Inburgeren

De Wet inburgering verplicht bepaalde groepen mensen om in te burgeren. Ook zijn er groepen die zelf kunnen kiezen om een inburgeringscursus te doen.

Voor wie?

Voor iedereen die wil of verplicht moet inburgeren.

Inburgeren tot 1 juli 2021

Heeft u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw 'inburgeringstermijn'. 

  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
  • U moet zelf een inburgeringscursus zoeken.
  • U moet binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO. Niet meewerken kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Wilt u meer informatie? Kijk op de website Inburgeren in Nederland.

Let op!
Bent u niet inburgeringsplichtig? Dan geldt er voor u geen inburgeringstermijn en geen examenplicht. 

Inburgeren vóór 2013

Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen? Dan heeft u een brief van de gemeente gekregen over uw inburgering. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen moet halen: uw 'inburgeringstermijn'.

Let op!

Heeft u het inburgeringsexamen niet binnen de inburgeringstermijn gehaald? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Heeft u geen goede reden voor de vertraging? Dan kunt u een boete van € 200 krijgen. Daarna wordt uw inburgeringstermijn met maximaal 2 jaar verlengd. Bent u na die periode nog niet ingeburgerd? Dan kunt u een boete van € 400 krijgen.

Inburgeren vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf dan is het de taak van gemeenten om nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal te laten leren. En aan het dagelijks leven mee te laten doen. Door ervoor te zorgen dat ze taallessen volgen, aan het werk gaan of een opleiding volgen. Want meedoen is de beste manier om in te burgeren. In de nieuwe wet zijn maatwerk en snelheid het belangrijkste.

Warm welkom en snelle start

Nieuwkomers krijgen in Den Haag een warm welkom. Ze worden op maat begeleid, zodat zij snel en helemaal zelf kunnen meedoen aan het dagelijks leven in de stad. De gemeente maakt met een inburgeraar een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Daarin staan afspraken over welk acties het beste bij de inburgeraar passen. Hierbij kijkt de gemeente naar wat ze kunnen leren en hoe zelfstandig ze zijn.

De gemeente bereidt zich samen met andere organisaties voor om de nieuwe inburgeringswet uit te voeren.

Inburgeringscursus

De gemeente biedt geen nieuwe cursussen aan. U moet zelf uw inburgering regelen. U kunt een officiële cursus doen. Meer informatie daarover vindt u op www.blikopwerk.nl. U mag ook op uw eigen manier de examens voorbereiden: thuis, met een privéleraar, in een buurthuis en/of online. Hoe u maar wilt.

Geld lenen voor de inburgeringscursus

Op de website Inburgeren.nl leest u of, en hoe u geld kunt lenen bij de DUO.

Inburgeringsexamen

Bent u inburgeringsplichtig? Dan moet u binnen uw inburgeringstermijn slagen voor de inburgeringsexamens. De examens kunt u aanvragen bij de DUO. Kijk voor meer informatie op de website Inburgeren.nl.

Participatieverklaringstraject

Het volgen van het participatieverklaringstraject en ondertekenen van de participatieverklaring is een belangrijk onderdeel van de inburgering. Daarom is het belangrijk dat u meedoet aan het traject bij Vluchtelingenwerk.

Lees meer over het participatieverklaringstraject op de website van DUO.

Inburgeringsdiploma

Als u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen, krijgt u een diploma van de DUO.

Naturaliseren

Wilt u naturaliseren? Dan moet u een inburgeringsdiploma hebben. Wilt u meer weten over naturalisatie? Kijk op: naturalisatie aanvragen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de klantenservice SZW.
Heeft u vragen aan de IND? Kijk op: www.ind.nl.