Aangifte van overlijden doen

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Als de overledene niet in Den Haag staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven.

De gemeente maakt 2 documenten en geeft deze aan u mee:

 • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
 • een afschrift van de overlijdensakte
  Per 1 januari 2020 heeft de gemeente het Overlijdensloket. Het loket is het centrale punt voor nabestaanden en uitvaartondernemers, die persoonlijk een overlijden aan willen geven. Het Overlijdensloket is in Stadhuis Spui. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 14070 of een e-mail te sturen naar overlijdensloket@denhaag.nl.

  Wie mag aangifte van overlijden doen?

  Uitvaartondernemers en nabestaanden mogen een aangifte van overlijden doen.

  Nodig bij de aangifte

  U neemt naar de afspraak de volgende documenten mee:

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • uw legitimatiebewijs
  • eventueel uw trouwboekje
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning

   Bij een natuurlijke oorzaak van overlijden neemt u ook mee:

   • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

   Bij een onnatuurlijke oorzaak van overlijden neemt u ook mee:

   • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
   • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

   Extra documenten zijn nodig wanneer:

   • iemand in het buitenland begraven of gecremeerd wil worden: een kistverklaring met een medical statement
   • iemand binnen 36 uur of na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden: een verzoek met een verklaring van geen bezwaar van de GGD, binnen 36 uur samen met een verklaring van de officier van justitie
   • iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking
   • wanneer de overledene niet in Nederland geregistreerd staat of het BSN-nummer niet bekend is: een geldig identiteitsbewijs van de overledene
   • de datum van overlijden niet bekend is (lijkvinding): een proces-verbaal van de politie.

   Aangifte door uitvaartondernemers

   Uitvaartondernemers kunnen op 2 manieren aangifte doen: digitaal of op afspraak bij het Overlijdensloket in Stadhuis Spui.

   Digitaal

   Doet u digitaal aangifte? Dan heeft de gemeente de originele doktersverklaring en mogelijk andere originele documenten nodig. Deze kunt u afgeven of per post sturen. U betaalt de kosten tijdens de digitale aangifte. U ontvangt dezelfde (of uiterlijk volgende) werkdag het verlof, het uittreksel en eventueel andere documenten digitaal. De originele documenten krijgt u per post.

   Stap 1:

   Vraag eHerkenning aan. U heeft betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) of hoger nodig.

   Stap 2:

   • Met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor eHerkenning kunt u aangifte doen. Dit doet u met het formulier ‘Kennisgeving Overlijden’.

   Doe aangifte

   • Per formulier kunt u maximaal 5 overlijdensaangiften indienen. U kunt uiteraard meer formulieren invullen en versturen.
   • U krijgt via e-mail een bevestiging van uw aangifte.
   • De originele documenten stuurt u wekelijks naar:
    Gemeente Den Haag
    Unit Beheer & Verstrekkingen
    Postbus 12620
    2500 DL Den Haag

   Persoonlijk

   U kunt persoonlijk aangifte doen bij het Overlijdensloket in Stadhuis Spui. U kunt hiervoor een afspraak maken: stuur een e-mail naar overlijdensloket@denhaag.nl of bel met 14070.

   Aangifte door nabestaanden

   Nabestaanden kunnen persoonlijk aangifte doen bij het Overlijdensloket in Stadhuis Spui. U kunt hiervoor een afspraak maken: stuur een e-mail naar overlijdensloket@denhaag.nl of bel met 14070.

     Kosten

     • Afschrift van de overlijdensakte: € 13,80
     • Verlof begraven of cremeren: gratis
     • Verlof eerder of later begraven: € 87,15
     • Laissez-passer: € 10,25

     Tarieven 2020.

     U kunt bij het Overlijdensloket alleen pinnen.

     Goed om te weten