Contact Sport

Heeft u vragen over sport, dan kunt u terecht bij 1 van de onderstaande afdelingen.

Afdelingen Sport

Sport-info-lijn

Voor algemene vragen over sporten en bewegen, Begin link: zwemmen en zwemles, einde link. in Den Haag.
E-mail: Begin link: sportinfolijn@denhaag.nl, einde link.
Telefoon: (070) 353 72 72
De Sport-info-lijn is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur.

Sportverhuur

Voor het Begin link: huren, einde link. van gemeentelijke sportaccommodaties zoals sporthallen, sportvelden, gymzalen en zwembaden.
E-mail: Begin link: sportverhuur@denhaag.nl, einde link.
Telefoon: (070) 353 72 52

Sportverhuur is in de zomervakantie telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur.

Sport-O-theek

Voor het Begin externe link: huren(Externe link), einde externe link. van sport- en spelmateriaal.
E-mail: Begin link: sportotheek@denhaag.nl, einde link.
Telefoon: (070) 306 18 54
De Sport-O-theek is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur.

Sportsupport en verenigingsondersteuning

Voor contact met Begin link: sportconsulenten, einde link. , advies en ondersteuning voor (sport)verenigingen en andere organisaties.
E-mail: Begin link: sportsupport@denhaag.nl, einde link.
Telefoon: (070) 353 26 18

Sportaccommodaties

Voor vragen of meldingen over beheer, onderhoud en storingen van gemeentelijke sporthallen, zwembaden en sportvelden.
E-mail voor sporthallen en zwembaden: Begin link: serviceteamBenT@denhaag.nl, einde link.
E-mail voor sportvelden: Begin link: onderhoudsportvelden@denhaag.nl, einde link.

Den Haag Topsport

Voor contact over (top)sportevenementen in Den Haag of advies en ondersteuning voor topsporters en talenten.
E-mail: Begin link: topsport@denhaag.nl, einde link.

Beweegloket Den Haag

Het Begin link: Beweegloket, einde link. geeft gratis advies aan Hagenaars met een beperking die willen sporten of bewegen.
E-mail: Begin link: sportsupport@denhaag.nl, einde link.

Andere sportcontacten

Adviesraad voor sport

Deze onafhankelijke adviesraad adviseert de wethouder Sport over het Haagse sportbeleid op basis van het Haags sportmanifest. De adviesraad bestaat uit 12 tot 16 personen met deskundigheid op het gebied van sport, bewegen of recreatie. Het secretariaat van de Adviesraad voor Sport is gevestigd in Begin externe link: Sportcampus Zuiderpark(Externe link), einde externe link..
Meer informatie over de Adviesraad voor Sport en het Haags Sportmanifest vindt u op Begin externe link: www.adviesraadvoorsport.nl(Externe link), einde externe link..
E-mail: Begin link: sportadviesraad@denhaag.nl, einde link.

Vertrouwenspunt Sport

Heeft u tijdens het sporten te maken met bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging of mishandeling? Dan kunt u terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.
Het Vertrouwenspunt Sport is er niet alleen voor sporters, maar ook voor begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf of teamgenoten. U kunt er terecht voor:

  • persoonlijke vragen of dilemma’s die vertrouwelijk zijn
  • het melden van misstanden

Bij het Vertrouwenspunt Sport is het mogelijk anoniem een melding te doen. Kijk voor meer informatie op de Begin externe link: website van NOC*NSF(Externe link), einde externe link..

Compliment geven

Bent u tevreden over de dienstverlening van de gemeente? Dan kunt u een Begin link: compliment geven, einde link. . De gemeente gebruikt de complimenten om dienstverlening te verbeteren.

Klacht over de gemeente

Gaat uw melding over een medewerker of dienst van de gemeente? Dan kunt u een Begin link: klacht indienen bij de gemeente, einde link. . Anoniem melden kan dan niet.

Belastingdienst

Sportverenigingen kunnen bij de Belastingdienst terecht met vragen over fiscale regelgeving. Kijk voor meer informatie over sport en belasting op de Begin externe link: website van de Belastingdienst(Externe link), einde externe link..

Centrum Veilige Sport Nederland

Sportverenigingen zijn verplicht vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland. Kijk voor meer informatie op deBegin externe link: website Centrum Veilige Sport Nederland(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070