Schending integriteit melden

Heeft u het vermoeden dat een medewerker van de gemeente niet integer werkt? Dan kunt u dat melden bij de gemeente.

De gemeente wil dat haar medewerkers integer werken. Dat betekent dat ze eerlijk moeten zijn en zich aan afspraken houden. Zij moeten voldoen aan de normen, regels en wetten en verantwoordelijk omgaan met hun werk. Het integriteitsbeleid van de gemeente zorgt daarvoor. Denkt u dat een medewerker van de gemeente zich niet integer gedraagt? Meld dat dan aan de gemeente.

Voorwaarden

  • Geef in uw melding zo veel mogelijk concrete aanwijzingen op grond waarvan uw melding kan worden onderzocht.
  • Wilt u anoniem blijven? Doe dan uw melding bij het Meldpunt M (Meld Misdaad Anoniem) via telefoonnummer 0800-70 00 (gratis).

Melden

U kunt uw melding digitaal doorgeven.

Melden

Onder niet integer werken vallen bijvoorbeeld:

  • corruptie
  • fraude
  • misbruik van bevoegdheid
  • belangenverstrengeling
  • lekken van vertrouwelijke informatie

De gemeente neemt meldingen over de schending van integriteit serieus en doet onderzoek. De gemeente grijpt in als een medewerker van de gemeente in de fout is gegaan.

Hoe lang duurt het?

De gemeente stuurt u binnen een week een brief als uw melding is ontvangen. In de brief staat ook hoe de procedure verder verloopt.