Internationale organisaties in Den Haag

In Den Haag zitten 200 internationale overheidsorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, Eurojust, Europol en de OPCW. Ook niet-gouvernementele organisatie (NGO’s) als Unicef, het Rode Kruis en Oxfam Novib en vrijwel alle buitenlandse ambassades en consulaten zitten in Den Haag.

Het Internationaal Strafhof
Het Internationaal Strafhof

De organisaties werken vanuit Den Haag aan een rechtvaardige en veilige wereld voor iedereen. De gerechtshoven, tribunalen en instituten voorkomen (wereld)conflicten en beslechten geschillen op vreedzame wijze. Andere organisaties werken bijvoorbeeld aan het bevorderen van mensenrechten, oplossingen voor klimaatveranderingen en toegang tot (drink)water in de wereld.

Internationale organisaties, kenniscentra en bedrijven werken graag met elkaar samen. Dat levert nieuwe kennis en vernieuwende producten op. Zo wordt in The Hague Humanity Hub onder andere gekeken hoe ‘big data’ kan worden gebruikt om slachtoffers van natuurrampen te helpen.

Kijk op de Begin link: kaart met internationale organisaties, einde link. voor een overzicht van alle organisaties of om een organisatie te vinden.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070