Subsidie Investeren in cultuur aanvragen

De cultuursector is hard geraakt door de coronamaatregelen. Met de subsidieregeling Investeren in cultuur wil de gemeente eenmalige projecten, experimenten en makers in de cultuursector ondersteunen.

Het subsidieplafond is bereikt. Het is helaas niet meer mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Vanwege het coronavirus krijgt u via e-mail antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag. Mis het antwoord niet, check daarvoor uw inbox.

Voor wie?

Culturele organisaties, creatieve bedrijven, horeca en zzp’ers kunnen subsidie aanvragen.

 • Rechtspersonen (organisatie) kunnen subsidie aanvragen tot maximaal € 10.000.
 • Natuurlijke personen (personen) kunnen subsidie aanvragen tot maximaal € 3.000.

Om te bepalen of u tot de doelgroep van deze subsidie behoort, gebruikt de gemeente de SBI-indeling. De SBI-code van uw bedrijf of organisatie staat op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

 • SBI-code Omschrijving
  56.10.1 Restaurants
  56.30 Café's
  59.1 Productie en distributie van films en televisieprogramma's
  59.11 Productie van films en televisieprogramma's
  59.11.1 Productie van films (geen televisiefilms)
  59.11.2 Productie van televisieprogramma’s
  59.14 Bioscopen
  71.11 Architecten
  71.11.2 Interieurarchitecten
  74.10 Industrieel ontwerp en vormgeving
  74.20 Fotografie en ontwikkelen van foto’s en films
  74.30 Vertalers en tolken
  85.52 Cultureel onderwijs
  85.52.1 Dansscholen
  85.52.2 Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)
  90.01 Podiumkunst en -vermaak
  90.01.1 Beoefening van podiumkunst
  90.01.2 Producenten van podiumkunst
  90.02 Dienstverlening voor uitvoerende kunst
  90.03 Schrijven en overige scheppende kunst
  90.04 Theaters, schouwburgen en evenementenhallen
  90.04.1 Theaters en schouwburgen
  91.01.2 Kunstuitleencentra
  91.01.9 Overige culturele uitleencentra en openbare archieven
  91.02 Musea, kunstgalerieën en –expositieruimten
  91.02.1 Musea
  91.02.2 Kunstgalerieën en –expositieruimten
  91.03 Monumentenzorg

Voorwaarden

U kunt voor 4 soorten projecten subsidie aanvragen:

 1. culturele projecten
 2. meerkosten van aanpassingen aan een bestaand programma als gevolg van coronamaatregelen
 3. experimenten met nieuwe werkvormen en verdienmodellen die passen bij de geldende coronamaatregelen, of gericht zijn op het bestrijden van de effecten daarvan
 4. investeringen op het gebied van cultureel ondernemerschap, samenwerking, duurzaamheid, diversiteit en inclusie die niet primair gericht zijn op een artistiek doel.

Rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen aanvragen doen voor 1, 2, 3 en 4. Rechtspersonen met winstoogmerk kunnen alleen een aanvraag indienen voor 1 en 2. Natuurlijke personen kunnen alleen aanvragen doen voor 1, 2. en 4.

Alle projecten moeten aan minimaal 2 van de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • de activiteit is gericht op het maken van een artistiek of cultureel product of een evenement
 • de activiteit betreft het dekken van aanloopkosten van een cultureel programma voor het seizoen 2022-2023 dat anders niet kan worden gerealiseerd
 • de activiteit draagt aantoonbaar bij aan de werkgelegenheid van Haagse makers
 • de activiteit draagt bij aan cultuurparticipatie van kinderen en jongeren tot 27 jaar
 • de activiteit is gericht op een experiment met nieuwe artistieke werkvormen of verdienmodellen
 • de activiteit is gericht op het aanpassen van bestaande culturele activiteiten, zodat deze volgens de geldende coronamaatregelen kunnen worden uitgevoerd
 • de activiteit is gericht op het blijvend versterken van de activiteiten van de aanvrager op het gebied van duurzaamheid, inclusie of samenwerking.

Nodig bij uw aanvraag

Bij een 1e aanvraag:

 • een kopie van de oprichtingsstatuten (voor rechtspersonen)
 • een kopie van het identiteitsbewijs (voor natuurlijke personen)
 • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van een rekeningafschrift of andere post die u kort geleden van de bank kreeg. Hierop moet te zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken

Bij iedere aanvraag:

 • een compleet ingevuld aanvraagformulier
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat de aanvrager tot de doelgroep van de regeling behoort
 • een inhoudelijke omschrijving van de activiteiten van maximaal 1500 woorden
 • een begroting van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt
 • een onderbouwing waaruit blijkt dat de activiteiten voldoen aan minstens 2 van de hierboven genoemde voorwaarden

Aanvragen

Het subsidieplafond is bereikt. U kunt deze subsidie helaas niet meer aanvragen.

Hoelang duurt het?

De gemeente neemt binnen 6 weken een beslissing over uw aanvraag.

Goed om te weten

 • De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidiebudget op is.
 • Het subsidiebudget is € 1.400.000.

Subsidieregels

Er zijn regels voor het toekennen van deze subsidie en de verantwoording hiervan. Deze regels vindt u in de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV). Bekijk meer informatie over de wet- en regelgeving subsidies. Of bekijk de specifieke informatie over de subsidieregeling Investeren in Cultuur.