Wijkprofiel Van Stolkpark

In het wijkprofiel Van Stolkpark vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

Hoeveel inwoners heeft Van Stolkpark, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde in Den Haag?

Bevolking

Wijkprofiel Van Stolkpark: bevolking

Van Stolkpark heeft 813 bewoners en 406 huishoudens.

De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met 5 jaar eerder) is 0,5% in Van Stolkpark. Dat is lager dan gemiddeld in Den Haag (5%).

Inwoners naar leeftijd

Wijkprofiel Van Stolkpark: leeftijd

In Van Stolkpark wonen ongeveer evenveel jongeren (21%) als in Den Haag gemiddeld (22%). In de wijk wonen meer 65-plussers (26%) dan gemiddeld in Den Haag (15%).

Dat gemiddelde leeftijd in Van Stolkpark is 46,2 jaar. Dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag (39,1).

Opleidingsniveau

Wijkprofiel Van Stolkpark: opleiding

In Van Stolkpark zijn veel meer bewoners hoogopgeleid (59%) dan gemiddeld in Den Haag (36%).

Het deel laagopgeleide bewoners is 14%. Dat is lager dan gemiddeld in Den Haag (30%).

Inkomensverdeling

Wijkprofiel Van Stolkpark: inkomensverdeling

In Den Haag heeft gemiddeld 18% een hoog inkomen. In Van Stolkpark (43%) is dat hoger. Een laag inkomen heeft 30%. Dat is minder dan in heel Den Haag (48%).

Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. In Van Stolkpark is dat veel hoger (€ 112.900). In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Van Stolkpark is dat 4%. Ongeveer 7% van de huishoudens in de wijk heeft geregistreerde problematische schulden. In heel Den Haag is dat 13%.

Inkomensbron

Wijkprofiel Van Stolkpark: inkomensbron

Het deel van de bewoners dat inkomen uit werk heeft is lager in Van Stolkpark (53%) dan in Den Haag gemiddeld (65%).

Het deel dat pensioen krijgt is juist een stuk hoger. In heel Den Haag is dat 22%. In Van Stolkpark heeft 45% inkomsten uit pensioen. Het deel dat in Van Stolkpark een uitkering of bijstand krijgt (2%), is veel lager dan in heel Den Haag (12%).

Huishoudens naar samenstelling

Wijkprofiel Van Stolkpark: huishoudens

Het deel samenwonend zonder kinderen is in Van Stolkpark iets hoger (28%) dan in Den Haag gemiddeld (23%).

Het deel eenoudergezinnen is in Van Stolkpark (4%) wat lager dan in Den Haag gemiddeld (9%).

Migratieachtergrond

Wijkprofiel Van Stolkpark: migratie

In Den Haag heeft 57% van de bewoners een migratieachtergrond. In Van Stolkpark (48%) is dat lager.

Er wonen in de wijk bijna geen bewoners met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Er wonen naar verhouding wat meer bewoners met een Indonesische en een overig-westerse achtergrond dan gemiddeld in Den Haag.

Woningen naar eigendom

Wijkprofiel Van Stolkpark: woningen eigendom

In Van Stolkpark zijn er veel minder sociale huurwoningen (11%) dan gemiddeld in Den Haag (31%). Er zijn naar verhouding ongeveer evenveel particuliere huurwoningen in Van Stolkpark (26%) dan in Den Haag gemiddeld (25%).

In Van Stolkpark (60%) zijn meer koopwoningen dan gemiddeld in Den Haag (43%).

Woningen per type

Wijkprofiel Van Stolkpark: woningen type

In Den Haag is 22% van de woningen een eengezinswoning. In de wijk Van Stolkpark is dat iets meer (27%).

In Den Haag gemiddeld is ruim driekwart (76%) van de woningen een appartement. In Van Stolkpark is dat iets minder (73%).

Woningen WOZ-waarde

Wijkprofiel Van Stolkpark: WOZ

De WOZ-waarde in Den Haag is gemiddeld € 319.943 (in 2022). In Van Stolkpark ligt de WOZ-waarde een stuk hoger dan gemiddeld in Den Haag, namelijk € 860.471.

Opvallend is dat de WOZ-waarde in Van Stolkpark is gedaald van 2021 tot 2022. In 2021 was deze nog € 959.315.

Woningen naar energielabels

Wijkprofiel Van Stolkpark: woningen energielabels

In heel Den Haag heeft de helft (50%) van de woningen energielabel C of hoger. In Van Stolkpark is dat minder, namelijk een derde (33%).

In Van Stolkpark heeft bijna een derde (31%) energielabel G. In heel Den Haag is dat 19%.

Energielabels naar eigendom

Wijkprofiel Van Stolkpark: energielabels eigendom

Bij het bekijken van de energielabels naar eigendom van de woningen valt op de dat energielabels G vooral onder de koopwoningen te vinden zijn.

Van de particuliere huurwoningen heeft een groter deel label C of hoger dan de koopwoningen. De corporatiewoningen hebben allemaal energielabel D of E.

Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

Groen- en hittestress

Wijkprofiel Van Stolkpark: groen en hitte

Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er is. Van Stolkpark ligt zwart omrand in het midden van het kaartje.

Het percentage oppervlakte dat op zomerse dagen zeer gevoelig is voor hittestress is in Den Haag 3%. In de groene wijk Van Stolkpark is dat 0%.

Afstand tot voorzieningen

Wijkprofiel Van Stolkpark: afstand voorzieningen

In Van Stolkpark zijn een basisschool, huisarts en een grote supermarkt verder weg dan gemiddeld in Den Haag.

Een winkel voor dagelijkse levensmiddelen is juist iets minder ver weg dan gemiddeld in Den Haag.

Meldingen openbare ruimte

Wijkprofiel Van Stolkpark: meldingen openbare ruimte

In 2021 waren er in Van Stolkpark 174 meldingen over afval. Om te kunnen vergelijken wordt dit omgerekend naar aantal meldingen voor iedere 10.000 bewoners. In de wijk Van Stolkpark is dit gebaseerd op de 813 bewoners van de wijk.

In heel Den Haag waren er omgerekend 1.302 meldingen op iedere 10.000 inwoners in 2021. In Van Stolkpark was dat hoger (2.217).

Overlast verkeer

Wijkprofiel Van Stolkpark: meldingen verkeer

In Van Stolkpark is het aantal meldingen over straten en straatmeubilair hoger dan gemiddeld in Den Haag. In 2021 waren er 624 meldingen voor iedere 10.000 inwoners. Dit vergeleken met 252 meldingen op 10.000 inwoners in heel Den Haag.

Ook het aantal meldingen van een onveilige verkeerssituatie is iets hoger in Van Stolkpark dan in heel de stad. Het aantal meldingen over parkeren wijkt niet zo veel af.

Overlast personen

Wijkprofiel Van Stolkpark: overlast anderen

Vooral het aantal meldingen van overlast van jeugd is naar verhouding hoger in Van Stolkpark.

Ook het aantal meldingen van overlast van personen is wat hoger in Van Stolkpark dan in Den Haag gemiddeld.

De veiligheid van een wijk wordt bepaald door hoeveel misdaad (bijvoorbeeld geweld en diefstallen) en overlast (van onder meer personen, drugs en geluid) er is.

Soorten misdaden

Wijkprofiel Van Stolkpark: soorten misdrijven

Het blijkt dat het hogere aantal misdrijven in de wijk vooral komt door het hoge aantal diefstallen uit/vanaf voertuigen.

Ook het aantal vernielingen is in de wijk Van Stolkpark hoger dan gemiddeld in Den Haag.

Misdaden in totaal

Wijkprofiel Van Stolkpark: misdrijven totaal

Het totaal aantal misdaden is de afgelopen jaren minder geworden in heel Den Haag gemiddeld. In de wijk Van Stolkpark valt vooral op dat het van 2020 naar 2021 juist meer werd.

Het aantal misdrijven was in 2021 in Den Haag 639 (op 10.000 inwoners). In Van Stolkpark was dat 1.707 misdrijven voor iedere 10.000 inwoners. Het absolute aantal was daar 134 misdrijven in 2021, in 2020 waren dat er nog 63.

Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel voldoen er aan de beweegrichtlijn en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die iets zeggen over de sociale leefbaarheid van de wijk.

Gezondheid

Wijkprofiel Van Stolkpark: gezondheid

Het deel van de bewoners met een goede gezondheid is in Van Stolkpark hoger (82%) dan in Den Haag gemiddeld (75%).

Het deel met overgewicht (10%) is lager dan het Haagse gemiddelde (16%). Het deel met 1 of meer langdurige ziekten verschilt weinig van het Haagse gemiddelde.

Leefstijl

Wijkprofiel Van Stolkpark: leefstijl

In Van Stolkpark (38%) is het deel dat geen of maximaal 1 glas alcohol op een dag drinkt lager dan gemiddeld in Den Haag (52%). Dat betekent dat er meer alcohol wordt gedronken dan in Den Haag gemiddeld.

Het deel dat rookt is lager (14%) dan gemiddeld in Den Haag (21%).

Angst of eenzaamheid

Wijkprofiel Van Stolkpark: angst eenzaamheid

Het deel van de bewoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie is lager (5%) in Van Stolkpark dan gemiddeld in Den Haag (10%).

Ook het deel dat ernstig eenzaam is, is lager (11%) dan het Haagse gemiddelde (16%).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070