Subsidie kleine publieksevenementen aanvragen

Organisatoren van kleine publieksevenementen kunnen bij het promotiefonds subsidie aanvragen.

In 2020 is (verdeeld over 3 aanvraagrondes) € 400.000 beschikbaar voor kleine publieksevenementen. U kunt maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor uw evenement. Als er meer aanvragen zijn dan het budget toestaat, worden de plannen die het beste voldoen aan de inhoudelijke criteria gehonoreerd.

Voorwaarden

Bij de beoordeling worden de subsidieaanvragen getoetst op voorwaardelijke en inhoudelijke criteria.

Voorwaardelijke criteria

 • U vraagt subsidie aan voor een kleinschalig evenement.
 • De gemeentelijke subsidie is een aanvullende subsidie voor de onrendabele top. De omvang van de subsidie is in de regel maximaal 30% van de begroting met een maximum van € 25.000.
 • U mag voor dit evenement geen subsidie hebben gekregen vanuit de regeling Grootschalige Publieksevenementen. 

Inhoudelijke criteria

 • Directe economische spin-off voor de stad, bijvoorbeeld via bestedingen bij de horeca of de detailhandel. Hierbij wordt gelet op:

  • het aantal bezoekers
  • de herkomst van de bezoekers
  • het meerdaags verblijf: het evenement zet aan tot overnachtingen in de stad
 • Bijdrage aan het (inter)nationale imago van Den Haag als aantrekkelijke stad. Hierbij wordt gelet op:

  • het toeristisch imago van Den Haag: het evenement draagt bij aan de profilering van Den Haag volgens het toeristisch DNA (bestaande uit de thema’s Vrede & Recht, Koninklijk en Stad aan Zee)
  • de doelgroepen: het evenement sluit aan bij het imago van Den Haag als een dynamische stad die creatief talent, young professionals en startups aanspreekt
  • het verwachte mediabereik van het evenement: het evenement heeft een groot bereik in (inter)nationale media
 • Doorgroei en (kwalitatieve) vernieuwing: het evenement groeit door, is onderscheidend of heeft vernieuwende onderdelen in vergelijking met voorgaande keren. Denk hierbij aan vernieuwing van het inhoudelijk concept, doelgroep, mediacampagne.
 • Samenwerking: het evenement werkt aantoonbaar samen met ondernemers en/of instellingen in de toeristische gebieden (Binnenstad, Scheveningen, Kijkduin).
 • Publiekskarakter: het evenement is een publieksevenement dat in principe toegankelijk is voor alle inwoners en bezoekers van de stad. Hierbij wordt erop gelet of het gaat om een gratis toegankelijk of betaald evenement.

Nodig bij de aanvraag

Voor uw subsidieaanvraag moet u aanleveren:

  • Een projectplan waarin u ingaat op de inhoudelijke aspecten en de programmering van het evenement, in hoeverre het evenement aansluit bij de criteria die de gemeente heeft gesteld, de organisatie en samenwerkingsverbanden, de marketing en promotie en de te verwachten economische spin-off.
  • Een begroting met daarin naast de gevraagde subsidie ook een overzicht van alle andere inkomsten en uitgaven.

  Als u wilt, kunt u ook korte cv’s, recensies en foto’s meesturen.

  Nodig bij 1e aanvraag

  Let op: vraagt u voor de 1e keer subsidie aan? Stuur dan ook de volgende stukken mee:

  • een kopie van de oprichtingsstatuten
  • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie van een actueel rekeningafschrift of post van de bank, waarop te zien is op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mogen onleesbaar zijn gemaakt.

  Wanneer aanvragen?

  De beoordeling van de subsidie vindt op 3 momenten in het jaar plaats:

  • In de 1e ronde wordt maximaal € 150.000 van het budget verdeeld.
  • In de 2e ronde wordt maximaal € 150.000 verdeeld.
  • In de laatste ronde wordt maximaal € 100.000 verdeeld.
  • Blijft er na een aanvraagronde budget over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende beoordelingsronde binnen hetzelfde kalenderjaar.

  Het moment van aanvragen is afhankelijk van wanneer het evenement plaatsvindt. Uw evenement komt alleen voor subsidie in aanmerking als het niet in de tussentijd al heeft plaatsgevonden. De beoordelingsperiode is minimaal 6 weken:

  • 1e ronde (aanvraag indienen na 1 december en uiterlijk op 15 december 2019): voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 mei en 31 juli 2020.
  • 2e ronde (aanvraag indienen na 1 maart en uiterlijk op 15 maart 2020): voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 augustus en 30 november 2020.
  • 3e ronde (aanvraag indienen na 1 juli en uiterlijk op 15 juli 2020): voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 december 2020 en 30 april 2021.

  Aanvragen

  U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier subsidie Promotiefonds Kleine Evenementen 2020. Vraag het formulier aan door een e-mail te sturen naar: PromotiefondsKleineEvenementen@denhaag.nl.

  Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de benodigde bijlagen onder vermelding van 'Aanvraag subsidie Promotiefonds Kleine Evenementen 2020' per e-mail naar: subsidies@denhaag.nl of per post naar:

  Burgemeester en wethouders
  Centraal Subsidiebureau
  Postbus 16106 
  2500 BC Den Haag

  Voor wie?

  Rechtspersonen zoals bedrijven, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie krijgen. De subsidie is niet bedoeld voor individuele personen ('natuurlijke personen').

  Vergunning

  De subsidie staat los van de vergunningverlening door de gemeente Den Haag. Hiervoor moet u de gangbare procedure doorlopen.