Subsidie kleine publieksevenementen aanvragen

Organiseert u een klein publieksevenement? Dan kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen.

Let op!
Het is nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor evenementen in 2021. Als hierover meer duidelijk is, leest u dat op deze pagina.

Vanwege het coronavirus krijgt u schriftelijk of digitaal antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag.

In 2020 is € 400.000 beschikbaar voor kleine publieksevenementen. U kunt deze subsidie op 3 momenten in het jaar aanvragen. U kunt maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor uw evenement. Zijn er meer aanvragen dan dat er budget is? Dan kiest de gemeente de plannen die het best aan de voorwaarden voldoen.

Voor wie

De subsidie is voor rechtspersonen zoals bedrijven, stichtingen en verenigingen. De subsidie is niet bedoeld voor individuele personen.

Voorwaarden

De gemeente beoordeelt de subsidieaanvragen op voorwaardelijke en inhoudelijke eisen.

Voorwaardelijke criteria

 • U vraagt subsidie aan voor een kleinschalig evenement.
 • De gemeentelijke subsidie is een aanvullende subsidie voor de onrendabele top. U kunt maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor uw evenement.
 • U mag voor dit evenement geen subsidie hebben gekregen vanuit de regeling Grootschalige Publieksevenementen. 

Inhoudelijke criteria

 • Uw evenement biedt economische voordeel voor de stad. Bijvoorbeeld omdat bezoekers geld besteden bij de horeca of in winkels. Hierbij let de gemeente op:

  • het aantal bezoekers
  • waar de bezoekers vandaan komen
  • het meerdaags verblijf: bezoekers van het evenement overnachten in Den Haag
 • Uw evenement draagt bij aan het (inter)nationale imago van Den Haag als aantrekkelijke stad. Hierbij let de gemeente op:

  • het evenement past bij het imago van Den Haag. Het valt binnen de thema’s Vrede & Recht, Koninklijk en Stad aan Zee
  • de doelgroepen: creatief talent, young professionals en startups
  • de aandacht voor het evenement in de (inter)nationale media
 • Uw evenement is uniek of heeft nieuwe onderdelen vergeleken met eerdere keren. Denk hierbij aan vernieuwing van de inhoud, de doelgroep of de mediacampagne.
 • Ondernemers of instellingen in de toeristische gebieden (Binnenstad, Scheveningen, Kijkduin) zijn betrokken bij uw evenement.
 • Uw evenement draagt bij aan duurzaamheid. Het houdt rekening met de omgeving, voor nu en in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan minder afval, minder CO2-uitstoot en waterbesparing.
 • Uw evenement is toegankelijk voor alle inwoners en bezoekers van de stad. De gemeente kijkt hierbij ook of het een gratis of een betaald evenement is.

  Nodig bij de aanvraag

  Projectplan

  Een plan voor het project met daarin de volgende informatie:

  • Wat is het voor evenement? Wat is de inhoud? Hoe ziet het programma eruit?
  • Hoe voldoet het evenement aan de voorwaarden die de gemeente stelt?
  • Met welke partijen werkt u samen bij de organisatie?
  • Hoe gaat u het evenement onder de aandacht brengen? (marketing en reclame)
  • Wat is naar verwachting het economisch voordeel voor de stad?

  Begroting

  • Hoeveel subsidie vraagt u aan?
  • Een overzicht van alle inkomsten en uitgaven

  Nodig bij 1e aanvraag

  Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan? Stuur dan ook de volgende stukken mee:

  • een kopie van de oprichtingsstatuten van uw organisatie
  • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie van een actueel rekeningafschrift of post van de bank. Hierop moet te zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.

  Aanvragen

  U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier subsidie Promotiefonds Kleine Evenementen 2020. U vraagt dit formulier aan door een e-mail te sturen naar: PromotiefondsKleineEvenementen@denhaag.nl.

  Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de nodige bijlagen per e-mail naar subsidies@denhaag.nl of per post naar:

  Gemeente Den Haag
  Centraal Subsidiebureau
  Postbus 16106 
  2500 BC Den Haag

  Wanneer aanvragen

  De gemeente beoordeelt de aanvragen op 3 momenten in het jaar:

  Ronde Datum voor indienen Datum evenement Maximaal te verdelen bedrag
  1e ronde 1 december - 15 december 1 mei - 31 juli € 150.000
  2e ronde 1 maart - 15 maart 1 augustus - 30 november € 150.000
  3e ronde 1 juli - 15 juli 1 december - 30 april € 100.000

  Blijft er na een aanvraagronde budget over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende beoordelingsronde binnen hetzelfde jaar.

   Hoelang duurt het

   De beoordelingsperiode is minimaal 6 weken. Uw evenement kan alleen subsidie krijgen als het niet in de tussentijd al is geweest.

   Goed om te weten

   Voor de organisatie van een evenement heeft u meestal een vergunning nodig. Bekijk de procedure op de pagina Vergunning klein evenement.