Subsidie ouderensociëteiten aanvragen

Haagse ouderensociëteiten kunnen subsidie krijgen om activiteiten voor en door senioren te organiseren. Denk aan een zangkoor, een biljart- of bridgeclub of een nordic walking groep. U kunt maximaal € 250 per jaar per ouderensociëteit aanvragen.

Subsidie aanvragen niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor 2023. Vanaf januari is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor 2024.

Het gaat om activiteiten voor groepen ouderen die bij elkaar komen in bijvoorbeeld een:

 • Buurthuis van de toekomst
 • wijkcentrum
 • sportvereniging
 • verzorgingshuis
 • schoollokaal

 • De deelnemers wonen in Den Haag.
 • Uw aanvraag moet uiterlijk 30 september van het lopende jaar binnen zijn.
 • Uw organisatie heeft per activiteit van de sociëteit minimaal 15 deelnemers van 55 jaar en ouder.
 • Uw sociëteit organiseert minimaal 26 bijeenkomsten per jaar (eens per 2 weken).
 • De activiteiten worden voor en door Haagse senioren georganiseerd en zijn gericht op ontmoeting en recreatie.
 • De gemeente behandelt de aanvragen in de volgorde waarin ze binnenkomen. Is het budget dat beschikbaar is helemaal gebruikt? Dan wijst de gemeente de volgende aanvragen af.
 • De gemeente controleert steeksproefsgewijs en kan hiervoor gegevens bij u opvragen. Heeft u niet aan de subsidievoorwaarden voldaan of de gegevens niet op tijd geleverd, dan moet u mogelijk de subsidie (gedeeltelijk) terugbetalen.

Er zijn regels voor het geven van deze subsidie en de verantwoording over deze subsidie. Kijk voor meer informatie op de pagina wet- en regelgeving subsidies.

Gratis.

De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 6 tot 8 weken.

Online aanvragen

Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor 2023. Vanaf januari is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor 2024.

Heeft u problemen bij het invullen van het formulier? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat door te mailen naar CSbadvies@denhaag.nl.

Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met de 1e contactpersoon (070) 353 26 89 of 2e contactpersoon (070) 353 84 29. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tot 14.00 uur.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070