Subsidie stimuleren cultureel ondernemerschap aanvragen

Culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan cultureel ondernemerschap via de Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag. De gemeente heeft voor 2019 een budget van € 300.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidie.

Voor wie?

Deze subsidie is alleen voor culturele instellingen die actief zijn in Den Haag. Zij kunnen ook samen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van datum van ontvangst. Subsidie wordt geweigerd als het subsidiebudget op is.

De gemeente beoordeelt de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt aan de hand van de volgende doelen van de subsidieregeling:

  • Verbinding: de activiteiten zorgen voor een duurzame verbinding tussen de cultuursector en andere sectoren in de stad.
  • Versterking: de activiteiten versterken de onderlinge samenwerking in de cultuursector op een duurzame manier.
  • Vernieuwing: de activiteiten versterken het 'makersklimaat' in de stad. Waardoor kunst en cultuur vernieuwend en onderscheidend blijven.

Er zijn regels voor het geven van deze subsidie en de verantwoording over deze subsidie. Deze regels vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV).

Zie ook: Wet- en regelgeving subsidies

Nodig bij de aanvraag

In de officiële tekst van de Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap worden gegevens genoemd die u mee moet sturen bij uw subsidieaanvraag. Lees deze Subsidieregeling voordat u uw aanvraag indient. Hiermee voorkomt u vertraging in de behandeling van uw aanvraag.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente Den Haag? Stuur dan ook de volgende gegevens mee:

  • kopie van de oprichtingsakte en statuten
  • digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • kopie van een actueel rekeningafschrift of andere post van de bank, waarop te zien is op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mogen onleesbaar gemaakt zijn.

Aanvragen

Vraag de subsidie aan met het Aanvraagformulier Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag 2019.

Aanvraagformulier Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag 2019 (PDF, 75,2 kB)

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier en de benodigde gegevens naar:

Burgemeester en wethouders gemeente Den Haag
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

E-mailadres: subsidies@denhaag.nl

Hoe lang duurt het?

U krijgt een ontvangstbevestiging. Binnen 3 maanden na deze bevestiging ontvangt u van de gemeente het besluit op uw aanvraag.