Woonoverlast melden

Heeft u overlast van uw buren of anderen in uw woonomgeving? Bijvoorbeeld door burenruzie, geweld en intimidatie, geluidsoverlast, pesterijen, dierenoverlast, of vervuiling en verwaarlozing? Of door buren die hout stoken? Meld dit dan bij het Meld- en Steunpunt Woonoverlast.

Belangrijke informatie: Heeft u een vermoeden van illegale vakantieverhuur? Dan kunt u dat via dit formulier melden.

Voor wie

Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast is er voor:

 • woningeigenaren
 • huurders van particuliere woningen

Heeft u overlast van een bedrijf?

Meld woonoverlast dan bij de omgevingsdienst Haaglanden.

Huurt u van een corporatie?

Meld woonoverlast dan bij uw woningcorporatie. Zij handelt de woonoverlast zelf af.

Bent u woningeigenaar of particuliere huurder?

Meld woonoverlast dan via de knop hieronder.

Nodig bij uw melding

Als u woonoverlast of illegale (over)bewoning meldt bij het Meld- en steunpunt woonoverlast, geef dan de volgende gegevens door:

 • adres van het pand dat overlast geeft
 • beschrijving van het soort overlast
 • tijdstip en duur van de overlast
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • verslag van uw gesprek met de veroorzaker van de overlast.

Melden

Kijk voordat u een melding doet eerst wat u zelf kunt doen. Bespreek het probleem met uw buren en vertel wat de overlast precies is. Probeer ruzie te voorkomen. Misschien kunt u meer buren bij het gesprek betrekken. Want waarschijnlijk bent u niet de enige die overlast heeft. Komt u er samen toch niet uit? Meld de overlast dan via de volgende link.

Woonoverlast melden

Na uw melding

 • Een medewerker van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast neemt na uw melding contact met u op. Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast werkt samen met verschillende partners. Bijvoorbeeld Bemiddeling&Mediation, politie, zorgpartijen, de VvE-Balie en het Meldpunt Bezorgd.

 • Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast bekijkt welke partner het beste een oplossing kan bieden voor de overlast en bespreekt dit met u.
 • Soms is de situatie heel vervelend, maar worden er geen regels overtreden. U en uw buren moeten dan samen afspraken maken om een oplossing te vinden.
 • Is er sprake van zeer ernstige overlast? Of zijn er meer partners bij de aanpak betrokken? Dan is een contactpersoon (casemanager) van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast uw aanspreekpunt.

Kosten

Gratis

  Hoelang duurt het?

  Na uw melding bespreekt een medewerker van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast met u de mogelijkheden om de overlast aan te pakken. Hoelang de aanpak van de overlast duurt, hangt af van de situatie.

  Meer informatie