Lerarentekort: wat doet de gemeente?

Een lerarentekort betekent dat er te weinig bevoegde leraren zijn. De gemeente wil dat alle Haagse kinderen en jongeren dezelfde kansen krijgen in het onderwijs. Daarvoor zijn genoeg goede leraren en medewerkers nodig op scholen en in de kinderopvang. Lees wat de gemeente hiervoor doet en wat u zelf kunt doen.

Het lerarentekort (te weinig leraren) in Den Haag groeit. Dit wordt elk jaar gemeten. In Den Haag zijn er te weinig juffen en meesters op de basisschool. En ook te weinig schoolleiders. De tekorten zijn in sommige stadsdelen groter dan in andere. In sommige stadsdelen zijn er 200 extra leraren nodig.

In het voortgezet onderwijs in Den Haag zijn er ook te weinig leraren. Vooral voor de vakken Nederlands en wiskunde in de onderbouw van het vmbo, de havo en het vwo. Daarvoor zijn er 57 extra leraren nodig.
In het voortgezet onderwijs is er geen groot tekort aan schoolleiders.

Dit doet de gemeente

De gemeente wil dat er genoeg leraren zijn om alle kinderen in Den Haag les te kunnen geven. En maakt daarom afspraken met de kinderopvangsector, schoolbesturen en lerarenopleidingen over hoe ze de personeelstekorten kleiner kunnen maken. De gemeente helpt het onderwijs op verschillende manieren:

Leraren ondersteunen

Genoeg opleidingen en bijscholing

  • Er komt in Den Haag een nieuwe lerarenopleiding voor mensen die willen lesgeven in het basis- en voortgezet onderwijs.
  • Mensen die een baan zoeken in het onderwijs kunnen hun lesbevoegdheid halen via het zij-instroomtraject. Kijk voor meer informatie onder Leraren vinden en waarderen.
  • Mensen die leraar waren buiten Nederland kunnen via het programma Begin externe link: Wereldburgers voor de klas(Externe link), einde externe link. ook in Nederland hun bevoegdheid halen.

Leraren vinden en waarderen

Dit kunt u zelf doen

Wilt u ook bijdragen aan beter onderwijs voor de kinderen en jongeren in Den Haag? Er zijn een heleboel verschillende banen in het onderwijs. Van schooldirecteur of leraar op de basisschool of middelbare school tot administratief medewerker of conciërge. Er is genoeg te doen.

Meer weten of meedenken

Heeft u vragen over werken in het onderwijs? Of wilt u advies over een overstap naar het onderwijs? Kijk dan op Begin externe link: www.onderwijsloket.com(Externe link), einde externe link. of bel naar 030-227 0374. U kunt ook mailen naar Begin link: vraag@onderwijsloket.com, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070