Inburgeren

Door in te burgeren doet u zo snel mogelijk mee aan de samenleving. U leert de Nederlandse taal en hoe alles werkt in Nederland. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd.

Voor wie?

Of u verplicht moet inburgeren hangt onder meer af van uw nationaliteit. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Inburgeren vóór 2013

Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen? Dan heeft u een brief van de gemeente gekregen over uw inburgering. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen moet halen: uw inburgeringstermijn.

Heeft u het inburgeringsexamen niet binnen de inburgeringstermijn gehaald? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek.

Heeft u vragen over uw inburgering? Neem contact op per e-mail: inburgeringoudrecht@denhaag.nl.

Inburgeren vanaf 2013

Heeft u uw verblijfsvergunning na 1 januari 2013 gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw inburgeringstermijn.

Belangrijk voor uw inburgering

  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
  • U moet zelf een inburgeringscursus zoeken. Meer informatie vindt u op de website www.blikopwerk.nl.
  • U moet binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO. Niet meewerken kan ook gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Wilt u meer informatie? Kijk op de website www.inburgeren.nl.

Hulp nodig bij uw inburgering?

Het team Inburgering van de gemeente ondersteunt nieuwkomers die een verblijfsvergunning vanaf 2013 hebben, om op tijd in te burgeren. Ook helpt zij u bij het vinden van de goede instanties.

Neem voor meer informatie contact op per e-mail: inburgering@denhaag.nl.

Inburgeringscursus

Als u verplicht moet inburgeren moet u ook zelf een inburgeringscursus zoeken. Goedgekeurde taalscholen vindt u op www.blikopwerk.nl.

Geld lenen voor de inburgeringscursus

Inburgeren kost geld. Op de website www.inburgeren.nl leest u of, en hoe u geld kunt lenen bij de DUO.

Inburgeringsexamen

Moet u verplicht inburgeren? Dan moet u binnen uw inburgeringstermijn slagen voor de inburgeringsexamens. De examens vraagt u zelf aan bij DUO. Als u slaagt voor het inburgeringsexamen krijgt u een diploma van DUO. Kijk voor meer informatie op de website www.inburgeren.nl.

Participatieverklaringstraject

Het volgen van het participatieverklaringstraject en ondertekenen van de participatieverklaring is een belangrijk onderdeel van de inburgering. Daarom is het belangrijk dat u meedoet aan het dit traject bij Vluchtelingenwerk. In het participatieverklaringstraject maakt u kennis met de Nederlandse kernwaarden.

Wilt u meer weten over het participatieverklaringstraject? Kijk op Participatieverklaringstraject.

Inburgeren vanaf 2022

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf dan helpt de gemeente nieuwkomers die verplicht moeten inburgeren bij hun inburgering. Met deze nieuwe wet doen nieuwkomers snel mee in Nederland. In het nieuwe inburgeringsstelsel zijn er andere regels voor statushouders, gezinsmigranten en overige migranten (waaronder geestelijk bedienaren).

In het nieuwe inburgeringsstelsel worden taallessen gecombineerd met participatietrajecten. De Haagse Inburgering zorgt voor:

  • een goede start
  • begeleiding tot het inburgeringsexamen
  • een persoonlijke aanpak
  • het aanmoedigen van betrokkenheid bij de inburgeraar
  • samenwerking met partners in de stad

Meer informatie