Naturalisatieceremonie

Krijgt u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit? Dan wordt de verklaring van verbondenheid afgelegd tijdens de naturalisatieceremonie. Op dit moment gaat de ceremonie niet door. De verklaring wordt nu schriftelijk afgelegd.

Verklaring van verbondenheid

De verklaring van verbondenheid wordt schriftelijk afgelegd. U krijgt een formulier thuis gestuurd met het verzoek deze in te vullen en na ondertekening terug te sturen.

Nederlandse nationaliteit

Nadat de gemeente de ingevulde en getekende verklaring van u heeft ontvangen, duurt het 3 weken voordat het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging naar u toegestuurd wordt. Het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging wordt per aangetekende brief naar u gestuurd. Pas dan bent u Nederlander.

Bijzondere omstandigheden

Vanwege de omstandigheden kan de verwerking van uw Nederlandse nationaliteit in de Basisregistratie personen (BRP) enige tijd duren. Aan u het verzoek om niet langs te komen. Deze bijzondere procedure geldt alleen zolang de landelijke beperkende maatregelen vanwege het coronavirus duren.

Officieel Nederlander

Na ontvangst van het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging bent u officieel Nederlander. U heeft dan:

  • recht om te stemmen
  • recht om zelf politiek actief te worden
  • recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken
  • recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland

Voorwaarden

  • U moet binnen 1 jaar na de beslissing of u de Nederlandse nationaliteit krijgt de naturalisatie afronden. Doet u dit niet? Dan bent u geen Nederlander geworden. Om toch Nederlander te worden, moet u opnieuw de Nederlandse nationaliteit aanvragen.
  • U moet schriftelijk een Verklaring van verbondenheid afleggen. Dit geldt ook voor minderjarigen van 16 jaar en ouder. Met deze verklaring belooft u de Nederlandse rechtsorde te respecteren en uw plichten als Nederlander te vervullen. Als u de verklaring niet schriftelijk bevestigt, ontvangt u het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging niet. U bent dan geen Nederlander geworden.

Hoe werkt het?

  • De gemeente stuurt het formulier ongeveer 9 weken na het bericht dat u van de IND of Publiekszaken heeft gekregen. Heeft u na 9 weken nog niks gehoord, bel dan met de gemeente via 14070.
  • Als u niet reageert dan verstuurt de gemeente u maximaal nog 2 keer het formulier.
  • Een week nadat u het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging per aangetekende brief heeft ontvangen kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. U moet dan ook uw verblijfsdocument inleveren. U kunt daarvoor een afspraak maken via de pagina Paspoort of zakenpaspoort aanvragen.

Gepubliceerd: 27 maart 2020Laatste wijziging: 24 maart 2022