Inburgeren

De Wet inburgering verplicht bepaalde groepen mensen om in te burgeren. Ook zijn er groepen die zelf kunnen kiezen om een inburgeringscursus te doen.

Voor wie?

Voor iedereen die wil of verplicht moet inburgeren.

Inburgeringsplichtig na 1 januari 2013

Heeft u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw 'inburgeringstermijn'. 

  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
  • U moet zelf een inburgeringscursus zoeken.
  • U moet binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO. Niet meewerken kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Wilt u meer informatie? Kijk op de website Inburgeren in Nederland.

Bent u niet inburgeringsplichtig? Dan geldt er voor u geen inburgeringstermijn en geen examenplicht. 

Inburgeringsplichtig vóór 2013

Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen? Dan heeft u een brief van de gemeente gekregen over uw inburgering. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen moet halen: uw 'inburgeringstermijn'.

Heeft u het inburgeringsexamen niet binnen de inburgeringstermijn gehaald? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Heeft u geen goede reden voor de vertraging? Dan kunt u een boete van € 200 krijgen. Daarna wordt uw inburgeringstermijn met maximaal 2 jaar verlengd. Bent u na die periode nog niet ingeburgerd? Dan kunt u een boete van € 400 krijgen.

Inburgeringscursus

De gemeente biedt geen nieuwe cursussen aan. U moet zelf uw inburgering regelen. U kunt een officiële cursus doen. Meer informatie daarover vindt u op www.blikopwerk.nl. U mag ook op uw eigen manier de examens voorbereiden: thuis, met een privéleraar, in een buurthuis en/of online. Hoe u maar wilt.

Geld lenen voor de inburgeringscursus

Op de website Inburgeren.nl leest u of, en hoe u geld kunt lenen bij de DUO.

Inburgeringsexamen

Bent u inburgeringsplichtig? Dan moet u binnen uw inburgeringstermijn slagen voor de inburgeringsexamens. De examens kunt u aanvragen bij de DUO. Kijk voor meer informatie op de website Inburgeren.nl.

Participatieverklaringstraject

Het volgen van het participatieverklaringstraject en ondertekenen van de participatieverklaring is een belangrijk onderdeel van de inburgering. Daarom is het belangrijk dat u meedoet aan het traject bij Vluchtelingenwerk.

Wilt u meer weten over het participatieverklaringstraject? Kijk op: Participatieverklaringstraject.

Inburgeringsdiploma

Als u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen, krijgt u een diploma van de DUO.

Naturaliseren

Wilt u naturaliseren? Dan moet u een inburgeringsdiploma hebben. Wilt u meer weten over naturalisatie? Kijk op: naturalisatie aanvragen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de klantenservice SZW.
Heeft u vragen aan de IND? Kijk op: www.ind.nl.