennis en ervaringen uitwisselen. Kunt u niet komen? Meld u dan af via het e-mailadres: duurzamehaagsewijken@denhaag.nl.
 • Na het project stuurt u de gemeente een projectverslag. Hierin beschrijft u hoe het opzetten van het project is gegaan. Zo helpt u anderen die ook een duurzaam project willen opzetten. U stuurt het verslag via e-mail naar: subsidies@denhaag.nl en naar duurzamehaagsewijken@denhaag.nl.
 • U kunt maximaal € 6.000 subsidie krijgen voor uw project. Dit bedrag is voor advies- en proceskosten:

  • maximaal € 2.500 voor advieskosten
  • maximaal € 3.000 aan kosten voor organisatie, communicatie, juridisch advies en inschrijvingskosten van een stichting of vereniging
  • maximaal € 500 voor materiële kosten
 • Een aanvrager kan maar 1 keer in het jaar subsidie krijgen. De gemeente geeft per jaar 1 keer subsidie per projectidee, per aanvrager en per locatie waar het project wordt uitgevoerd.

Lees meer over de voorwaarden in de:

Hoelang duurt het

Als u de aanvraagt heeft verstuurd, beslist de gemeente of u subsidie krijgt.

Is de aanvraag volledig en past ze binnen deze subsidie? Dan wordt de aanvraag toegekend op volgorde van binnenkomst. En tot het beschikbare budget voor dit jaar verdeeld is.

U kunt tot 1 oktober 2022 subsidie aanvragen. De gemeente beslist uiterlijk 1 december 2022 over de subsidies.

Meer informatie

Neem contact op via het e-mailadres duurzamehaagsewijken@denhaag.nl of via info@greenwish.nl. De gemeente en Greenwish bekijken graag hoe ze u met uw project kunnen helpen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? PEP Den Haag kan u daarbij helpen. Lees meer informatie op de website van PEP Den Haag.

Subsidies en succesvolle projecten

Andere subsidies en succesvolle projecten vanuit deze en andere regelingen vindt u op de website Duurzame Stad Den Haag.