Subsidie kleine publieksevenementen aanvragen

Organiseert u een klein publieksevenement? Dan kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen bij het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen.

Door het coronavirus krijgt u per post of via e-mail antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul hiervoor uw e-mailadres in bij de aanvraag.

In 2021 is € 180.000 beschikbaar voor kleine publieksevenementen. U kunt deze subsidie op 2 momenten in het jaar aanvragen. U kunt maximaal € 30.000 subsidie aanvragen voor uw evenement. Zijn er meer aanvragen dan dat er geld is? Dan kiest de gemeente de plannen die het best aan de inhoudelijke toetsingscriteria voldoen.

Voor wie

De subsidie is voor rechtspersonen zoals bedrijven, stichtingen en verenigingen. De subsidie is niet bedoeld voor individuele personen.

Voorwaarden

De aanvraag voldoet aan onderstaande voorwaarden en wordt getoetst op de inhoudelijke criteria.

 • U vraagt subsidie aan voor een kleinschalig evenement.
 • Vanwege corona moet het plan voldoende coronaproof zijn.
 • U kunt maximaal € 30.000 subsidie aanvragen.
 • De totale gemeentelijke subsidie is maximaal 30% van de begroting.
 • U mag voor dit evenement geen subsidie hebben gekregen vanuit de regeling Grootschalige Publieksevenementen.

  Inhoudelijke criteria

  Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage wordt het evenement op de volgende punten inhoudelijk beoordeeld:

  • Uw evenement biedt economische voordeel voor de stad. Bijvoorbeeld omdat bezoekers geld besteden bij de horeca of in winkels. Hierbij let de gemeente op:

   • het aantal bezoekers
   • waar de bezoekers vandaan komen
   • het meerdaags verblijf: bezoekers van het evenement overnachten in Den Haag
  • Uw evenement draagt bij aan het (inter)nationale imago van Den Haag als aantrekkelijke stad. Hierbij let de gemeente op:

   • het evenement past bij het toeristisch imago van Den Haag. Het valt binnen de thema’s Vrede & Recht, Koninklijk en Stad aan Zee
   • het evenement sluit aan bij imago van Den Haag dynamische stad die start-ups, young professionals en creatief talent aanspreekt.
   • de aandacht voor het evenement in de (inter)nationale media
  • Uw evenement is uniek of heeft nieuwe onderdelen vergeleken met eerdere keren. Denk hierbij aan vernieuwing van de inhoud, de doelgroep of de mediacampagne.
  • U werkt samen met ondernemers of instellingen in de stad. Uw evenement is bij voorkeur in de toeristische gebieden (Binnenstad, Scheveningen, Kijkduin) of in de Binckhorst.
  • Uw evenement draagt bij aan duurzaamheid. Het houdt rekening met de omgeving, voor nu en in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan minder afval, minder CO2-uitstoot en waterbesparing.
  • Uw evenement is voor alle inwoners en bezoekers van de stad. De gemeente kijkt hierbij ook of het een gratis of een betaald evenement is.

   Nodig bij de aanvraag

   Projectplan

   Een coronaproof plan voor het project met daarin de volgende informatie:

   • Wat is het voor evenement? Wat is de inhoud? Hoe ziet het programma eruit?
   • Hoe voldoet het evenement aan de eisen waarop de gemeente toetst?
   • Met welke partijen werkt u samen bij de organisatie?
   • Hoe brengt u het evenement onder de aandacht (marketing en promotie)?
   • Hoe draagt het evenement bij aan duurzaamheid?

   Begroting

   • Hoeveel subsidie vraagt u aan?
   • Een overzicht van alle uitgaven en inkomsten.

   Nodig bij 1e aanvraag

   Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan? Stuur dan ook de volgende stukken mee:

   • een kopie van de oprichtingsstatuten van uw organisatie
   • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
   • een kopie van een actueel rekeningafschrift of post van de bank. Hierop moet te zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.

   Aanvragen

   U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier subsidie Promotiefonds Kleine Evenementen 2021. U vraagt dit formulier aan door een e-mail te sturen naar: PromotiefondsKleineEvenementen@denhaag.nl.

   Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de nodige bijlagen per e-mail naar subsidies@denhaag.nl.

   Wanneer aanvragen

   De gemeente beoordeelt de aanvragen op 2 momenten in het jaar:

   Ronde Datum voor indienen Datum evenement Maximaal te verdelen bedrag
   1e ronde uiterlijk 19 maart 1 juni - 31 augustus € 100.000
   2e ronde uiterlijk 29 mei 1 september - 31 december € 80.000

   Blijft er na een aanvraagronde budget over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende beoordelingsronde binnen hetzelfde jaar.

    Hoelang duurt het

    De gemeente streeft ernaar om binnen 6 weken na de sluitingsdatum een besluit te nemen over toekenning of afwijzing van alle ingediende aanvragen. U krijgt schriftelijk bericht of uw aanvraag voor een financiële bijdrage is toegekend of afgewezen. Uw evenement kan alleen subsidie krijgen als het niet in de tussentijd al is geweest.

    Goed om te weten

    Voor de organisatie van een evenement heeft u een vergunning nodig. Bekijk de procedure op de pagina Vergunning klein evenement aanvragen.