Wijkprofiel Scheveningen-Dorp

In het wijkprofiel Scheveningen-Dorp vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

Hoeveel inwoners heeft Scheveningen-Dorp, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde in Den Haag?

Inwoners naar leeftijd

Wijkprofiel Scheveningen-Dorp: leeftijd inwoners

Scheveningen-Dorp heeft ongeveer 12.500 inwoners. Bijna 1 op de 5 inwoners is jonger dan 20 jaar en een even groot deel is 65 of ouder.

De gemiddelde leeftijd in Scheveningen-Dorp is 42,1 jaar. Dat is iets ouder dan de gemiddelde leeftijd in Den Haag: 39 jaar.

Huishoudens naar samenstelling

Wijkprofiel Scheveningen-Dorp: huishoudens

Ruim de helft van de huishoudens in Scheveningen-Dorp is een eenpersoonshuishouden. Een kwart van de huishoudens is samenwonend zonder kinderen, 1 op de 6 samenwonend met kinderen. Bijna 8% van de huishoudens is een eenoudergezin.

Migratieachtergrond

Wijkprofiel Scheveningen Dorp: migratie

In Scheveningen-Dorp is twee derde van Nederlandse afkomst en dat is een stuk hoger dan gemiddeld in Den Haag (44%). Er wonen weinig mensen met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond. Het deel bewoners met een westerse migratieachtergrond is ongeveer even groot als gemiddeld in Den Haag.

Toelichting

Scheveningen-Dorp heeft ongeveer 12.500 inwoners. Ongeveer 5.500 daarvan wonen in Scheveningen Badplaats, ongeveer 4.000 in Visserijbuurt en ongeveer 3.000 in Oud-Scheveningen. Er wonen wat meer 65-plussers in Scheveningen-Dorp dan gemiddeld in Den Haag en juist weer minder bewoners jonger dan 20. Er wonen meer mensen met een Nederlandse achtergrond dan gemiddeld in Den Haag.

Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

Afstand tot voorzieningen

Wijkprofiel Scheveningen Dorp: voorzieningen

De gemiddelde afstand tot een huisartsenpraktijk of dagelijkse levensmiddelenwinkel is in Scheveningen-Dorp iets kleiner dan gemiddeld in Den Haag. Een basisschool is gemiddeld wat verder weg (800 meter) dan gemiddeld in Den Haag (500 meter).

Hittestress

Wijkprofiel Scheveningen Dorp: hittestress

Op zomerse dagen is gemiddeld in Den Haag 3% van de oppervlakte veel warmer, deze is zeer gevoelig voor hittestress. In Scheveningen-Dorp ligt dat deel veel hoger (15%). Dat komt vooral door Scheveningen Badplaats waar maar liefst 24% zeer gevoelig is voor hittestress.

Wateroverlast

Wijkprofiel Scheveningen Dorp: wateroverlast

In Den Haag is 12% van de oppervlakte gevoelig voor wateroverlast. Dat betekent dat na extreme buien het oppervlak meer dan 10 centimeter onder water komt te staan. In Scheveningen-Dorp ligt dat deel hoger (18%). Scheveningen Badplaats heeft de meeste oppervlakte die gevoelig is voor wateroverlast (23%).

Toelichting

Wat betreft de afstand van voorzieningen wijkt Scheveningen-Dorp niet veel af van het gemiddelde in Den Haag. Op het gebied van milieu en duurzaamheid staat Scheveningen-Dorp er slecht voor vergeleken met Den Haag. Vooral het deel oppervlakte dat gevoelig is voor hittestress ligt redelijk hoog. Ook is Scheveningen-Dorp gevoeliger voor wateroverlast bij hevige buien.

De veiligheid van een wijk wordt bepaald door hoeveel misdaad (bijvoorbeeld geweld en diefstallen) en overlast (van onder meer personen, drugs en geluid) er is.

Overlast meldingen

Wijkprofiel Scheveningen Dorp: overlast meldingen

In Scheveningen-Dorp zijn in 2020, 1.016 meldingen van overlast gedaan. Dat zijn omgerekend 813 meldingen voor iedere 10.000 inwoners. Dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag (708). Dit komt vooral door het hoge aantal meldingen (1.086) in Scheveningen Badplaats voor iedere 10.000 inwoners. De meeste meldingen gaan over overlast van een persoon.

Geweldsdelicten

Wijkprofiel Scheveningen Dorp: geweld

In Scheveningen-Dorp zijn in 2020, 76 geweldsdelicten. Omgerekend zijn dat 61 geweldsdelicten voor iedere 10.000 inwoners. Dat is wat lager dan gemiddeld in Den Haag (80). In Scheveningen Badplaats zijn veel meer meldingen van delicten dan in Oud-Scheveningen en Visserijbuurt.

High Impact Crimes (HIC)

Wijkprofiel Scheveningen Dorp: HIC

In 2020 waren er 22 High Impact Crimes (HIC) ofwel diefstal uit woningen, overvallen en straatroven in Scheveningen-Dorp. Omgerekend zijn dat 18 HIC op 10.000 inwoners. Dat is wat lager dan gemiddeld in Den Haag (24).

Toelichting

Het aantal geweldsdelicten en High Impact Crimes ligt in Scheveningen-Dorp iets lager dan gemiddeld in Den Haag. Het aantal meldingen van overlast ligt hoger. Dat komt doordat in Scheveningen Badplaats veel meldingen van overlast van een persoon zijn waren.

Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel voldoen er aan de beweegrichtlijn en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die iets zeggen over de sociale leefbaarheid van de wijk.

Gezondheid

Wijkprofiel Scheveningen Dorp: gezondheid

Het deel van de bewoners in de 3 buurten van Scheveningen-Dorp met een goede gezondheid ligt tussen de 72% en 78%. Dit wijkt niet veel af van het gemiddelde in Den Haag.

Voldoende beweging

Wijkprofiel Scheveningen Dorp: beweging

Ruim de helft van de bewoners van Scheveningen-Dorp voldoet aan de beweegrichtlijn. Hierbij gaat het erom dat mensen minstens 150 minuten in de week aan matig intensieve inspanning doen, verspreid over verschillende dagen.

Eenzaamheid

Wijkprofiel Scheveningen Dorp: eenzaamheid

In Scheveningen-Dorp is het deel van de mensen dat zich ernstig eenzaam voelt lager dan gemiddeld in Den Haag. Ongeveer 1 op de 8 bewoners van Scheveningen-Dorp voelt zich ernstig eenzaam. Gemiddeld in Den Haag is dat ongeveer 1 op de 6.

Toelichting

Op sociale leefbaarheid scoort Scheveningen-Dorp beter vergeleken met het gemiddelde van Den Haag. Het deel van de mensen dat zich ernstig eenzaam voelt is lager dan gemiddeld in Den Haag. Ruim de helft voldoet aan de beweegrichtlijn en ongeveer driekwart heeft een goede gezondheid.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070