Subsidie kunst- en cultuurprojecten aanvragen

Organiseert u een kunst- en cultuurproject dat maximaal 1 jaar duurt? Vraag dan subsidie aan via de subsidieregeling Haagse Kunst- en Cultuurprojecten Den Haag 2021.

Vanwege het coronavirus krijgt u schriftelijk of digitaal antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag. Mis het antwoord niet, check daarvoor uw inbox.

Voor wie?

Professionele kunst- en cultuurorganisaties, broedplaatsen en kunstenaars die actief zijn in Den Haag kunnen de subsidie aanvragen. Het gaat om kunstvormen zoals muziek, theater, dans, film, literatuur, beeldende kunst of een combinatie daarvan.

 • Rechtspersonen (organisaties) kunnen subsidie aanvragen tot maximaal € 60.000.
 • Natuurlijke personen (personen) kunnen subsidie aanvragen tot maximaal € 10.000.

Voorwaarden

U kunt voor 2 soorten projecten subsidie aanvragen:

 • Projecten voor onderzoek en experiment door broedplaatsen (maximaal € 1.000).
 • Publieksgerichte projecten door culturele organisaties, broedplaatsen of kunstenaars. De publieksgerichte projecten kennen verschillende categorieën:

  • van € 1.000,01 tot en met € 10.000
  • van € 10.000,01 tot en met € 30.000
  • van € 30.000,01 tot en met € 60.000

Uw project duurt maximaal 1 jaar. U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 30% van de totale kosten van het project. Alle voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen, staan in het formulier.

Nodig bij uw aanvraag

  • een kopie van de oprichtingsstatuten (voor rechtspersonen)
  • een kopie van het identiteitsbewijs (voor natuurlijke personen)
  • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie van een actueel rekeningafschrift of andere post van de bank. Hierop moet te zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.
  • een compleet ingevuld aanvraagformulier subsidie Haagse kunst- en cultuurprojecten voor onderzoeks- en experimentele projecten
  • een sluitende begroting (berekening waarin u laat zien dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten) met een dekkingsplan (een plan waarin u aangeeft hoe u aan de opgegeven inkomsten komt) en een toelichting. Uitleg hierover vindt u in het aanvraagformulier
  • een bewijs dat u btw moet betalen
  • een bewijs (verklaring) dat het broedplaatsenoverleg uw aanvraag heeft behandeld.
  • een compleet ingevuld aanvraagformulier subsidie Haagse kunst- en cultuurprojecten voor publieksgerichte projecten
  • een sluitende begroting (berekening waarin u laat zien dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten) met een dekkingsplan (een plan waarin u aangeeft hoe u aan de opgegeven inkomsten komt) en een toelichting. Uitleg hierover vindt u op het aanvraagformulier
  • in de begroting meldt u duidelijk wat de status is van aanvragen die u bij andere fondsen en regelingen heeft gedaan
  • exploitatiebegroting (een berekening waarin u aangeeft welke kosten u tijdens het jaar maakt en welke inkomsten u in hetzelfde jaar heeft)
  • de laatste jaarrekening
  • een bewijs dat u btw moet betalen.

  Als u wilt, kunt u informatie meesturen, zoals korte cv’s, recensies, stukje script, stukje libretto en beeld- en geluidsmateriaal. Zo kan de gemeente uw aanvraag beter beoordelen. Houd hierbij rekening met:

  • een maximum van 2 pagina’s en 1 minuut geluid- of beeldmateriaal voor aanvragen tot en met € 1.000
  • een maximum van 6 pagina’s tekst en 5 minuten geluid- of beeldmateriaal voor aanvragen tot en met € 30.000
  • een maximum van 10 pagina’s tekst en 5 minuten geluid- of beeldmateriaal voor aanvragen tot en met € 60.000.

   Aanvragen

   U kunt vanaf 1 september subsidie aanvragen voor Publieksgerichte projecten. Het aanvraagformulier vindt u dan hier op deze pagina vanaf eind augustus.

   Vanaf 1 april kunt u subsidie aavragen voor Experimentele of onderzoeksmatige projecten. Download het aanvraagformulier.

   Aanvraagformulier subsidie Experimentele of onderzoeksmatige projecten (PDF, 99,3 kB)

   Wanneer aanvragen?

   U kunt de subsidie op verschillende momenten aanvragen.

   Aanvraagperiodes in 2021

   • Voor onderzoeks- en experimentele projecten:

    • 1 april tot en met 1 mei
    • 1 juni tot en met 1 juli
    • 1 oktober tot en met 1 november
    • 1 december tot en met 31 december
   • Voor publieksgerichte projecten:

    • 1 september tot en met 1 oktober

   Hoelang duurt het?

   Onderzoeks- en experimentele projecten

   Na de laatst mogelijke datum om een aanvraag te doen, neemt de gemeente binnen 6 weken een beslissing over uw aanvraag.

   Publieksgerichte projecten

   Na de laatst mogelijke datum om een aanvraag te doen, neemt de gemeente binnen 14 weken een beslissing over uw aanvraag.

   Goed om te weten

   • In januari 2021 stelt de gemeente het subsidiebudget voor 2021 vast.
   • Blijft er na een aanvraagperiode geld over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende ronde binnen hetzelfde jaar .
   • Gemeente Den Haag behandelt aanvragen tot dat het subsidiegeld per aanvraagronde op is.
   • De gemeente kijkt bij het beoordelen van uw aanvraag naar het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 ‘Zee aan mogelijkheden!’. Hierin vraagt de gemeente of culturele organisaties onder meer zorgen voor:

    • een gezonde bedrijfsvoering
    • een eerlijke beloning van medewerkers en kunstenaars
    • een cultureel aanbod dat aantrekkelijk en bereikbaar is voor alle Hagenaars

    Subsidieregels

    Er zijn regels voor het toekennen van deze subsidie en de verantwoording hiervan. Deze regels vindt u in de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV). Bekijk meer informatie over de wet- en regelgeving subsidies. Of bekijk de specifieke informatie over de subsidieregeling Haagse Kunst- en Cultuurprojecten Den Haag 2021 (RIS307362).