Subsidie bewonersinitiatieven veiligheid aanvragen

De gemeente vindt bewonersinitiatieven voor veiligheid belangrijk. Bewonersinitiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van buurten in Den Haag kunnen daarom in aanmerking komen voor een subsidie.

De subsidie is bedoeld voor de kosten die de bewonersinitiatieven maken voor hun activiteiten. Denk aan kosten voor kleding, zaklampen of kantoorartikelen.

Vanwege het coronavirus krijgt u schriftelijk of digitaal antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag. Mis het antwoord niet, check daarvoor uw inbox.

Voor wie?

Buurtpreventieteams, buurtinterventieteams, straatvertegenwoordigers of nachtpreventieteams.

Bekijk alle initiatieven in het overzicht bewonersinitiatieven veiligheid.

Voorwaarden

Om subsidie te kunnen ontvangen moet uw bewonersinitiatief aan een aantal spelregels voldoen. Alle spelregels staan in het document Spelregels bewonersinitiatieven veiligheid per 1 juni 2015. Daarin leest u ook waarvoor u wel en geen subsidie kunt krijgen.

Spelregels voor bewonersinitiatieven veiligheid 2015-2018 (PDF, 389,7 kB)

Nodig bij uw aanvraag

Voor uw aanvraag moet u een van de volgende documenten meesturen:

  • een recent ondertekend convenant waarin de afspraken zijn vastgelegd die u met de politie, het stadsdeel en eventuele andere partijen heeft gemaakt
  • het verslag van de evaluatiebijeenkomst waaruit blijkt dat de samenwerkingsafspraken uit een bestaand convenant opnieuw zijn bevestigd

Bekijk 2 voorbeelden van convenanten:

Voorbeeld convenant 1 (PDF, 4,6 MB)
Voorbeeld convenant 2 (PDF, 945,2 kB)

Daarnaast moet u een recente deelnemerslijst (met adresgegevens) van uw bewonersinitiatief veiligheid meesturen.

Aanvragen

Vraag de subsidie aan met het Aanvraagformulier subsidie bewonersinitiatieven veiligheid.

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven veiligheid 2020 (PDF, 231,7 kB)

Print het formulier, vul het in en onderteken het (door een rechtspersoon).

Stuur het met de benodigde bijlagen bij voorkeur gescand naar e-mailadres: subsidies@denhaag.nl.

U kunt het formulier ook per post sturen naar:

Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Verantwoorden subsidie

U moet de waarderingssubsidie met een inhoudelijk verslag verantwoorden. Uit dit inhoudelijk verslag moet blijken dat aan de verplichtingen is voldaan. Naast dit verslag levert u ook een overzicht aan van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten.

Checklist voor het opstellen van een inhoudelijk verslag (PDF, 343,2 kB)

Kosten

Gratis.