Privacyverklaring controleren van gebouwen met drones

De gemeente gebruikt drones om te controleren of een verbouwing volgens de regels van de vergunning is gedaan. Daarbij verwerkt zij persoonsgegevens. Lees hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Veelgestelde vragen

  • De gemeente zet de foto’s in het dossier van een vergunningsaanvraag. Of in het dossier van de Haagse Pandbrigade als er een vermoeden van illegale bouw is. De gemeente gebruikt de beelden dan als bewijsmateriaal.
  • De drone maakt alleen foto’s van gebouwen waar de gemeente controleert. Als er personen of kentekens op de foto’s staan, maakt de gemeente deze onherkenbaar. Foto’s kunnen informatie geven over het persoonlijke leven van de bewoners van een gebouw. Die informatie kunt u zien als persoonsgegevens.
  • Als uw gegevens worden verwerkt heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten. Als u laat weten dat u hier gebruik van wilt maken, moet de gemeente dat goedkeuren. Of laten weten waarom dit niet kan. Denk bijvoorbeeld aan het recht om te bekijken welke gegevens de gemeente van u verwerkt. Lees welke rechten u precies heeft in de Algemene privacyverklaring.

    Bij uw vergunningsaanvraag kunt u bezwaar maken tegen de controle met een drone.

  • De gemeente deelt de foto’s die tijdens controles zijn gemaakt niet met andere organisaties. Alle gegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
  • De beelden zijn onderdeel van de dossiers van bouwvergunningen of van de Haagse Pandbrigade. De gemeente moet de beelden daarom even lang bewaren als de dossiers.

    Lees meer informatie over uw gegevens en uw rechten in de Algemene privacyverklaring.

Zie ook: Algemene privacyverklaring