Naturalisatieceremonie

Krijgt u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit? Dan wordt de verklaring van verbondenheid afgelegd tijdens de naturalisatieceremonie. U krijgt een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

Verklaring van verbondenheid

U legt de verklaring van verbondenheid in een gesprek af tijdens de naturalisatieceremonie.

Nederlandse nationaliteit

Nadat de gemeente het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging van de IND heeft ontvangen, krijgt u een uitnodiging om de naturalisatieceremonie bij te wonen. Pas dan bent u Nederlander.

Officieel Nederlander

Na ontvangst van het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging bent u officieel Nederlander. U heeft dan:

  • recht om te stemmen
  • recht om zelf politiek actief te worden
  • recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken
  • recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland

Voorwaarden

  • U moet binnen 1 jaar na de beslissing of u de Nederlandse nationaliteit krijgt de naturalisatie afronden. Doet u dit niet? Dan bent u geen Nederlander geworden. Om toch Nederlander te worden, moet u opnieuw de Nederlandse nationaliteit aanvragen.
  • U moet een Verklaring van verbondenheid afleggen. Dit geldt ook voor minderjarigen van 16 jaar en ouder. Met de verklaring belooft u de Nederlandse rechtsorde te respecteren en uw plichten als Nederlander te vervullen. Als u de verklaring van verbondenheid niet aflegt, ontvangt u het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging niet. U bent dan geen Nederlander geworden.

Hoe werkt het?

  • De gemeente stuurt de uitnodiging ongeveer 9 weken na het bericht dat u van de IND of Publiekszaken heeft gekregen. Heeft u na 9 weken nog niks gehoord, bel dan met de gemeente via 14070.
  • Als u niet reageert dan verstuurt de gemeente u maximaal nog 2 keer een uitnodiging.
  • Een week nadat u bij de naturalisatieceremonie was, kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. U moet dan ook uw verblijfsdocument inleveren. U kunt daarvoor een afspraak maken via de pagina Paspoort of zakenpaspoort aanvragen.

Gepubliceerd: 27 maart 2020Laatste wijziging: 8 september 2022