Begrafenis aanvragen

Heeft u bij de administratie van de gemeentelijke begraafplaatsen een tijdstip voor een begrafenis vastgelegd? Dan kunt u de begrafenis aanvragen bij de gemeentelijke begraafplaatsen Kerkhoflaan en Westduin.

Voorwaarden

  • Voordat u de begrafenis aanvraagt, moet u een tijdstip voor de begrafenis hebben vastgelegd bij de administratie van de gemeentelijke begraafplaatsen.
  • Gaat het om een begrafenis in een bestaand particulier graf? Dan heeft u een machtiging nodig waarin de eigenaar van het graf (de rechthebbende) toestemming geeft voor de begraving of bijzetting (als u zelf niet de rechthebbende bent). De rechthebbende moet de machtiging ondertekend hebben.
  • Eigen muziek moet uiterlijk om 12.00 uur op de laatste werkdag voor de uitvaart op de begraafplaats worden bezorgd.
  • Alle documenten en het aanvraagformulier moeten voor de uitvaart bij de begraafplaats worden bezorgd of per e-mail naar de administratie worden verstuurd.
  • Voor de bijzetting kan de rechthebbende een verzoek indienen om de stoffelijke resten uit het graf samen te voegen en in 1 kist te herbegraven. Of het graf volledig te ruimen.

Voor wie?

Meestal vraagt de begrafenisondernemer een begrafenis aan bij de gemeente. U kunt dit ook zelf regelen.

Aanvragen

U kunt een begrafenis aanvragen bij administratie begraafplaatsen. Bel hiervoor tussen 9.00 en 12.00 uur naar (070) 350 40 36. U kunt ook een begrafenis aanvragen via de Uitvaart App. Download de app voor iPhone of Android.

Aula en condoleanceruimte

Op het formulier kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van de aula of condoleanceruimte van de gemeentelijke begraafplaatsen Kerkhoflaan en Westduin.

Kosten

U vindt alle kosten in de Verordening begraafrechten (RIS295191).

Hoelang duurt het?

Volgens de Wet op de lijkbezorging mag de begrafenis niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.