Wijkprofiel Geuzen- en Statenkwartier

In het wijkprofiel Geuzen- en Statenkwartier vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

Hoeveel inwoners heeft Geuzen- en Statenkwartier, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde in Den Haag?

Bevolking

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier Bevolking

De buurt Geuzen- en Statenkwartier heeft 10.345 inwoners en 4.865 huishoudens (2022).

De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met 5 jaar eerder) is 9% in het Geuzen- en Statenkwartier (2022). Dat is hoger dan in Den Haag gemiddeld (5%). De verhuismobiliteit is in het Geuzen- en Statenkwartier (16%) ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Den Haag (15%).

Inwoners naar leeftijd

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier Inwoners

In het Geuzen- en Statenkwartier wonen ongeveer evenveel jongeren (23%) als gemiddeld in Den Haag (22%). Er wonen iets meer ouderen in het Geuzen- en Statenkwartier (18%) dan in heel Den Haag (15%).

De gemiddelde leeftijd in het Geuzen- en Statenkwartier is 41,4 jaar. Dat is iets hoger dan het gemiddelde in Den Haag (39,1).

Inkomensverdeling

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier inkomensverdeling

4 op de 10 inwoners van het Geuzen- en Statenkwartier heeft een hoog inkomen. Dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (18%). Van de bewoners van het Geuzen- en Statenkwartier heeft 29% een laag inkomen. Dat is lager dan in heel Den Haag (48%).

Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. In het Geuzen- en Statenkwartier is dat flink hoger, namelijk € 81.800. In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In het Geuzen- en Statenkwartier is dat 5%.

Inkomensbron

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier inkomensbron

In Den Haag heeft 65% van de mensen inkomen uit werk. In het Geuzen- en Statenkwartier is dat ongeveer gelijk (66%). Het deel van de bewoners dat inkomen uit pensioen krijgt is in het Geuzen- en Statenkwartier hoger (30%) dan in heel Den Haag (22%).

Het deel van de mensen dat inkomen uit een WW-uitkering/bijstand krijgt is in het Geuzen- en Statenkwartier (3%) lager dan in heel Den Haag (8%). Ook krijgen minder mensen in het Geuzen- en Statenkwartier (1%) een WIA-uitkering dan in heel Den Haag (3%).

Huishoudens naar samenstelling

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier samenstelling-huishoudens

In het Geuzen- en Statenkwartier verschilt het deel  eenpersoonshuishoudens (45%) niet veel van het gemiddelde in Den Haag (47%). Het deel huishoudens samenwonend met kinderen is in het Geuzen- en Statenkwartier (24%) iets hoger dan gemiddeld in Den Haag (21%). Ook het deel samenwonend zonder kinderen is iets hoger (26%) dan in Den Haag (23%). In het Geuzen- en Statenkwartier is het deel eenoudergezinnen wat 5% lager dan in Den Haag gemiddeld 9%.

Migratieachtergrond

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier migratie-achtergrond

In Den Haag heeft 57% van de inwoners een migratieachtergrond. In het Geuzen- en Statenkwartier is dat iets lager (49%).

Opvallend in het Geuzen- en Statenkwartier is het deel ‘Overig Westers’ (28%). Dat is een stuk hoger dan gemiddeld in Den Haag (10%). Er wonen naar verhouding minder bewoners met een Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse achtergrond.

Woningen naar eigendom

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier woningen-naar-eigendom

In het Geuzen- en Statenkwartier staan 5.063 woningen (2022).

Er zijn in het Geuzen- en Statenkwartier bijna geen sociale huurwoningen, maar 3% van de woningen. Dat is veel lager dan gemiddeld in Den Haag (31%).

Het deel particuliere huurwoningen is in het Geuzen- en Statenkwartier hoger (36%) dan in heel Den Haag (25%). Ook het deel koopwoningen (60%) is hoger dan gemiddeld in Den Haag (43%).

Woningen per type

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier woning-typen

In Den Haag is 22% van de woningen een eengezinswoning. In het Geuzen- en Statenkwartier is dat deel hoger, 30%.

Het deel appartementen is in Geuzen- en Statenkwartier wat lager (67%) dan in heel Den Haag (76%).

Woningen WOZ-waarde

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier woning-WOZwaarde

De WOZ-waarde in Den Haag is de afgelopen jaren flink gestegen. Ook in het Geuzen- en Statenkwartier is de WOZ-waarde gestegen. Deze ligt een stuk hoger dan in Den Haag gemiddeld.

In Den Haag was de gemiddelde WOZ-waarde

€ 319.943 (in 2022). In het Geuzen- en Statenkwartier was de WOZ-waarde in dat jaar € 625.238, bijna 2 keer zoveel.

Woningen naar energielabels

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier energielabels-woningen

In het Geuzen- en Statenkwartier is het deel van de woningen dat energielabel C of hoger heeft (22%) een stuk lager dan gemiddeld in Den Haag (50%).

In het Geuzen- en Statenkwartier heeft meer dan de helft (54%) label F of G. In heel Den Haag is dat minder (27%).

Energielabels naar eigendom

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier energielabels-naar-eigendom

In het Geuzen- en Statenkwartier hebben de corporatiewoningen naar verhouding de hoogste energielabels.

De koopwoningen hebben vaker label F dan de particuliere huurwoningen.

Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

Groen- en hittestress

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier groen-en-hitte-stress

Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er is. Het Geuzen- en Statenkwartier ligt zwart omrand in het midden van het kaartje.

Het percentage oppervlakte dat op zomerse dagen zeer gevoelig is voor hittestress is in Den Haag 3%. In het Geuzen- en Statenkwartier is dat een stuk lager (0,1%).

Afstand tot voorzieningen

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier afstand-tot-voorzieningen

In het Geuzen- en Statenkwartier zijn een basisschool, huisarts, grote supermarkt en een winkel voor dagelijkse levensmiddelen, dichterbij dan gemiddeld in Den Haag.

Verkooppunten branche

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier verkooppunten-branche

Na het omrekenen van verkooppunten naar branche voor iedere 10.000 inwoners, blijkt het aantal winkels in de branche dagelijkse boodschappen en mode en luxe in het Geuzen- en Statenkwartier een stuk hoger dan gemiddeld in Den Haag. Ook het aantal verkooppunten in de branche in en om het huis is hoger in het Geuzen- en Statenkwartier dan in Den Haag gemiddeld.

Meldingen openbare ruimte

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier meldingen-openbare-ruimte

In 2021 waren in het het Geuzen- en Statenkwartier 1.172 meldingen over afval. Om dit te kunnen vergelijken met heel Den Haag, wordt dit omgerekend naar het aantal meldingen voor iedere 10.000 bewoners. Het Geuzen- en Statenkwartier heeft ongeveer 10.000 inwoners. Daarom is er geen groot verschil in dit cijfer vergeleken met het aantal meldingen.

Het aantal meldingen in het Geuzen- en Statenkwartier voor iedere 10.000 inwoners (1.171) is iets lager dan het gemiddelde in Den Haag (1.302).

Meldingen afval

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier meldingen-groen-en-poep

Het aantal meldingen over een achtergelaten voertuig of fiets (op 10.000 inwoners) is in het Geuzen- en Statenkwartier iets lager dan gemiddeld.

Ook het aantal meldingen over groen en over dieren- en hondenpoep is in het Geuzen- en Statenkwartier iets lager dan gemiddeld in Den Haag.

Overlast verkeer

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier meldingen-verkeer

In het Geuzen- en Statenkwartier waren ongeveer evenveel meldingen (op 10.000 inwoners) over een onveilige verkeerssituatie als in Den Haag gemiddeld.

Het aantal meldingen over parkeren en over straten en straatmeubilair wijkt ook niet veel af van het gemiddelde in Den Haag.

Overlast personen

Wijkprofiel Geuzen en Statenkwartier overlast-anderen

In het Geuzen- en Statenkwartier zijn vooral minder gevallen van conflictbemiddeling dan gemiddeld in Den Haag. Ook zijn er naar verhouding minder meldingen van overlast van geluid en van personen in het Geuzen- en Statenkwartier dan in de hele stad.

Het aantal meldingen van overlast van jeugd verschilt niet veel van het Haagse gemiddelde.

De veiligheid van een wijk wordt bepaald door hoeveel misdaad (bijvoorbeeld geweld en diefstallen) en overlast (van onder meer personen, drugs en geluid) er is.

Overlast meldingen

Wijkprofiel Geuzen en Statenkwartier overlast meldingen

Het aantal meldingen van overlast is in heel Den Haag en ook in het Geuzen- en Statenkwartier gestegen tussen 2018 en 2020.

In heel Den Haag zijn er 708 meldingen van overlast voor iedere 10.000 inwoners in 2020. In het Geuzen- en Statenkwartier ligt dat aantal lager (429 meldingen op 10.000 inwoners).

Soorten misdaden

Wijkprofiel Geuzen en Statenkwartier soorten misdrijven

Alle genoemde soorten misdaden komen in het Geuzen- en Statenkwartier minder vaak voor dan gemiddeld in Den Haag.

Vooral mishandeling en bedreiging komen minder vaak voor in de buurt dan in Den Haag gemiddeld. Maar ook het aantal vernielingen is in het Geuzen- en Statenkwartier naar verhouding ongeveer de helft van het Haagse gemiddelde.

Misdaden in totaal

Wijkprofiel Geuzen en Statenkwartier misdrijven totaal

Het totaal aantal misdaden is de afgelopen jaren gedaald in het Geuzen- en Statenkwartier en in heel Den Haag gemiddeld. In het Geuzen- en Statenkwartier ligt het aantal misdrijven al die jaren al lager dan gemiddeld in Den Haag.

Het aantal misdaden was in 2021 in Den Haag 639 (op 10.000 inwoners). In het Geuzen- en Statenkwartier was dat lager, namelijk 354 misdrijven.

Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel voldoen er aan de beweegrichtlijn en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die iets zeggen over de sociale leefbaarheid van de wijk.

Gezondheid

Wijkprofiel Geuzen en Statenkwartier gezondheid

Het deel van de inwoners met een goede gezondheid is in het Geuzen- en Statenkwartier (84%) hoger dan gemiddeld in Den Haag (75%).

Het deel bewoners met 1 of meer langdurige ziekten en het deel bewoners met overgewicht is in het Geuzen- en Statenkwartier lager dan in Den Haag gemiddeld.

Leefstijl

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier leefstijl

Het deel van de bewoners dat geen of maximaal 1 glas alcohol op een dag drinkt is in het Geuzen- en Statenkwartier (38%) lager dan in heel Den Haag (52%). In het Geuzen- en Statenkwartier wordt dus naar verhouding meer alcohol gedronken.

Het deel dat rookt in het Geuzen- en Statenkwartier (14%) is lager dan het gemiddelde in Den Haag (22%).

Angst of eenzaamheid

Wijkprofiel Geuzen-en-Statenkwartier angst-en-eenzaamheid

Het deel van de bewoners in het Geuzen- en Statenkwartier dat ernstig eenzaam is, is iets hoger (19%) dan in heel Den Haag (16%).

Het deel bewoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie is in het Geuzen- en Statenkwartier even hoog als in Den Haag gemiddeld (allebei 10%).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070