Inburgeren

De Wet inburgering verplicht bepaalde groepen mensen om in te burgeren. Ook zijn er groepen die zelf kunnen kiezen om een inburgeringscursus te doen.

Voor wie

Voor iedereen die wil of verplicht moet inburgeren.

Inburgeren tot 1 januari 2022

Heeft u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw 'inburgeringstermijn'. 

  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
  • U zoekt zelf een inburgeringscursus.
  • U krijgt 3 jaar de tijd om te slagen voor het inburgeringsexamen. Het is belangrijk dat u inburgert. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO en kan het gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Inburgeringscursus

De gemeente biedt geen cursussen aan. U moet zelf uw inburgering regelen. U kunt een officiële cursus doen. Meer informatie daarover vindt u op www.blikopwerk.nl. U mag ook op uw eigen manier de examens voorbereiden: thuis, met een privéleraar, in een buurthuis en/of online. Hoe u maar wilt.

Geld lenen voor de inburgeringscursus

Op de website van DUO leest u of en hoe u geld kunt lenen.

Wilt u meer informatie? Kijk op de website Inburgeren in Nederland.

Let op!
Bent u niet inburgeringsplichtig? Dan geldt er voor u geen inburgeringstermijn en geen examenplicht. 

Inburgeren vóór 2013

Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen? Dan heeft u een brief van de gemeente gekregen over uw inburgering. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen moet halen: uw 'inburgeringstermijn'.

Heeft u hulp nodig bij uw inburgering? Stuur een e-mail naar inburgering@denhaag.nl.

Let op!

Heeft u het inburgeringsexamen niet binnen de inburgeringstermijn gehaald? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Heeft u geen goede reden voor de vertraging? Dan kunt u een boete van € 200 krijgen. Daarna wordt uw inburgeringstermijn met maximaal 2 jaar verlengd. Bent u na die periode nog niet ingeburgerd? Dan kunt u een boete van € 400 krijgen.

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Het is nu de taak van gemeenten om nieuwkomers die onder deze wet vallen zo snel mogelijk de Nederlandse taal te laten leren. En aan het dagelijks leven mee te laten doen. Door ervoor te zorgen dat inburgeraars taallessen volgen, aan het werk gaan of een opleiding volgen. Want meedoen is de beste manier om in te burgeren. In de nieuwe wet is maatwerk het belangrijkste, een passend traject voor iedere inburgeraar.

Warm welkom en snelle start

Nieuwkomers krijgen in Den Haag een warm welkom. Ze worden op maat begeleid, zodat zij snel en helemaal zelf kunnen meedoen aan het dagelijks leven in de stad. De gemeente maakt met een inburgeraar een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Daarin staan afspraken over welk acties het beste bij de inburgeraar passen. Hierbij kijkt de gemeente naar wat ze kunnen leren en hoe zelfstandig ze zijn.

Inburgeringsexamen

Bent u inburgeringsplichtig? Dan moet u binnen uw inburgeringstermijn slagen voor de inburgeringsexamens. De examens kunt u aanvragen bij de DUO. Kijk voor meer informatie op de website Inburgeren.nl.

Participatieverklaringstraject

Het volgen van het participatieverklaringstraject en ondertekenen van de participatieverklaring is een belangrijk onderdeel van de inburgering. Daarom is het belangrijk dat u meedoet aan het traject.

Lees meer over het participatieverklaringstraject op de website van DUO.

Inburgeringsdiploma

Als u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen, krijgt u een diploma van de DUO.

Naturaliseren

Wilt u naturaliseren? Dan moet u een inburgeringsdiploma hebben. Wilt u meer weten over naturalisatie? Kijk op: naturalisatie aanvragen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de klantenservice SZW.
Heeft u vragen aan de IND? Kijk op: www.ind.nl.