Vrouw gooit vuilniszak in ORAC op de Weimarstraat

Afval scheiden: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken

Van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) kunnen nieuwe producten gemaakt worden. Zoals kratten, blikjes, andere verpakkingen en wc-papier. Lees hieronder hoe u uw pmd kunt inleveren.

Pmd niet meer apart

Vanaf september 2023 haalt de gemeente pmd op een andere manier op (inzamelen). In de meeste wijken hoeft u pmd dan niet meer apart aan te bieden. U mag plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken dan in de vuilniszak bij het restafval doen. De afvalverwerker haalt de pmd op een later moment uit het restafval. Dit levert meer gerecycled pmd op.

In wijken waar pmd aan huis wordt opgehaald verandert er niets.

Veranderingen in stappen

Het verwijderen of omzetten van de pmd-containers gaat in stappen. In Centrum, Segbroek, Scheveningen en Loosduinen is dit in september 2023 afgerond.

Stadsdelen Leidschenveen-Ypenburg, Haagse Hout, Escamp en Laak aan de beurt

Vanaf half juni past de gemeente in stappen de pmd-containers aan in de stadsdelen Leidschenveen-Ypenburg, Haagse Hout, Escamp en Laak.

De gemeente had dit uitgesteld. Dat kwam door een grote brand bij AVR, de organisatie die het Haagse restafval verwerkt. Door de brand lag de afvalverwerking bij AVR stil. Nu kan AVR weer afval verwerken en het pmd er ook weer uithalen.

Wat verandert er?

Wijken waar pmd niet aan huis wordt opgehaald

Als er nog pmd-containers staan in uw wijk, kunt u die gebruiken voor uw pmd. In het Centrum en in sommige wijken in Segbroek, Loosduinen en Scheveningen staan nog pmd-containers bij de winkelcentra. In de stadsdelen Haagse Hout, Escamp, Laak en Leidschenveen-Ypenburg staan ook nog pmd-containers. Die kunt u nog gewoon gebruiken.

Wijken waar pmd wel apart wordt opgehaald

Woont u in een wijk waar pmd aan huis wordt opgehaald? Dan verandert er niets. Dan heeft u een pmd-container aan huis. Bekijk wanneer afval in uw straat wordt opgehaald in de Begin link: huisvuilkalender, einde link. .

Het gescheiden aanbieden van papier/karton, textiel, glas en gft verandert niet. Het is niet mogelijk om deze afvalsoorten achteraf te scheiden.

Verandering per stadsdeel

Klik op uw stadsdeel om te zien hoe de pmd-inzameling er in uw wijk uitziet.

In stadsdeel Centrum hoeft u vanaf september pmd niet meer te scheiden. De pmd mag in de vuilniszak bij het restafval. De afvalverwerker haalt dit later uit het restafval. Dit levert meer gerecycled pmd op.

In september andere containers

Het vervangen van de containers gebeurt tussen 4 en 8 september. 2 weken eerder krijgen alle containers een sticker. Hierop staat dat de containers binnenkort niet meer voor pmd zijn. Wanneer de container is aangepast, staat op de container wat daarin mag. De meeste pmd-containers in het Centrum veranderen in papiercontainers. Bij de Dintelstraat 43 M wordt gekeken of de plek geschikt is voor de inzameling van gft.

Pmd apart weggooien

De pmd-containers in de buurt van winkelcentra blijven staan. Winkelgebieden waar de pmd-containers blijven staan:

 • Bankastraat
 • Kempstraat
 • Koningstraat
 • Paul Krugerlaan
 • Stationsweg
 • Turfmarkt
 • Zeeheldenkwartier

In de Vogelwijk verandert niets. In deze wijk wordt pmd aan huis opgehaald. De rest van Segbroek hoeft pmd vanaf september niet meer te scheiden. Het pmd mag in de vuilniszak bij het restafval. De afvalverwerker haalt dit later uit het restafval. Dit levert meer gerecycled pmd op.

In september andere containers

Het weghalen of vervangen van de containers gebeurt in de week van 4 september. 2 weken eerder krijgen alle containers een sticker. Hierop staat dat de container binnenkort niet meer voor pmd zijn. Wanneer de container is aangepast, staat op de container wat daarin mag. 8 van de pmd-containers veranderen in papiercontainers. 5 veranderen in restafvalcontainers en 4 worden verwijderd. Bij het Tjalie Robinsonduin wordt nog gekeken of de plek geschikt is voor de inzameling van gft.

Pmd apart weggooien

De pmd-containers in de buurt van winkelcentra blijven staan. Winkelgebieden waar de pmd-containers blijven staan:

 • Appelstraat/Vlierboomstraat
 • Fahrenheitstraat/Thomsonlaan
 • Goudsbloemlaan
 • Reinkenstraat
 • Valkenboslaan
 • Weimarstraat

In Kijkduin, Ockenburgh, Madestein en Vroondaal verandert niets. In deze wijken wordt pmd aan huis opgehaald. De rest van Loosduinen hoeft pmd vanaf eind september niet meer te scheiden. Het pmd mag in de vuilniszak bij het restafval. De afvalverwerker haalt dit later uit het restafval. Dit levert meer gerecycled pmd op.

Eind september andere containers

Het weghalen of vervangen van de containers gebeurt in de laatste week van september. 2 weken eerder krijgen alle containers een sticker. Hierop staat dat de container binnenkort niet meer voor pmd zijn. Wanneer de container is aangepast, staat op de container wat daarin mag. De meeste pmd-containers veranderen in papiercontainers. 1 verandert in een restafvalcontainer en 3 worden verwijderd.

Pmd apart weggooien

De pmd-containers in de buurt van winkelcentra blijven staan. Winkelgebieden waar de pmd-containers blijven staan:

 • De Savornin Lohmanplein
 • Hildo Kroplaan
 • Kraayenstein
 • Loosduinse Hoofdstraat
 • Waldeck

In Duttendel, (een deel van) Belgisch Park en Westbroekpark verandert er niets. In deze wijken wordt pmd aan huis opgehaald. De rest van Scheveningen hoeft pmd vanaf eind september niet meer te scheiden. Het pmd mag in de vuilniszak bij het restafval. De afvalverwerker haalt dit later uit het restafval. Dit levert meer gerecycled pmd op.

Eind september andere containers

Het weghalen of vervangen van de containers gebeurt in de laatste week van september. 2 weken eerder krijgen alle containers een sticker. Hierop staat dat de container binnenkort niet meer voor pmd zijn. Wanneer de container is aangepast, staat op de container wat daarin mag. De meeste van de pmd-containers veranderen in papiercontainers. 3 veranderen in restafvalcontainers en 2 worden verwijderd.

Pmd apart weggooien

De pmd-containers in de buurt van winkelcentra blijven staan. Winkelgebieden waar de pmd-containers blijven staan:

 • Dr. Lelykade
 • Frederik Hendriklaan
 • Tesselseplein

Ook op de volgende 3 plekken blijven de pmd-containers staan. Deze plekken zijn in een gebied waar pmd aan huis wordt opgehaald. In dit gebied hebben niet alle bewoners een mini-container aan huis. Zij kunnen hun pmd in deze pmd-containers kwijt:

 • Belgischeplein 32
 • Doorniksestraat 59
 • Han Stijkelplein 29

Vanaf half juni 2024 past de gemeente de containers in Leidschenveen-Ypenburg aan.

De volgende veranderingen vinden plaats:

 • 9 ondergrondse pmd-containers vervangt de gemeente door papiercontainers.
 • 2 ondergrondse pmd-containers vervangt de gemeente door restafvalcontainers.
 • Van de 8 bovengrondse pmd-containers verwijdert de gemeente er 7.

Alle containers krijgen 2 weken voor de aanpassing een sticker. Hierop staat dat de containers binnenkort niet meer voor pmd zijn. Na de aanpassing geeft de gemeente duidelijk op de containers aan wat erin mag.

Pmd apart weggooien

De pmd-containers in de buurt van winkelcentra blijven staan. Dit zijn de volgende winkelgebieden:

 • Ypenburg
 • ’t Hoge Veen

Ook op de volgende 6 plekken blijven de pmd-containers staan. In dit gebied wordt pmd aan huis opgehaald. Hier hebben niet alle bewoners een mini-container. Zij kunnen hun pmd in deze pmd-containers kwijt:

 • Houtkade 11
 • Klaverveld 53
 • Oude Polderweg 147
 • Oude Polderweg 211
 • Parelduikersingel 1
 • Vrouw Avenweg 650

Eind juni 2024 past de gemeente de volgende containers aan:

 • 4 bovengrondse pmd-containers worden papiercontainers.
 • 5 bovengrondse pmd-containers worden verwijderd.
 • Van de 8 ondergrondse pmd-containers worden er 4 omgezet naar restafvalcontainers en 2 naar papiercontainers.
 • Voor de andere twee ondergrondse pmd-containers onderzoekt de gemeente nog of deze geschikt zijn voor gft-inzameling. Deze staan aan de Stadzijde 22 en Maartensdijklaan 386.

Alle containers krijgen 2 weken voor de aanpassing een sticker. Hierop staat dat de containers binnenkort niet meer voor pmd zijn. Na de aanpassing geeft de gemeente duidelijk op de container wat erin mag.

Pmd apart weggooien

De ondergrondse en bovengrondse pmd-containers in de buurt van winkelcentra blijven staan. Dit zijn de volgende winkelgebieden:

 • Almeloplein
 • Ambachtsgaarde
 • Betje Wolffstraat
 • De Stede
 • Dierenselaan/Apeldoornselaan
 • Heeswijkplein
 • Leyenburg
 • Leyweg
 • Parijsplein
 • ’t Hoge Veld

Ook op de volgende 3 plekken blijven de ondergrondse pmd-containers staan. In dit gebied wordt pmd aan huis opgehaald. Hier hebben niet alle bewoners een mini-container. Zij kunnen hun pmd in deze pmd-containers kwijt:

 • Nannie van Wehlstraat 114
 • Nannie van Wehlstraat 308
 • Treslonglaan 99

Eind juni 2024 past de gemeente de volgende containers aan:

 • 7 van de 8 bovengrondse pmd-containers worden papiercontainers en 1 bovengrondse pmd-container wordt verwijderd.
 • Van de 18 ondergrondse pmd-containers worden er 4 omgezet naar restafvalcontainers en 14 naar papiercontainers.

Pmd apart weggooien

De bovengrondse en ondergrondse pmd-containers in de buurt van winkelcentra blijven staan. Het gaat om de volgende winkelgebieden:

 • Mariahoeve
 • Theresiastraat
 • Van Hoytemastraat
 • Weissenbruchstraat
 • Willem Royaardsplein

Vanaf half juli 2024 past de gemeente de volgende containers aan:

 • 2 bovengrondse pmd-containers worden papiercontainers en de gemeente verwijdert 10 bovengrondse pmd-containers.
 • Voor de 5 ondergrondse pmd-containers kijkt de gemeente of er 4 kunnen worden omgezet naar gft-containers. 1 container zet de gemeente om naar papiercontainer.

Alle containers krijgen 2 weken voor de aanpassing een sticker. Hierop staat dat de containers binnenkort niet meer voor pmd zijn. Na de aanpassing staat op de container wat daarin mag.

Pmd apart weggooien

De ondergrondse en bovengrondse pmd-containers in de buurt van winkelcentra blijven staan. Dit zijn de volgende winkelgebieden:

 • Goeverneurplein
 • Lorentzplein
 • Neherkade/Laakweg

Pmd-container vol?

Is de pmd-container vol of kapot? Begin link: Meld het dan bij de gemeente, einde link. of bel 14070. Gooi uw pmd in een andere pmd-container in de buurt. Bekijk waar deze containers staan op de Begin link: kaart, einde link. .

Zet nooit uw afval naast de container. Vogels pikken de zakken open, het trekt ratten aan en de straat ziet er hierdoor vies uit. Doet u dit toch, dan kunt u een boete krijgen.

Wat mag in de container?

U mag lege plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken in de pmd-container doen. Zoals plastic yoghurtbekers, plastic fruitbakjes en plastic verpakkingen van groente, brood en wc-papier.

Lees hieronder wat wel en niet in de container mag. Twijfelt u daarover? Kijk in de Begin externe link: Afvalscheidingswijzer(Externe link), einde externe link. of gooi het in de restafvalcontainer.

Plastic tassen, zakken en folies:

 • tassen
 • zakken voor brood, pasta, rijst, groente en snoep
 • plastic verpakkingen (folies) van folders en tijdschriften
 • verpakkingen voor kaas, vlees, vis
 • verpakkingen met een aluminium laagje aan de binnenkant, zoals chipszakken en koffieverpakkingen

Flessen:

 • flessen van bijvoorbeeld frisdrank, water of melk
 • flessen voor wasmiddel, shampoo en zeep
 • knijpflessen voor saus
 • flessen voor olie en azijn

Bekers en bakjes:

 • bekers van yoghurt, vla en ijs
 • bakjes voor patat, salade, groente en fruit
 • bakjes (kuipjes) voor boter, saus en broodbeleg

Tubes, potjes en deksels:

 • tubes voor tandpasta, crème en lotion
 • potjes voor gel, medicijnen en vitamines
 • plantenpotjes
 • plastic deksels van bijvoorbeeld pindakaaspotten

Metalen verpakkingen:

 • conservenblikken (soep, groente, knakworst, vis, kattenvoer)
 • drankblikjes zonder statiegeld (bier, frisdrank)
 • verpakking gemaakt van aluminium, zoals folie, schaaltjes en bakjes
 • metalen deksels en doppen (zoals bier- en frisdrankdopjes)
 • stalen siroopflessen
 • doordrukstrips van medicijnen en kauwgom
 • waxinelichtcupjes

(Drink)pakken:

 • drinkpakken van vruchtensappen, water en wijn
 • pakken voor melk, vla en yoghurt
 • pakken voor soepen en sauzen

 • verpakkingen met een chemische inhoud, zoals bestrijdingsmiddelen en terpentine
 • plastic producten en gebruiksvoorwerpen, zoals plastic borden, tandenborstels, speelgoed, emmers, elektronische apparaten en tuinmeubilair
 • piepschuim
 • stomazakken en injectienaalden

Plastic spullen die niet in de pmd-container horen, kunt u bij het restafval doen. Grote plastic producten zoals tuinstoelen en speelgoed kunt u bij de Begin link: afvalbrengstations, einde link. inleveren.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070