Inschrijving van echtscheiding

Om een huwelijk te beëindigen heeft u een advocaat nodig. Deze dient voor u een echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. De rechter spreekt vervolgens uw echtscheiding uit in een echtscheidingsbeschikking. Een echtscheiding is pas officieel als de beschikking in de registers van de burgerlijke stand staat ingeschreven. De datum van echtscheiding is de datum van inschrijving van de beschikking.

 1. Bent u in Nederland getrouwd en is de echtscheiding door een Nederlandse rechtbank uitgesproken?
  Dan moet u uw echtscheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd.
 2. Bent u in Nederland getrouwd en in het buitenland gescheiden?
  Dan moet de echtscheiding worden ingeschreven in de gemeente waar u getrouwd bent.
 3. Bent u in het buitenland getrouwd en gescheiden en is uw buitenlandse huwelijksakte ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag?
  Dan moet u uw buitenlandse echtscheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.
 4. Bent u in het buitenland getrouwd en gescheiden en woont u in Nederland en is uw buitenlandse huwelijksakte niet ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag?
  Dan moet u uw buitenlandse echtscheiding laten registreren in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u staat ingeschreven.
 5. Bent u in het buitenland getrouwd en is de echtscheiding door een Nederlandse rechtbank uitgesproken?
  Dan moet u uw echtscheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.
 6. Is de echtscheiding uitgesproken door het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba?
  Dan moet de echtscheiding worden ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag, tenzij het huwelijk is voltrokken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In het laatste geval moet de echtscheiding worden ingeschreven bij de burgerlijke stand van het eiland waarop het huwelijk is voltrokken.

Echtscheiding door een Nederlandse rechtbank uitgesproken

 • een origineel afschrift van de onherroepelijke beschikking van de rechtbank
 • een verzoek tot inschrijving
 • een akte van berusting

Het is mogelijk dat de gemeente nadere gegevens of documenten nodig heeft. Voor echtscheidingen uitgesproken door het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn ook andere documenten nodig.

Echtscheiding door een buitenlandse instantie uitgesproken

Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: Buitenlandse akte(n) in een Nederlandse akte omzetten., einde link.

Het verzoek tot inschrijving van de Nederlandse echtscheidingsbeschikking moet u doen binnen 6 maanden nadat deze onherroepelijk is geworden. Dit betekent dat tegen de beschikking beroep niet meer mogelijk mag zijn. Na 6 maanden vervalt de echtscheidingsbeschikking en kunt u de echtscheiding niet meer laten inschrijven. Meestal zorgt uw advocaat ervoor dat alle juiste documenten worden ingeleverd.

Gratis.

Als uw verzoek compleet is, wordt uw echtscheidingsbeschikking zo snel mogelijk ingeschreven. De ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt daarna een bericht naar uw woongemeente voor de verwerking in de BRP.

Meestal zorgt uw advocaat ervoor dat alle juiste documenten worden ingeleverd. De stukken moeten worden gestuurd naar:

Gemeente Den Haag
Dienst Publiekszaken, Unit Registratie
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070