Wijkagenda’s Haagse Hout

In de wijkagenda’s staan de belangrijkste thema’s en acties voor iedere wijk. Deze kiezen de bewoners, ondernemers en anderen uit de wijk samen met de gemeente. Zij voeren de acties 4 jaar lang samen uit.

Benoordenhout krijgt een wijkagenda. Zo wordt deze gemaakt:

Eerst maakt de gemeente een wijkprofiel. Daarin staat informatie over bewoners, wonen, werk en inkomen. De informatie komt van de gemeente, landelijke organisaties (zoals het CBS) en de politie. En uit gesprekken met organisaties en bewoners in de wijk. Hierna bekijkt de gemeente welke projecten en ontwikkelingen er al zijn in de wijk.

Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

 1. Wijkorganisaties en de gemeente bespreken de aanpak van de wijkagenda.
 2. De gemeente maakt een vragenlijst voor wijkbewoners over de wijkagenda. Hierin kunnen ook vragen van bewoners in komen.
 3. De gemeente maakt een Doe mee-programma om ideeën op te halen voor de wijkagenda.

Bewoners, ondernemers en wijkorganisaties denken mee over de wijkagenda. De wijkagenda sluit aan bij bestaande activiteiten en ontwikkelingen in de wijk.

Het Doe mee-programma bestaat uit 5 stappen:

 1. In april 2024 krijgen wijkbewoners een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.
 2. Maandagavond 24 juni 2024 van 19.00 tot 21.00 uur is de 1e wijkbijeenkomst. Daar presenteert de gemeente de resultaten van de vragenlijst. Ook kunnen bewoners praten over de thema’s die zij belangrijk vinden voor de wijk.
 3. In september 2024 komt er een 2e wijkbijeenkomst. Dan kijken de deelnemers terug op de resultaten van de 1e bijeenkomst. Ook bespreken ze acties voor in de wijkagenda.
 4. De projectleider werkt aan een concept-wijkagenda. De projectleider gebruikt hiervoor de meningen en adviezen van bewoners, organisaties in de wijk en de gemeente. In de agenda komen duidelijke doelen te staan en acties om deze doelen te halen.
 5. Bewoners, ondernemers, wijkorganisaties en medewerkers van de gemeente kunnen reageren op de conceptagenda. De projectleider gebruikt deze reacties voor een definitieve wijkagenda.

Stappen in deze fase zijn:

 1. De wijkagenda wordt vastgesteld en feestelijk uitgereikt aan de stadsdeelwethouder.
 2. De wijkagenda start met de acties uit het wijkuitvoeringsplan.

Heeft u een idee of vragen over deze wijkagenda? Stuur dan een e-mail naar Begin link: wijkagendahaagsehout@denhaag.nl, einde link. met in het onderwerp ‘wijkagenda Benoordenhout’.

Deze wijk krijgt later in 2024 een wijkagenda.

De vastgestelde thema’s voor Bezuidenhout-West voor 2023-2026:

Het wijkcentrum is van en voor iedereen. Hier ontmoet u mensen uit de buurt, kunt u zaken regelen en zelf activiteiten organiseren. Er komen meer activiteiten en diensten voor meer verschillende mensen. Ook wordt het makkelijker om hulp te vinden en te krijgen.

Acties

 1. Het wijkcentrum ook in de weekenden open houden met de hulp van vrijwilligers.
 2. Verschillende activiteiten organiseren.
 3. Onderzoeken welke (gemeentelijke) diensten in het wijkcentrum kunnen komen.
 4. Proberen een huisarts te vinden die een spreekuur kan houden in het wijkcentrum.

Samen met bewoners zorgen voor een schone, nette en veilige wijk. Vooral op de routes waar mensen de wijk binnenkomen of verlaten, moeten ze zich welkom voelen. Een groene, schone wijk en een vriendelijke sfeer van de looproute naar station Den Haag Centraal.

Acties

 1. Mogelijkheden onderzoeken voor het opnieuw inrichten van het Schenkviaduct.
 2. Samen met bewoners vervuiling voorkomen door opruimacties en aanpak voortuinen.
 3. Kunstgras in de voetbalkooi maken.

Bezuidenhout-West wordt een wijk waar iedereen aan zijn toekomst werkt. Zonder taalachterstanden bij kinderen. Er zijn leuke en leerzame activiteiten in de wijk.

Acties

 1. Meer met de tijdelijke school in de wijk samenwerken.
 2. Voorleesmiddagen in het wijkcentrum organiseren.
 3. Koffieochtenden in het wijkcentrum voor ouders organiseren.
 4. Aandacht blijven vragen voor een vaste school in de wijk.

De vastgestelde thema’s voor Mariahoeve en Marlot voor 2021-2025:

Mariahoeve en Marlot is een unieke wederopbouwwijk met veel groen. De bewoners voelen zich veilig en willen graag in de wijk blijven. Bewoners, ondernemers en de gemeente willen dit zo houden. Ook moeten de woningen duurzamer en moderner worden, en er moeten doorstroommogelijkheden voor gezinnen zijn. Belangrijk is het karakter van de wijk, een goede sociale samenhang en begrip tussen bewoners, en de isolatie van de woningen.

Acties

 1. VvE’s helpen om duurzame onderhoudsplannen te maken.
 2. Zorgen dat bewoners elkaar meer kunnen ontmoeten.
 3. Bewoners trots maken op hun wijk door meer aandacht te geven aan de geschiedenis van Mariahoeve.

De meeste mensen in Mariahoeve redden zichzelf goed, maar niet iedereen. Het is belangrijk dat iedereen de weg naar de juiste hulp vindt. De hulp moet passen bij de vraag uit de wijk en voor iedereen vindbaar en bereikbaar zijn. De aandacht ligt op talentontwikkeling bij jongeren, en aanpakken van geld- en gezondheidsproblemen. En op mogelijkheden om mee te denken en praten over de eigen wijk.

Acties

 1. Hulpinstanties makkelijker vindbaar maken.
 2. Betere samenwerking tussen de verschillende partijen in de wijk.
 3. Samen met partners onderzoeken hoe bewoners gezonder kunnen leven.

Mariahoeve is een groene en schone wijk. Veel bewoners zijn hier trots op en willen het groene karakter houden. Er moet meer afwisseling in groen komen. Samen met bewoners zorgen voor een schone wijk. En de kwaliteit van het water in sloten en plassen moet beter.

Acties

 1. Aandacht voor het groenonderhoud.
 2. Meer mensen vinden die een ondergrondse afvalcontainer adopteren.
 3. Kinderen meer betrekken bij de buitenruimte.
 4. Onderzoeken hoe de kwaliteit van het water beter kan.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070