Parkeerplaats voor huisartsen en verloskundigen aanvragen

Bent u een huisarts of eerstelijns verloskundige met een praktijk in Den Haag? Dan kunt u een eigen parkeerplaats bij uw praktijk laten aanleggen.

Nodig bij uw aanvraag

  • Een bewijs dat u voltijds werkzaam bent als huisarts of als verloskundige in Den Haag.
  • Uw inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel, postcode en HIS-nummer (nummer in het huisartsinformatiesysteem).

Bij gereserveerde parkeerplaatsen voor huisartsen en verloskundigen plaatst de gemeente een parkeerbord. De gemeente kan met op de weg geschilderde lijnen de parkeerplaats aangeven. Het bord bij de parkeerplaats is alleen een verzoek aan andere weggebruikers om de parkeerplaats vrij te houden.

Voor de aanleg van gereserveerde parkeerplaatsen bij een (verzamel)praktijk en HOED (voltijds praktiserende huisartsen onder 1 dak) gelden de volgende richtlijnen:

Aantal voltijdse huisartsen Recht op aantal gereserveerde parkeerplaatsen
1 tot en met 3 1
4 tot en met 6 2
7 tot en met 10 3
Meer dan 10 4 (maximale aantal)

Voorwaarden

  • U moet als eerstelijns huisarts of verloskundige een voltijds praktijk hebben in Den Haag op de locatie waarvoor u de gereserveerde plaats aanvraagt.
  • Een gereserveerde parkeerplaats wordt alleen aangebracht op de locatie waar de praktijk is gevestigd. Dit kan bij de privéwoning zijn als de praktijk op dit woonadres gevestigd is. Heeft u niet alleen een praktijk aan huis maar bent u ook gevestigd aan een praktijk ergens anders? Dan komt u 1 keer in aanmerking voor een gereserveerde parkeerplaats.
  • Als u al over parkeermogelijkheden op eigen terrein beschikt, dan worden deze in mindering gebracht op het aantal aan te brengen gereserveerde parkeerplaatsen op de openbare weg.
  • Auto’s op een gereserveerde parkeerplaats betalen het normale parkeertarief.

Aanvragen

Parkeerplaats aanvragen

Kosten

€ 467,80 per aangelegde parkeerplaats (tarief 2023).

Hoelang duurt het?

Na ontvangst van uw aanvraag volgt een verkeerstechnisch onderzoek. Als de gereserveerde parkeerplaats mag worden aangelegd, worden de kosten voor de aanleg van de parkeerplaats automatisch geïncasseerd van uw bankrekening. Binnen 2 weken na ontvangst van uw betaling wordt de parkeerplaats aangelegd.

Nieuwe belijning of onderbord

Heeft u een gereserveerde parkeerplaats en zijn de lijnen om de parkeerplaats vervaagd, of heeft u een andere auto en moet het onderbord bij uw parkeerplaats worden vervangen? Vraag dit digitaal aan.

Verhuizen of opzeggen

Gaat u verhuizen en wilt u op uw nieuwe adres ook een parkeerplaats? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag via gereserveerdeplaatsen.parkeren@denhaag.nl.

Wilt u uw parkeerplaats opzeggen? Stuur ook dan een e-mail naar gereserveerdeplaatsen.parkeren@denhaag.nl.
Zet in uw mail dat u de parkeerplaats wilt opzeggen. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

U kunt ook een brief sturen naar:
Dienst Stadsbeheer, afdeling Parkeren
Postbus 12651
2500 DP Den Haag