Warm welkom in Van Stolkpark

In het Van Stolkpark krijgen nieuwe bewoners een warm welkom van bewoner Marianne Schrijver. Ze woont al sinds de jaren 90 in het Van Stolkpark en heeft een actief wijkleven. Eerst in het bestuur van de wijkvereniging, een tijd als voorzitter. En nu praat ze als gastvrouw voor de wijk met nieuwe bewoners.

‘Dat is de bedoeling ja, maar de 1e stap is om erachter te komen wie er nieuw in de wijk komen wonen. Eerst kregen we die informatie van de gemeente, maar dat is veranderd door de nieuwe privacyregels. We moeten er nu zelf achter komen wie er nieuw is.’

Weten wat er speelt

‘Ik heb dit in het verleden ook al eens gedaan, dus ik weet wat het inhoudt. Ik probeer nieuwe bewoners wegwijs te maken. Zo is de wijk Van Stolkpark beschermd stadsgezicht en leg ik uit wat dit inhoudt.

Daarnaast wil ik ze enthousiasmeren om mee te doen met evenementen zoals het zomerfeest en de buurtborrels. Het is belangrijk om er in zo’n kleine wijk voor te zorgen dat de mensen die er komen wonen, een idee krijgen waar ze zijn komen wonen. We nodigen ze ook uit om lid te worden van de wijkvereniging. Wij streven naar sociale samenhang onder wijkbewoners, waarbij wij iedereen op dezelfde manier behandelen.’

Leuke reacties

‘Nieuwe bewoners vinden het leuk dat ze welkom worden geheten, informatie krijgen over de wijk en horen waar de wijkvereniging mee bezig is.

De bedoeling is dat de nieuwe bewoners enthousiast worden om naar de activiteiten van de wijkvereniging te komen, bijvoorbeeld een ledenvergadering.

En als je van tevoren al iemand hebt gesproken die heeft uitgelegd wat er op zo’n bijeenkomst gebeurt, is de kans groter dat deze bewoner er naartoe gaat.

Wat er uit de gesprekken vooral naar voren komt is dat dit een groene wijk is en dat wijkbewoners het ook belangrijk vinden dat het groen, vriendelijk en ‘open’ blijft. Dus geen metershoge heggen om de tuinen.’

Bent u nieuw in het Van Stolkpark en wilt u ook een leuk kennismakingsgesprek? Mail dan naar Begin link: info@vanstolkpark.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070