Jeugdbeschermingstafel Den Haag

Zijn er al lange tijd zorgen over het veilig opgroeien van uw kind of kinderen? Dan kan een hulpverlener u en uw gezin aanmelden voor een bijeenkomst aan de Jeugdbeschermingstafel. Tijdens de bijeenkomst praat u met iemand van de gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming. Om samen de situatie voor uw kind te verbeteren.

De bijeenkomst gaat over wat er goed gaat, waar zorgen over zijn en hoe het verder moet. Het doel is om te kijken of u met uw gezin door kan gaan met vrijwillige hulp. Tijdens de bijeenkomst kan duidelijk worden dat vrijwillige hulp niet genoeg is, dan kan besloten worden dat de Raad voor de Kinderbescherming Begin externe link: onderzoek(Externe link), einde externe link. doet. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt of er verplichte hulp nodig is.

Met wie praat u

Tijdens de bijeenkomst praat u met:

  • de hulpverlener die u heeft aangemeld voor de bijeenkomst: bijvoorbeeld een medewerker van Kracht, RondomJou of Veilig Thuis Haaglanden
  • iemand van de Raad voor de Kinderbescherming
  • iemand van de jeugdbescherming (bijvoorbeeld William Schrikker of Jeugdbescherming West)
  • voorzitter, iemand die de bijeenkomst leidt (deze denkt altijd aan wat het beste is voor uw kind of kinderen)
  • secretaris, iemand die een verslag maakt van de bijeenkomst.

U en als het kan ook uw kind vanaf 12 jaar zijn bij de bijeenkomst. U kunt een vriend of familielid vragen om u tijdens de bijeenkomst te laten helpen.

Voorbereiding

Iedereen die aan de bijeenkomst meedoet krijgt een uitnodiging. De hulpverlener die u heeft aangemeld geeft u (en uw kind of kinderen) van tevoren uitleg over de bijeenkomst. Zo kan iedereen zich goed voorbereiden.

Bijeenkomst

De situatie van uw kind is het belangrijkste tijdens de bijeenkomst. De voorzitter legt uit waar de bijeenkomst over gaat. Deze zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt. De bijeenkomst duurt 60 tot 90 minuten.

Besluit

De medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming neemt aan de Jeugdbeschermingstafel een besluit. Er zijn 3 besluiten mogelijk:

  1. De Raad voor de Kinderbescherming doet geen onderzoek. U kiest zelf of u vrijwillige hulp wilt voor u gezin. U kiest ook zelf welke hulp dit is.
  2. Uitgesteld onderzoek: er zijn zorgen over uw gezin, maar u blijft verantwoordelijk voor de hulpverlening aan uw kind. Er komt een plan met afspraken. U en de hulpverlening moeten zich daaraan houden. De afspraken moeten binnen maximaal 6 maanden genoeg resultaat hebben. Als de zorgen over de opvoedsituatie te groot blijven, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming alsnog een onderzoek starten. Het doel van dit besluit is om een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming te voorkomen.
  3. Er komt een Begin externe link: onderzoek(Externe link), einde externe link.: de Raad voor de Kinderbescherming start zo snel mogelijk een onderzoek en bekijkt of verplichte hulp nodig is. Als dat zo is, dan adviseert de Raad voor de Kinderbescherming aan de Begin externe link: kinderrechter(Externe link), einde externe link. om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. De kinderrechter neemt een beslissing over dit advies.

Wat is een kinderbeschermingsmaatregel?

Een Begin externe link: kinderbeschermingsmaatregel(Externe link), einde externe link. is verplichte hulp. De meest voorkomende kinderbeschermingsmaatregel is een ondertoezichtstelling. De rechter geeft u dan de opdracht om samen te werken met een jeugdbeschermer. Volgens deze maatregel moet u de aanwijzingen van de jeugdbeschermer opvolgen. U houdt uw ouderlijk gezag, maar u moet in overleg met de jeugdbeschermer zorgen voor een veilige opvoedsituatie. Dit betekent dat u niet meer alleen beslissingen mag nemen over uw kind of kinderen.

Afspraken

De deelnemers aan de Jeugdbeschermingstafel maken als dat kan afspraken met elkaar over de veiligheid van uw kind of kinderen. De secretaris schrijft de afspraken op in een verslag en stuurt dit verslag naar u op.

Opmerkingen, vragen of teleurstellingen

U kunt uw opmerkingen, vragen of teleurstelling altijd met de voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel bespreken. Stuur voor opmerkingen of meer informatie over de Jeugdbeschermingstafel een e-mail naar Begin link: jeugdbeschermingstafel@denhaag.nl, einde link. .

Meer informatie

Lees hieronder hoe de Jeugdbeschermingstafel werkt en wat u tijdens de bijeenkomst kunt verwachten.

Werkwijze Jeugdbeschermingstafel Gemeente Den Haag

(PDF, 188,2 KB)

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070