Grafrechten overboeken

U kunt de grafrechten (tenaamstelling) van een particulier graf over laten boeken op naam van een ander. Degene die de grafrechten heeft, kan hier zelf een verzoek voor indienen. Is deze persoon overleden? Dan kunnen de nabestaanden de grafrechten laten overboeken op hun naam.

Om de grafrechten over te zetten, stuurt u een brief of e-mail met uw verzoek naar de administratie gemeentelijke begraafplaatsen. De administratie van de gemeentelijke begraafplaatsen stuurt u daarna de papieren op die u nodig heeft om de overboeking te regelen.

  • Dient degene die de grafrechten nu heeft zelf een verzoek in? Dan stuurt de administratie de papieren altijd naar deze persoon toe.
  • Doet u een aanvraag omdat degene die de grafrechten had is overleden? Vermeld dan duidelijk de naam en het adres van de persoon aan wie de papieren gestuurd moeten worden.

Contact

U kunt uw verzoek om overboeking van het grafrecht per brief of e-mail sturen naar:

Administratie gemeentelijke begraafplaatsen
Kerkhoflaan 12
2585 JB Den Haag
E-mail: Begin link: begraafplaatsen@denhaag.nl, einde link.

  • Degene die de grafrechten overneemt, moet een bloed- of aanverwant zijn tot en met de derde graad.
  • Als de persoon die de grafrechten had is overleden, hebben de nabestaanden 1 jaar de tijd om de grafruimte over te boeken op naam van een ander. Daarna vervalt het recht op de grafruimte aan de gemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente weer eigenaar van de grafruimte wordt. De gemeente kan het grafrecht daarna op verzoek alsnog op iemand anders naam zetten. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht.
  • Zolang de grafruimte niet is overgeboekt, kan er geen begraving of asbezorging in plaatsvinden. Ook kan de grafbedekking niet door anderen (bijvoorbeeld een steenhouwer) worden aangepast.

€ 88

2 weken. De administratie van de begraafplaats stelt na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier en de betaling een nieuwe grafakte op. Die wordt naar de persoon gestuurd die de grafrechten krijgt.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070