Groen in de Binckhorst

De komende jaren komen er veel nieuwe woningen in de Binckhorst. Deze extra woningen komen bijvoorbeeld in de plaats van leegstaande kantoren of oude woningen die in slechte staat zijn. Ook komt op sommige plekken hoogbouw. De gemeente wil ervoor zorgen dat het groen in de stad behouden blijft.

Voldoende groen en een goed ingerichte buitenruimte zijn belangrijk voor de stad. Het zorgt onder andere voor koelte op warme dagen en het opvangen van zware regen en onweersbuien. Ook is een gezonde en veilige buitenruimte belangrijk voor de leefomgeving. Het geeft mensen een plek om elkaar te ontmoeten of bijvoorbeeld te sporten.

Samenwerken voor een groenere Binckhorst

Verschillende partijen, waaronder de gemeente, platform I’M BINCK, de provincie Zuid-Holland en verschillende projectontwikkelaars, zijn eind 2020 gestart met Bincks Groen. Hierin wordt samen met (toekomstige) bewoners en ondernemers gewerkt aan een groenere Binckhorst. In het najaar van 2020 zijn er tijdens verschillende bijeenkomsten en werksessies veel ideeën opgehaald. Hieruit zijn 6 ideeën gekozen die verder worden uitgewerkt.

  • Op de hoek van de Binckhorstlaan/Mercuriusweg (de plek waar vroeger de Karwei in de Binckhorst zat), komt een nieuwe plek voor Bincks Groen: de Bincks CarWeide. Deze plek ontwikkelt zich de komende jaren tot een uitnodigende groene ontmoetingsplek voor bewoners en werkenden in de Binckhorst. De plek wordt onder andere gebruikt als startlocatie van de zogenaamde ‘Binckbakken’. Deze tuinbakken voor tijdelijk groen verhuizen de komende jaren steeds van plek. Ze worden dan op verschillende versteende plekken en onbebouwde terreinen in de Binckhorst geplaatst. De plek wordt ook gebruikt voor allerlei andere bijeenkomsten en activiteiten vanuit Bincks Groen zoals de groene hardloop- en wandelroute door de Binckhorst en Laak en een bijenhotel met bijbehorend landschap.
  • Verspreid door de Binckhorst worden bijenhotels met bijbehorende beplanting geplaatst. Dit kan op zogenaamde daktuinen van te ontwikkelen hoogbouw door ontwikkelaars, maar ook op bestaande daken van ondernemers en op geschikte plekken in de openbare ruimte.
  • De roeivereniging gaat bodemvervuiling tegen door het toepassen van schimmels en groen. Als dit een succes is kan dit ook op andere plekken in en buiten de Binckhorst worden gebruikt.
  • Er wordt gewerkt aan een fijne en veilige hardlooproute door de Binckhorst. De route moet door zoveel mogelijk groen in de Binckhorst gaan en zo min mogelijk onderbrekingen (zoals oversteekplaatsen) hebben. Deze route wordt zowel digitaal als fysiek in de Binckhorst aangegeven. Daarnaast wordt er nagedacht over een prettige wandelroute langs alle pareltjes van de Binckhorst: van street art tot geschiedenis, van groen tot leuke koffietentjes.
  • Een reizend circus van plantenbakken waarin eetbaar groen gekweekt wordt. Bewoners en ondernemers adopteren de bakken, die op verharde plekken in de Binckhorst voor levendigheid en meer groen zorgen.
  • Werk mee aan een ‘showroom’ voor een groen bestaand dak. Aannemers leggen uit wat de voorwaarden zijn om het groene dak te kunnen maken en laten zien hoe zo’n groen er in de praktijk uit kan zien.

Er is nog ruimte voor bewoners en ondernemers om zich aan te sluiten bij 1 van de projecten. Wilt u meedenken en werken aan een groenere Binckhorst? Kijk dan op de website van I’M BINCK.

Waterfrontpark: park langs de Trekvliet

Er is nu nog weinig groen in de Binckhorst. Als er straks meer mensen wonen, moet er ook meer groen komen. De gemeente heeft OKRA Landschapsarchitecten opdracht gegeven om een visie te maken voor een groot park langs de Trekvliet. Dit heet het Waterfrontpark. Het park moet een plek worden waar mensen kunnen sporten, spelen, ontmoeten en verblijven. De visie Waterfrontpark geeft een goed beeld hoe dit gebied eruit moet komen te zien. De visie is samen met verschillende betrokken mensen in de Binckhorst gemaakt. De visie moet eerst nog verder uitgewerkt worden voordat het werk kan beginnen. Het is de bedoeling dat het Waterfrontpark in 2040 klaar is.

Regels en beleid

De gemeente heeft verschillende regels en beleid vastgelegd om te zorgen dat de buitenruimte goed, veilig en voldoende aanwezig is in de stad. Dit is te vinden in:

Voor de Binckhorst is in het Omgevingsplan Binckhorst, Plan Openbare ruimte en buitenruimte Binckhorst en in het Handboek openbare ruimte Binckhorst nog extra beleid gemaakt. Ook heeft de gemeente de Binckhorst aangewezen als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening. Initiatieven die wateroverlast, droogte en hitte tegengaan krijgen hier van de gemeente de ruimte.

Gepubliceerd: 14 april 2021Laatste wijziging: 14 september 2021