Subsidie kunst- en cultuurprojecten aanvragen

Organiseert u een kunst- en cultuurproject dat maximaal 1 jaar duurt? Vraag dan subsidie aan via de subsidieregeling Haagse Kunst- en Cultuurprojecten Den Haag 2021.

U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Over het verloop van uw aanvraag krijgt u bericht via post en e-mail. Mochten er nog vragen zijn, dan neemt het secretariaat van deze subsidieregeling per e-mail contact met u op.

Voor wie?

Professionele kunst- en cultuurorganisaties, broedplaatsen en kunstenaars die actief zijn in Den Haag. Een culturele broedplaats is een verzamelgebouw voor (vaak) startende kunstenaars en creatieven. Het gaat om kunstvormen zoals muziek, theater, dans, film, literatuur, beeldende kunst of een combinatie daarvan.

 • Rechtspersonen (organisaties) kunnen subsidie aanvragen tot maximaal € 60.000.
 • Natuurlijke personen (personen) kunnen subsidie aanvragen tot maximaal € 10.000.

Voorwaarden

U kunt voor 2 soorten projecten subsidie aanvragen:

 • Projecten voor onderzoek en experiment (maximaal € 1.000).
 • Publieksgerichte projecten door culturele organisaties, broedplaatsen of kunstenaars. Voor de publieksgerichte projecten zijn er verschillende categorieën:

  • van € 1.000,01 tot en met € 10.000
  • van € 10.000,01 tot en met € 30.000
  • van € 30.000,01 tot en met € 60.000

Uw project duurt maximaal 1 jaar. U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 30% van de totale kosten van het project. Alle voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen, staan in het formulier.

Nodig bij uw aanvraag

  • een kopie van de oprichtingsstatuten (voor rechtspersonen)
  • een kopie van het identiteitsbewijs (voor natuurlijke personen)
  • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie van een actueel rekeningafschrift of andere post van de bank. Hierop moet te zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.
  • een compleet ingevuld aanvraagformulier subsidie Experimentele of onderzoeksmatige projecten.
  • een sluitende begroting (berekening waarin u laat zien dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten) met een dekkingsplan (een plan waarin u aangeeft hoe u aan de opgegeven inkomsten komt) en een toelichting. Uitleg hierover vindt u in het aanvraagformulier.
  • een bewijs dat u btw moet betalen.
  • Een compleet ingevuld aanvraagformulier subsidie Haagse kunst- en cultuurprojecten voor publieksgerichte projecten.
  • Een sluitende begroting (berekening waarin u laat zien dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten) met een dekkingsplan (een plan waarin u aangeeft hoe u aan de opgegeven inkomsten komt) en een toelichting. Uitleg hierover vindt u op het aanvraagformulier.
  • In de begroting meldt u duidelijk wat de status is van aanvragen die u bij andere fondsen en regelingen heeft gedaan.
  • Exploitatiebegroting (een berekening waarin u aangeeft welke kosten u tijdens het jaar maakt en welke inkomsten u in hetzelfde jaar heeft).
  • De laatste jaarrekening.
  • Een bewijs dat u btw moet betalen.

  Als u wilt, kunt u informatie meesturen, zoals korte cv’s, recensies, stukje script, stukje libretto en beeld- en geluidsmateriaal. Zo kan de gemeente uw aanvraag beter beoordelen. Houd hierbij rekening met:

  • Een maximum van 2 pagina’s en 1 minuut geluid- of beeldmateriaal voor aanvragen tot en met € 1.000.
  • Een maximum van 6 pagina’s tekst en 5 minuten geluid- of beeldmateriaal voor aanvragen tot en met € 30.000.
  • Een maximum van 10 pagina’s tekst en 5 minuten geluid- of beeldmateriaal voor aanvragen tot en met € 60.000.

   Aanvragen

   Tijdens de aanvraagperiode kunt u subsidie aanvragen voor experimentele of onderzoeksmatige projecten en publieksgerichte projecten. Download dan hier het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde aanvraagformulier per e-mail naar subsidies@denhaag.nl en infocultuur@denhaag.nl.

   Aanvraagformulier onderzoeks- en experimentele projecten (PDF, 99,3 kB)
   Het aanvraagformulier Publieksgerichte projecten vindt u eind december 2021 op deze pagina.

   Spreekuur

   Heeft u een vraag over de regeling of komt u er niet uit? Meld u aan voor een van de spreekuren op vrijdagochtend in oktober 2021 (15, 22 en 29 oktober 2021).

   Stuur een e-mail naar infocultuur@denhaag.nl onder vermelding van: subsidieregeling Haagse kunst- en cultuurprojecten. Stel in de mail alvast uw vraag en geef aan op welke datum u naar het spreekuur wilt komen.

   Wanneer aanvragen?

   U kunt de subsidie op verschillende momenten aanvragen.

   Aanvraagperiodes in 2021

   • Voor onderzoeks- en experimentele projecten:

    • 1 oktober tot en met 31 oktober
    • 1 december tot en met 31 december
   • Voor publieksgerichte projecten:

    • 1 september tot en met 30 september

   Aanvraagperiodes in 2022

   • Voor onderzoeks- en experimentele projecten:

    • 1 februari tot en met 28 februari
    • 1 april tot en met 30 april
    • 1 juni tot en met 30 juni
    • 1 oktober tot en met 31 oktober
    • 1 december tot en met 31 december
   • Voor publieksgerichte projecten:

    • 1 januari tot en met 31 januari
    • 1 april tot en met 30 april
    • 1 september tot en met 30 september

   Hoelang duurt het?

   Onderzoeks- en experimentele projecten

   Na de laatst mogelijke datum om een aanvraag te doen, neemt de gemeente binnen 6 weken een beslissing over uw aanvraag.

   Publieksgerichte projecten

   Na de laatst mogelijke datum om een aanvraag te doen, neemt de gemeente binnen 14 weken een beslissing over uw aanvraag. De uitvoering van uw project begint na de uiterste beslissingsdatum.

   • Bij een aanvraag vóór 1 februari krijgt u op zijn laatst 9 mei te horen of uw project subsidie krijgt.
   • Bij een aanvraag vóór 1 mei krijgt u op zijn laatst 6 augustus te horen of uw project subsidie krijgt.
   • Bij een aanvraag vóór 1 oktober krijgt u op zijn laatst 6 januari te horen of uw project subsidie krijgt.

   Goed om te weten

   • In januari 2021 stelt de gemeente het subsidiebudget voor 2021 vast.
   • Blijft er na een aanvraagperiode geld over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende ronde binnen hetzelfde jaar .
   • Gemeente Den Haag behandelt aanvragen tot dat het subsidiegeld per aanvraagronde op is.
   • De gemeente kijkt bij het beoordelen van uw aanvraag naar het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 ‘Zee aan mogelijkheden!’. Hierin vraagt de gemeente of culturele organisaties onder meer zorgen voor:

    • een gezonde bedrijfsvoering
    • een eerlijke beloning van medewerkers en kunstenaars
    • een cultureel aanbod dat aantrekkelijk en bereikbaar is voor alle Hagenaars

    Subsidieregels

    Er zijn regels voor het toekennen van deze subsidie en de verantwoording hiervan. Deze regels vindt u in de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV). Bekijk meer informatie over de wet- en regelgeving subsidies. Of bekijk de specifieke informatie over de subsidieregeling Haagse Kunst- en Cultuurprojecten Den Haag 2021 (RIS307362).