Aangifte van overlijden doen

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Als de overledene niet in Den Haag staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven.

De gemeente maakt 2 documenten en geeft deze aan u mee:

 • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
 • een afschrift van de overlijdensakte
  Per 1 januari 2020 heeft de gemeente het Overlijdensloket. Het loket is het centrale punt voor nabestaanden en uitvaartondernemers, die persoonlijk een overlijden aan willen geven. Het Overlijdensloket is in stadskantoor Centrum. U kunt zich melden bij de receptie. Om lang wachten te voorkomen adviseren wij u om van te voren te bellen naar 14070 of een e-mail te sturen naar overlijdensloket@denhaag.nl.

  Wie mag aangifte van overlijden doen?

  Uitvaartondernemers en nabestaanden mogen een aangifte van overlijden doen.

  Nodig bij de aangifte

  U neemt naar de afspraak de volgende documenten mee:

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • uw legitimatiebewijs
  • eventueel uw trouwboekje
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning

   Bij een natuurlijke oorzaak van overlijden neemt u ook mee:

   • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

   Bij een onnatuurlijke oorzaak van overlijden neemt u ook mee:

   • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
   • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

   Aangifte door uitvaartondernemers

   Uitvaartondernemers kunnen op 2 manieren aangifte doen: digitaal of persoonlijk (op afspraak) bij het Overlijdensloket in stadsdeelkantoor Centrum.

   Digitaal

   Als u digitaal aangifte doet hoeft u alleen langs te komen om de originele doktersverklaring en mogelijk andere originele documenten af te geven. Dit scheelt u veel (reis)tijd. U betaalt de kosten tijdens de digitale aangifte. U ontvangt dezelfde (of uiterlijk volgende) werkdag het verlof, het afschrift en eventueel andere documenten op uw kantoor.

   Stap 1:

   Vraag eHerkenning aan. U heeft betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) of hoger nodig.

   Stap 2:

   • Met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor eHerkenning kunt u aangifte doen. Dit doet u met het formulier ‘Kennisgeving Overlijden’.

   Doe aangifte

   • Per formulier kunt u maximaal 5 overlijdensaangiften indienen. U kunt uiteraard meer formulieren invullen en versturen.
   • U krijgt via e-mail een bevestiging van uw aangifte.
   • De originele documenten stuurt u wekelijks naar:
    Gemeente Den Haag
    Unit Beheer & Verstrekkingen
    Postbus 12620
    2500 DL Den Haag

   Persoonlijk

   U kunt persoonlijk aangifte doen bij het Overlijdensloket in stadskantoor Centrum. U kunt hiervoor een afspraak maken.

   Maak een afspraak

   Aangifte door nabestaanden

   Nabestaanden kunnen persoonlijk aangifte doen bij het Overlijdensloket in stadskantoor Centrum. U kunt hiervoor een afspraak maken.

   Maak een afspraak

    Bijzondere gevallen

    In bijzondere gevallen maakt de gemeente een akte van overlijden op, bijvoorbeeld bij een kind dat levenloos is geboren of een kind dat kort na de geboorte is overleden. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid. U kunt uw kind registreren in de BRP.

     U kunt in dit geval aangifte doen op stadskantoor Centrum of Escamp.

      Kosten

      Onderstaande tarieven gelden in 2019.

      • Afschrift van de overlijdensakte: € 13,40
      • Verlof begraven of cremeren: gratis
      • Verlof eerder of later begraven: € 84,35
      • Laissez-passer: € 9,90
      U kunt bij het Overlijdensloket alleen pinnen.

      Verklaring van erfrecht

      Een aangifte van overlijden is geen verklaring van erfrecht. Met de verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de bezittingen en schulden van de overledene. U vraagt een verklaring van erfrecht aan bij een notaris die in Nederland is gevestigd.

      Overlijden in het buitenland

      Informatie over wat u moet doen bij overlijden in het buitenland vindt u op de website van de Rijksoverheid. U moet als nabestaande of uitvaartondernemer de buitenlandse akte van overlijden laten registreren. Dat doet u bij de gemeente in Nederland waar de overledene staat ingeschreven. In gemeente Den Haag kan dit bij stadskantoor Centrum of Escamp. U maakt daarvoor een afspraak voor Buitenlandse documenten registreren in de BRP.

      Overledene naar het buitenland vervoeren

      Lees hoe u een overledene naar het buitenland kunt laten vervoeren op de pagina Laissez-passer voor vervoer overledene naar het buitenland aanvragen.