Secretariaat Monumentenzorg & Welstand

Voor vragen over de Welstandsnota of om een afspraak met de Welstands- en Monumentencommissie te maken kunt u contact opnemen met de afdeling Monumentenzorg & Welstand.

De afdeling Monumentenzorg & Welstand is een onderdeel van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag en heeft 2 hoofdtaken die te maken hebben met de Welstands- en Monumentencommissie. Zij ondersteunt de commissie administratief, inhoudelijk en secretarieel bij haar advieswerk. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het welstandsbeleid en de communicatie hiervan.

Openingstijden

Het secretariaat van de afdeling is telefonisch bereikbaar op

  • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur, en
  • vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Bezoekadres

De Welstands- en Monumentencommissie vergadert in kamer C01.09 van het stadhuis, Spui 70. De vergaderingen zijn openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen, om een bouwplan toe te lichten of om in te spreken op de geagendeerde plannen, dan dient u een afspraak te maken via het secretariaat van de commissie. Dit kan tot uiterlijk de maandag voor een vergadering.

Postadres

Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Contactgegevens

Telefoonnummer: (070) 353 43 66 E-mail: welstand@denhaag.nl

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/welstandscommissie

Zie ook Monumentenzorg

Gepubliceerd: 7 april 2017Laatste wijziging: 2 januari 2019