Woonoverlast melden

Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt? Of is er sprake van overbewoning of illegale kamerverhuur? Geef het door aan het Meld- en Steunpunt Woonoverlast van de gemeente.

Nodig bij uw melding

Als u woonoverlast of illegale (over)bewoning meldt bij het Meld- en steunpunt woonoverlast, geef dan de volgende gegevens door:

 • adres van het pand dat overlast geeft
 • beschrijving van het soort overlast
 • tijdstip en duur van overlast
 • bij woonoverlast: uw eigen contactgegevens.
  een melding van illegale(over-)bewoning kunt u anoniem doorgeven.

  Doe uw melding digitaal. Lukt dit niet? Dan kunt u telefonisch uw melding doorgeven via telefoonnummer 14070.

  Kosten

  Gratis.

  Hoelang duurt het?

  Een medewerker van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast neemt binnen 5 werkdagen na uw melding contact met u op. De medewerker bespreekt met u de mogelijkheden om de overlast aan te pakken. Hoelang de aanpak van de overlast duurt, is afhankelijk van de situatie.

  In verband met het coronavirus wordt de termijn van 5 dagen niet altijd gehaald. De gemeente neemt uw melding zo snel mogelijk in behandeling.

  Woonoverlast

  Er zijn verschillende vormen van  woonoverlast. Denk hierbij aan:

  • Buren die lawaai maken, of onaangepast gedrag vertonen.
  • U heeft een conflict met uw buren waar u samen niet meer uitkomt.
  • Buren die hout stoken. U heeft last van de rook en komt samen met uw buren niet tot een oplossing.
  • De woning wordt gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld vakantieverhuur, handel of horeca (veel in- en uitloop van mensen).

  Woonoverlast melden

  De gemeente neemt uw melding zo snel mogelijk in behandeling. Hoe snel dit kan en hoe de aanpak is, verschilt per situatie. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren.

  Huurt u van een corporatie

  Huurt u van een corporatie? Dan kunt u woonoverlast rechtstreeks bij de corporatie melden. Zij handelt de woonoverlast zelf af. Bent u woningeigenaar of huurt u van een particulier? Dan kunt u de woonoverlast melden via de knop hierboven.

  Illegale (over)bewoning

  U kunt een melding doen van illegale (over)bewoning als u vermoedt dat er teveel mensen in een woning wonen. Of als u denkt dat er mensen wonen die er niet mogen wonen. Bijvoorbeeld als er kamers worden verhuurd terwijl dat niet is toegestaan, of als er gewoond wordt in een bedrijfspand.

  Illegale (over)bewoning melden

  Wat doet de gemeente met uw melding?

  • Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast werkt samen met verschillende partijen die woonoverlast aanpakken. Bijvoorbeeld partijen die zorg en begeleiding bieden, maar ook de gemeentelijke handhavingsteams en de politie.
  • Het Meldpunt onderzoekt welke partij in uw situatie een oplossing kan bieden. 
  • Een medewerker van het Meldpunt neemt contact met u op om uw melding te bespreken. Als dat nodig is vraagt de medewerker u om extra informatie over de overlast. 
  • Het Meldpunt zet de melding door naar de partij die de overlast oppakt en onderhoudt met die partij contact over de voortgang.

  Zie ook