Hindernissen bij verduurzamen melden

Heeft u uw woning of bedrijf duurzamer gemaakt? Bijvoorbeeld door te isoleren, zonnepanelen te plaatsen of over te stappen op schone energie? En werd u daarbij tegengewerkt door regels en voorwaarden van de gemeente? Meld dit dan door een klacht in te dienen bij de gemeente.

Hoe werkt het

De gemeente stelt regels en voorwaarden over wat er mag en kan in de stad. Het kan zijn dat u tijdens het duurzamer maken van uw woning of bedrijf daardoor niet verder kunt. Werd u door die regels en voorwaarden tegengehouden of tegengewerkt? Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een subsidie of een vergunning? Doe dan een melding door een klacht in te dienen bij de gemeente. De gemeente gebruikt de meldingen om deze hindernissen op te lossen.

Melden

Hindernis melden

De gemeente gebruikt uw melding alleen om haar dienstverlening te verbeteren.

Contact

Heeft u hulp nodig om een situatie bij het verduurzamen op te lossen? Maak dan een afspraak met Hou van je Huis.

Zie ook