Plannen voor het gebied De Uithof

De gemeente heeft verschillende plannen met het gebied De Uithof. Het college van B&W stuurde een voorstel voor het verhuizen van een coffeeshop uit de Weimarstraat naar de Jaap Edenweg naar de gemeenteraad. Het college wil in het gebied ook nieuwe tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten bouwen.

Na de zomer start de gemeente met het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor De Uithof. Hierin komen plannen te staan voor recreatie en natuur.

Verhuizing coffeeshop

De gemeente wil minder coffeeshops in de Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier. Daar liggen te veel coffeeshops dichtbij elkaar. Dit trekt veel bezoekers. Daarom wil de gemeente de coffeeshops meer verspreiden over de stad. Een coffeeshopeigenaar uit de Weimarstraat wil verhuizen naar de Jaap Edenweg.

De gemeente stelt strenge eisen aan een nieuwe coffeeshoplocatie. Het mag bijvoorbeeld niet in een woonwijk liggen. En ook niet in de buurt van scholen, locaties met kwetsbare personen of bij cafés, discotheken of jongerencentra. De plek moet ook goed bereikbaar zijn en het mag geen overlast veroorzaken in de buurt.

De plek aan de Jaap Edenweg lijkt geschikt. Daarom stuurde het college van burgemeester & wethouders een Begin externe link: voorstel voor de verplaatsing(Externe link), einde externe link. naar de gemeenteraad.

Nieuwe woningen voor arbeidsmigranten

Sinds 2012 wonen er arbeidsmigranten in tijdelijke woningen aan de Jaap Edenweg. Deze tijdelijke woningen worden afgebroken. Ze zijn te oud en het huurcontract is verlopen. Er is nog steeds veel behoefte aan tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten. Daarom wil het college dat er nieuwe tijdelijke woningen komen voor arbeidsmigranten voor een periode van 10 jaar. Hiervoor gaat de gemeente een plan maken.

Gebiedsvisie De Uithof

De gemeente gaat ook een gebiedsvisie ontwikkelen voor De Uithof. Hiervoor start na de zomer een participatietraject met bewoners, ondernemers en andere partijen. In de gebiedsvisie komen plannen te staan om de groene en recreatieve functie van De Uithof in de komende 20 jaar te verbeteren.

Omwonenden van De Uithof krijgen over deze plannen op 22 mei 2024 een brief.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070